Orienteringer i kommunestyret 13. februar

Innhold

I forbindelse med kommunestyremøte 13. februar vil det i oppstarten av møte bli gitt følgende orienteringer:

  • Orientering om håndtering av erstatningssaker ved Terje Marthinsen fra Kogstad Lunde & Co
  • Orientering om læringsmiljøprosjekt ved Kari S. Gusfre m.fl. fra Læringsmiljøsenteret.

Publisert: 11.02.2020 09:03
Sist endret: 11.02.2020 09:11