Pressemelding

Innhold

Drangedal kommune inngår intensjonsavtale om kjøp av grunneiendom 

Drangedal kommune v/Ordfører har 25.01.2017 inngått intensjonsavtale med grunneier Geir Lindheim om kjøp av gbnr 32/67 og tilhørende festetomter 32/67/6, 32/67/7, 32/67/8 og 32/67/14 ved Doktormyra i Drangedal sentrum, Prestestranna.

Eiendommen er på 37 daa og prisen er avtalt til 3,7 millioner. Kjøpet kommer opp til behandling i formannskap og kommunestyre 9. februar.

- Jeg er glad for at kommunen har fått mulighet til å erverve denne sentralt plasserte grunneiendommen, sier Ordfører Tor Peder Lohne i en kommentar. - Kommunen tenker framover. Dette gir oss anledning til å legge til rette for utvikling i tråd med innbyggernes behov. Vi har ingen konkrete planer for eiendommen på kort sikt, men denne muligheten synes jeg er så god at vi bør gripe den, avslutter Lohne.

For spørsmål, kontakt:

Tor Jørgen Naas Melås, Kommunalsjef Plan, Eiendom og Kommunalteknikk: 992 65 232

Tor Peder Lohne, Ordfører: 415 16 054


Publisert: 27.01.2017 13:38
Sist endret: 27.01.2017 13:42