Pressemelding vedr. bosetting av enslig mindreårige flyktninger

Drangedal kommune får 5 færre enslig mindreårige flyktninger enn planlagt

Innhold

Med bakgrunn i svært få antall bosettingsaktuelle enslig mindreårige flyktninger (EM) på landsbasis har Drangedal kommune fått beskjed fra IMDI Sør at kommunen ikke får tildelt de 5 siste EM flyktninger som tidligere var planlagt.

Drangedal kommune ble høst 2015 bedt av IMDI Sør å bosette 10 enslig mindreårige flyktninger.

Basert på etterfølgende kommunestyrevedtak har kommunen etablert 2 bofellesskap med planlagt bosetting av henholdsvis 4 og 6 enslig mindreårige flyktninger.

Pr. i dag er det bosatt 4 EM i det ene bofellesskapet og 1 EM i det andre bofellesskapet.

Konsekvensen av denne situasjonen er at kommunen dessverre sitter med noe overtallighet knyttet til ressursbruk og bemanning i forhold til dette tiltaket isolert sett.
Politisk ledelse, ansatte, tillitsvalgte og de enslig mindreårige i bofellesskapene er allerede orientert om situasjonen.

Drøfting av hvordan dette kan håndteres på en best mulig måte for alle parter skjer nå fortløpende mellom kommunens ledelse og de ansatte og deres tillitsvalgte i henhold til etablerte samarbeidsordninger og gjeldende lov/avtaleverk.

 Drangedal, 2. mars 2017

 Jørn Chr. S. Knudsen

Rådmann

Drangedal kommune

 


Publisert: 02.03.2017 09:21
Sist endret: 02.03.2017 09:23