Reetablering av fortau langs rådhusparken i sentrum

Innhold

I disse dager starter kommunen opp med å bygge nytt fortau langs rådhusparken i sentrum med universell utforming, dvs. tilrettelagt fortau og gangfelt for blinde og svaksynte.

For å få til et bredt nok fortau må vi desverre fjerne de 4 store bjørkene, men nye trær vil bli plantet.

Vi ber alle bilister om å ta hensyn til myke trafikanter og anleggsarbeidet som vil pågå en tid fremover.

Har du spørsmål kan du kontakte Ole Jonny Vøllestad mobil 916 88 827


Publisert: 24.08.2020 09:51
Sist endret: 24.08.2020 09:54