Sluttbehandling av Kommunedelplan for Gautefallheia 2021 - 2033

Innhold

Sluttbehandling av Kommunedelplan for Gautefallheia 2021-2033.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 04.02.2021, sak 4/21

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15, vedtar kommunestyret kommunedelplan for Gautefallheia 2921-2033 som består av:

Kommunedelplan kart

Kommunedelplan bestemmelser

Planbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages

Dokumenter i saken finner du her under Kommunedelplan for Gautefallheia 2021 - 2033.

 


Publisert: 10.02.2021 09:12
Sist endret: 10.02.2021 09:14