Sluttbehandling for detaljeregulering Stemmen industriområde

Innhold

Melding om vedtak: sluttbehandling for Detaljregulering for Stemmen industriområde planid:20170002. Kommunestyret vedtok i møte10.06.21, sak 35/2, detaljreguleringsplan for Stemmen industriområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan - og bygningslovens §12 - 12. Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens Servicekontor, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

Frist for å klage på vedtaket er satt til 22 juli 2021

For mer informasjon se planinnsyn


Publisert: 24.06.2021 13:29
Sist endret: 24.06.2021 13:32