Spillemidler 2018

Alle lag og foreninger eller øvrige sammenslutninger som har planer om å etablere anlegg for idrett (organisert og uorganisert) eller friluftsliv, kan søke spillemidler. Anlegget må først meldes inn til kommunen for en forhåndsgodkjenning (frist 1. september), før endelig søknad (frist 1. oktober).

Innhold

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg. 

Krav i forbindelse med tildeling av spillemidler er satt av Kulturdepartementet. 

Tidsløp og frister 

1. september: Melde inn anlegget til kommunen, for innarbeiding i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Sept til okt: Jobbe med godkjenninger og vedlegg (alle anlegg skal forhåndsgodkjennes av kommunen). 

1. oktober: Endelig søknadsfrist (alle vedlegg skal ligge ved). Oktober til juni: Vente på svar, følge med på politiske prioriteringer November og desember: Politisk behandling og prioriteringer. 

15. januar: Kommunen oversender alle søknader til fylkeskommunen Juni påfølgende år: Svar med endelige prioriteringer fra Telemark fylkeskommune. 

Da har søker 2 år på seg til å ferdigstille anlegget og oversende revidert regnskap til kommunen. 

Elektroniske søknadsskjema 

Alle skal fylle ut søknadene elektronisk på nett! Elektronisk søknadsskjema (link).  

Veiledning elektronisk søknadsskjema

Les mer om ordningen her: Tilskuddsordninger

 


Publisert: 21.08.2017 12:37
Sist endret: 21.08.2017 13:16