Takseringsregler eiendomsskatt Drangedal kommune

Innhold

Retningslinjer for alminnelig taksering av alle eiendommer i Drangedal kommune med virkning fra 1.januar 2020. Endelig vedtatt av sakkyndig nemnd den 17.februar 2020. Takseringsregler Drangedal kommune

Mer informasjon om eiendomsskatt finnes her.


Publisert: 18.02.2020 10:11
Sist endret: 18.02.2020 10:17