Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Innhold

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfristen er 10.desember 2018. Alle søkere må benytte Bufdirs søknadsportal

Her finner du mer informasjon om ordningen: Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (Bufdir)


Publisert: 26.11.2018 11:19
Sist endret: 26.11.2018 11:22