Tokestua kultursal søker leverandør av lyd-/lystjenester

Tokestua kultursal ønsker å inngå avtale med leverandør av lyd- og lystjenester til ulike arrangementer. Avtalen vil ha en varighet på 3 år. Frist for innlevering av tilbud: 15. september.

Innhold

Tokestua er en kommunal kultursal som ligger i Drangedal sentrum. Tokestua er en multifunksjonell kultursal med flyttbart amfi. Vi har arrangementer med amfi (200 pers), uten amfi (400 pers stående) og med kafebord (150 pers). Vi har årlig et sted mellom 10 000 – og 15 000 besøkende fordelt på kino og øvrige kulturarrangementer.

Her er noen eksempler på arrangementer Tokestua har gjennomført, siden åpningen i 2013:

Konserter:
Hellbillies, Katzenjammer, Ole Paus, Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland, Staut, Suoni, kulturskolekonserter, flere lokale band.Vi arrangerer årlig en jam med ca 30 deltakende.

Teater/stand-up:
Elsa Lystad, Grenland Friteater, Øyvind Blunch, lokale teatergrupper m.m.

Musikaler:
Tokestua har huset 3 lokalproduserte musikaloppsetninger.

Tokestua forbeholder seg retten til å kunne bruke andre leverandører på arrangementer som ikke er i regi av Tokestua samt små arrangementer hvor lyd/lys kan ordnes internt/lokalt.

 

Vi søker:

  • En leverandør som kan levere høy kvalitet på lyd – og lystjenester på arrangementer som beskrevet ovenfor.
  • En leverandør som har stor nok kapasitet til å dekke vårt behov, forutsatt at Tokestua har informert leverandør om arrangement i rimelig tid.
  • En leverandør som ønsker å bidra med sin erfaring til å utvikle Tokestua i tiden fremover. Herunder oppgradering av teknisk utstyr, forbedring av rutiner, kjennskap til artister som kan passe vårt publikum mm.

 

Tilbud blir vurdert etter følgende kriterier: 

Pris

Om mulig ønsker vi tilbud både med – og uten serviceavtale (vedlikehold av utstyr og vareopptelling) da vi ser på muligheten for å gjøre dette i egen regi.  Sett opp estimat for personellkostnader ved arrangementer i følgende matrise (inkludert reisekostnader):

Personell 5 arbeidstimer 10 arbeidstimer 15 arbeidstimer
Lydmann      
Lysmann      
Kapasitet

Leverandør bør kunne levere tjenester til våre arrangementer forutsatt at Tokestua har informert om arrangementet i rimelig tid i forveien.

Kvalitet

Det er vanskelig å måle i denne sammenhengen, men vi forbeholder oss retten til å vurdere leverandrører basert på egne erfaringer og ved å etterspørre erfaringer hos andre.

Om Tokestua kultursal & kino

Se våre hjemmesider: www.tokestua.no. Her kan dere lese om arrangementer vi har denne høsten. Under «Utleie» finnes informasjon om lyd – og lysutstyr som finnes i Tokestua.

Tilbud kan sendes til: 

okjh@drangedal.kommune.no 

Ved spørsmål, kontakt:
Ole-Kristian J. Honerud (daglig leder Tokestua)
Tlf: 40 91 91 50
E-post: okjh@drangedal.kommune.no


Publisert: 24.08.2017 21:59
Sist endret: 25.08.2017 08:00