Trenger tilskudd til ditt lag/forening?

Nå kan alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet søke tilskudd til aktivitet, gjennom vår ordning Aktivitetstilskudd. Frist: 1. september.

Innhold

Ordningen skal stimulere til aktivitet og i størst mulig grad utadretta virksomhet blant frivillige organisasjoner.

Til søknadsskjema

Søknadene adresseres til: Drangedal kommune v/kulturkontoret, 3750 Drangedal, leveres til servicekontoret eller sendes til: postmottak@drangedal.kommune.no

Her kan du lese mer om ordningen: Tilskuddsordninger


Publisert: 21.08.2017 21:30
Sist endret: 21.08.2017 21:37