Utsatte møter i mars

Innhold

Følgende møter i mars er utsatt til april

Rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne som var satt opp tirsdag 9. mars er utsatt til tirsdag 20. april

Eldrerådet som var satt opp tirsdag 9. mars er utsatt til tirsdag 20. april.

Mangfold og inkluseringsutvalget som var satt opp onsdag 10. mars utsettes til onsdag 7. april.

Hovedutvalg for helse og velfed som var satt opp torsdag 11. mars utsettes til torsdag 22. april.


Publisert: 08.03.2021 09:31
Sist endret: 08.03.2021 09:34