Varsel om igangsetting av planarbeid

Innhold

Varsel om igangsetting av planarbeid med planprogram for Varpet - Tørdal i Drangedal kommune

Med hjemmel i plan og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det at Planhuset AS, på oppdrag for Drangedal Kraft AS, setter igang arbeidet med detaljregulering for Varpet - Tørdal, gnr 48 bnr 1 m/ flere i Drangedal kommune.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etableirng av næringsvirksomhet/ datasenterindustri i tilknytning til Tørdal transformatorstasjon.

Innspill til planarbeidet sendes skriftelig til Planhuset as, Strandgata 2, 3750 Drangedal innen 01.03.2021 med kopi til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller på e-post til Oddrun@planhuset.no med kopi til postmottak@drangedal.kommune.no merk med Varpet - Tørdal.

Mer informasjon finner du her


Publisert: 19.01.2021 11:28
Sist endret: 19.01.2021 11:33