Varsel om igangsetting detaljregulering

Innhold

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for del av eiendommen Gnr 45 Bnr 1 mm på Laukfjell

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Olav T Vrålstad starter arbeidet med detaljregulering av eiendommen gnr 45 bnr 1 mm på Laukfjell. Planen har fått plan-id 20180001. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartskisse

Her finner du varslingsbrev og kartskisse.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Rambøll Grenland ved Rune Sølland mobil 951 88 763 eller Drangedal kommune ved Mona Stenberg Straume telefon 35 99 70 40.

Frist for tilbakemeldinger: 26.02.2018

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Rambøll Grenland, Dir Smidths gt.6, 3732 Skien, eller som e-post til rune.solland@ramboll.no
Kopi sendes til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller ved e-post til postmottak@drangedal.kommune.no 


Publisert: 26.01.2018 09:26
Sist endret: 26.01.2018 09:43