Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl -Detaljreguleirng for Hulfjell gård

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl. - Detaljregulering for Hulfjell gård

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Jan Halvor Høidalen starter arbeidet med detaljregulering for g/bnr. 29/21, 31 m.fl, Hulfjell Gård. Planen har PlanID 20210003.

Planområdenes beliggenhet og avgrensning er markert på vedlagte kart. Det er vist en planavgrensning som følger eiendomsgrensen til Hulfjell, g/bnr. 29/21, 31. I tillegg inngår adkomstveien, inklusiv avkjørsel til fylkesvei 38, i planavgrensningen.

Dokumenter i saken finner du her


Publisert: 17.03.2021 09:37
Sist endret: 17.03.2021 09:38