Vil du være med i ungdomsrådet?

Innhold

Vil du være med i ungdomsrådet?

Vil du være ungdommens stemme i viktige saker som berører unge i Drangedal?

Som medlem av ungdomsrådet har du en unik mulighet til å påvirke hva slags tilbud Drangedal skal ha for ungdom og hvordan kommunen skal utvikle seg. Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom, og kan også jobbe fram egne saker.

Ungdomsrådet skal bestå av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer og perioden er to år.

Ca 8 møter per år og det vil bli gitt møtegodtgjørelse. Alder 13 -19 år.

Vil du vite mer, ta kontakt med Hilde Fiskum på e-post: hilde.fiskum@drangedal.kommune.no eller mobil 922 20 873 innnen 15 oktober.


Publisert: 04.10.2021 10:16
Sist endret: 04.10.2021 10:18