Legetjeneste

Innhold

Drangedal Legekontor

Oppdaterte rutiner på Drangedal Legekontor

Drangedal legekontor har nå startet opp med Besøklegen.no.

Der kan det opprettes digitale tjenester som E-konsultasjoner, resepter og bestille legetimer. Du trenger bankid, e-post adresse og telefonnummer for å lage deg en profil.

E-konsultasjon koster som en vanlig legetime. Blir ikke regningen betalt samme dag blir den eksportert til CreditCare med fakturagebyr.

Telefontid legene

Walter Gdynia: Settes opp på ringeliste fra 08:00 og han ringer tilbake på ettermiddagen

Lise Marita Moen: Settes opp fra: 08:00 og hun ringer tilbake fra: 09:00-09:30

Ulrich Koch: Settes opp fra: 08:00 og han ringer tilbake: 08:30-09:00 eller i løpet av dagen.

John Marius Frisk: Settes opp fra: 08:00 og han ringer tilbake: I løpet av dagen.

Telefontiden skal brukes til korte/enkle spørsmål. Ved andre henvendelser må det bestilles legetime ved å ringe resepsjonen eller bestille på Besøkslegen.no. Legen kan gjøre om regningen til konsultasjonstakst hvis det tar lenger tid eller det er kombinasjon av flere ytelser. Sykmelding utløser konsultasjonstakst.

Hvis det skulle være vanskelig å møte på oppmøtetime kan en legetime gjøres om til ringetime ved ledige timer, eller den du allerede har bestilt.  Da ringer du resepsjonen og avtaler.

Covid-19

Det testes hver dag kl 11:00. Prøven går med vanlig post, og svaret foreligger som regel kvelden etter ved vanlig kapasitet på mikrobiologisk avdeling. Prøver tatt på fredager ankommer mandag ettermiddag og svar kommer da tidligst mandag kveld. Ved smitteutbrudd eller mistanke/fare for smitteutbrudd i kommunen blir prøvene sendt med taxitransport. Hurtigtest blir tatt ved mistanke om smitte, og eller ved mistanke om utbrudd for å starte smittesporing raskt.

Åpningstider respsjonen

Telefonnummer til legekontoret er 35 99 71 00

Resepsjonen er betjent fra 08:00- 15:00 (vintertid)

Resepsjonen er betjent fra 08:00-14:30 (sommertid)

Telefonen er betjent fra 08:00-11:00 og 13:00- 14:30 alle dager hele året.

Ferieavvikling sommeren 2021:

Ulrich Koch: ferie uke 25 – 26 – 27 – (28)

Lise Marita Moen: ferie uke 27 – 28 – 29

John Marius Frisk: uke 30 – 31 – 32

Walter Gdynia slutter som fastlege fra uke 26, men vil bistå ved kontoret og som tilsynslege ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen frem til uke 30.

Markus Eisinger overtar Gdynia’s fastlegepraksis fra 1. oktober. Pasientene på denne listen, blir ivaretatt av de andre legene ved kontoret i juli, august og september.

Legevakt

Drangedal kommune har inngått legevaktsamarbeid med Skien kommune.

Trenger du å kontakte legevakten?

  • Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevakten. Døgnbemannet telefonnummer
  • Oppmøtested for legevakten er Ulefossvegen 51, ved Skien helsehus. Se kart under.

Legevakten i Skien tilbyr øyeblikkelig hjelp utenfor fastlegenes kontortid.  

Åpningstider Hverdager 16.00 - 08.00 Helger og høytider åpent hele døgnet

På legevakten treffer du sykepleiere og leger som har vakt. Fastlegene i de ulike samarbeidskommunene deler vaktene mellom seg.

ER DET AKUTT OG DET STÅR OM LIV, RING 113

Her finner du mer informasjon om legevakten i Skien kommune

Her finner du legevakten i Skien

Kartutsnitt som viser Legevakt Skien

Øyeblikkelig hjelp - døgn opphold

Drangedal kommune samarbeider med Skien kommune om tjenesten. Tilbudet er organisert av Skien kommune ved Helsehuset i Skien.

Laboratoriet

Åpent alle dager, timebestilling. Alle prøver må rekvireres av lege. Labratoriet stenger kl. 14:00.

Tjenester

Fastlege

Legevakt


Publisert: 02.11.2015 12:53
Sist endret: 02.11.2015 13:08
Drangedal legekontor

Besøksadresse:

Stemmenveien 6
3750 Drangedal

Posadresse:

Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal

Telefon: 35997100

Kontaktperson: Sylvia Bastnes

Tittel: Kontorleder

Telefon: 35997100