Hjelpemidler

Innhold

Hjelpemidler til korttidsutlån

Kommunen har et eget lager for hjelpemidler, her får du hjelpemidler for kortere utlån.

Eksempel på hjelpemiddel til korttidsutlån kan være: krykker, rullator, arbeidsstol, toalettforhøyer, toalettstol, dusjstol, terskeleliminatorer  el. 

Kommunens vaktmester, Morten Ettestad, har ansvar for korttidslageret og kan kontaktes på tlf. 95 12 80 21 mellom
kl. 07.00 - 15:00 på hverdager.

Hjelpemidler ved varige behov

Har du varig behov (over to år) og vesentlig nedsatt evne til å bevege deg på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. 

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

- få løst praktiske problemer i dagliglivet
- kunne bli pleid i hjemmet
- fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
- bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening.

Disse søkes på eget skjema via NAV

For store hjelpemidler som rullestoler, heiser, spesialtilpassede hjelpemidler, vurderinger i hjemmet el. må du ha hjelp av en terapeut for å søke hjelpemidler.  I Drangedal kommune har vi ikke ergoterapeut, så det er fysioterapitjenesten som er ansvarlig for disse søknadene. De er å treffe på  tlf. 35 99 71 30/31

Trenger du mindre hjelpemidler kan du få hjelp av Tjenestekontoret på tlf. 35 99 70 51


Publisert: 11.11.2015 10:53
Sist endret: 11.11.2015 11:19