Statusoppdateringer Beredskapsledelsen

Innhold

Her legges statusoppdateringer fra Beredskapsledelsen i Drangedal kommune 

Status 9. september kl 13.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert onsdag 9. september kl 13.00

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Drangedal kommune. Vedkommende er folkeregistrert i Drangedal, men oppholder seg i isolasjon i en annen kommune.

Status 8. september kl.14.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert onsdag 8. september kl 14.00

Kommuneoverlegen ble i går kveld varslet om et nytt smittetilfelle. Vedkommende var allerede i karantene.

Status 1. september kl. 09.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert onsdag 1. september kl 09.00

Kommuneoverlegen ble i går kveld varslet om en positiv koronatest. Vedkommende er i isolasjon og smittesporing er iverksatt.

Status 10. august kl 12.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 10. august kl 12.00

Kommuneoverlegen ble i går kveld varslet om en positiv koronatest. Vedkommende er i isolasjon og smittesporing er iverksatt.

Status 28. juli kl. 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert onsdag  28. juli kl. 15.00

Koronavaksinering Det er fortsatt ledige vaksinetimer torsdag 29. juli, onsdag 4. august og onsdag 11. august.

Har du ikke bestilt time for 1 dose med koronavaksine, så bør du benytte anledningen nå.

Timebestillingssystemet for bestilling av vaksinetime i morgen 29. juli stenger kl. 12.30. Hvis du likevel ønsker å bestille vaksinetime i morgen, kan du ringe direkte til vaksinesenteret på mobil 909 22 927 å høre om det er ledig kapasitet.

Du kan bestille time elektronisk her: elekronisk timebestilling

Trinn 4 i gjenåpningsplanen iverksettes ikke nå

 

Usikkerhet rundt Delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt gjør at regjeringen har besluttet å ikke iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen nå. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august.

En normal skolehverdag

Gjennom hele pandemien har regjeringen prioritert barn og unge først. Nå er det svært viktig å legge til rette for at skolene kan åpne på grønt nivå ved skolestart. Det krever at vi har god kontroll på smittesituasjonen.

–Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte med en normal skolehverdag etter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpne på gult eller rødt nivå og dermed ramme barn og unge, sier Helseminister Bent Høie.

Det er likevel slik at barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte bør planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Unge under 18 år slipper smittekarantene

TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) har vært blant de viktigste virkemidlene for å holde kontroll på pandemien i Norge. Disse tiltakene berører mange, både enkeltpersoner, kommunene, skoler, barnehager og arbeidslivet. Det er derfor viktig å justere tiltakene slik at de står i forhold til smittesituasjonen.

I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering. Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Fra 16. august vil barn og unge under 18 år bli unntatt plikt til smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen, som for eksempel en kjæreste. Unntaket gjelder bare hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen. Det vil bli utarbeidet en nasjonal veiledning om hvilket testregime kommunene bør ha. Hvis ikke testregimet gjennomføres har vedkommende plikt til karantene.

–Vi må unngå at mange barn og unge settes i karantene og får mye fravær når skolene åpner på grønt nivå. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange og redusert skoledrift, sier Høie.

For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt til smittekarantene, men kommunene får mulighet til å gjøre unntak og erstatte karantene med testing. Kommunene bør spesielt vurdere om elever i videregående skole som er over 18 år og ikke er beskyttet, kan unntas fra smittekarantene.

Mindre justeringer i trinn 3

Det gjennomføres noen mindre justeringer i trinn 3. Disse endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 2. august.

 • I dag kan barn og unge delta på idretts- og kulturarrangementer, slik som kamper og stevner, på tvers av regioner og kretser. Nå blir det samme mulig også for voksne.
 • Bedrifter og organisasjoner som ønsker å ha sosiale tilstelninger for sine ansatte, slik som kick-off samlinger må i dag forholde seg til reglene om private arrangement. Dette innebærer strengere begrensninger på antall deltagere enn faglige samlinger. Slike tilstelninger blir nå definert som et offentlig arrangement. Det er en forutsetning at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør.
 • Det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat. Barn som reiser med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonenr på grunnlag av koronasertifikat, har tidligere fått et slikt unntak, og kan i dag reise inn.
 • Passasjerferger som seiler fra et grønt land til et land med karanteplikt uten å ta om bord nye passasjerer, skal ikke regnes som offentlig transport etter covid-19 forskriftens regler om unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i områder med karanteneplikt.  

Endringer i trinn 4

Regjeringen har besluttet å gjøre noen mindre endringer i trinn 4 utover det som er besluttet tidligere. Selv om disse ikke innføres nå, kommuniseres de ut for å skape forutsigbarhet for dem som blir berørt av endringene. Endringene kan du lese mer om her: Plan for gradvis gjenåpning - regjeringen.no

Innreiserestriksjoner

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler ( for eksempel går fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdatert kart og informasjon om innreiserestriksjoner finner du her: Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - FHI

Status 25. juni kl. 08.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert fredag 25. juni kl. 08.00

Kommunen fikk i går melding om en positiv hurtigtest. Det er også tatt PCR test av vedkommende som er i isolasjon. Smittesporing pågår.

Koronavaksinering

Bestilling av vaksinetimer for deg født i 1969 til og med deler av 1975. 

Denne uka åpner vi for elektronisk timebestilling for innbyggere født i 1969 til og med deler av 1975. Det er tilgjengelige timer 30. juni, 7. juli og 21. juli. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er ledige timer til førstedoser 14. juli, da alle doser må brukes til andredoser den uka.

Vaksinering av ansatte i skole og barnehager i Drangedal.

Ansatte innenfor skole og barnehage er prioritert i tråd med regjeringenes oppfordring, med inntil 10 % av tildelte førstedoser i ukene fremover. Dette vil gjelde ansatte i aldersgruppen 25 – 39 år. Andre ansatte i skole og barnehage følger ordinær innbyggervaksinering.

Hensikten med å vaksinere så mange som mulig av de ansatte i barnehager og skoler er å få høy beskyttelse i personalgruppene til høsten. Vi planlegger for å være på grønt nivå, og med flest mulig vaksinert (med første dose) vil vi i større grad kunne klare vanlig drift selv med eventuelle smitteutbrudd.

Covid19 vaksinering, Drangedal kommune

Drangedal kommune er godt i gang med vaksineringen mot Covid19. Nå er 50 % av innbyggerne over 18 år vaksinert med første dose. Vi minner om:

 • Du må følge med på kommunens hjemmesider om hvilke aldergrupper som det åpnes opp for hver uke. Vi oppfordrer deg til å benytte anledningen til å bestille time når det åpnes for deg.
 • Informasjonen legges ut torsdag ettermiddag, eventuelt fredag formiddag. Mange av dere får SMS-varsel om åpnet tilgang, men langt fra alle. Hvis du ikke får SMS, men er i aldersgruppe som har fått tilgang, link deg inn for bestilling via hjemmesiden.

Kommunen vaksinerer gjennom hele sommeren. Vi vaksinerer på onsdager, på Klubbhuset til Drangedal IL.Når du først har fått tilgang, vil denne ikke bli lukket igjen, så du har mulighet for å bestille time gjennom hele perioden.

Det vil legges til rette for at pendlere kan få andre dose på lørdagsvaksinering til høsten. Benytt ferieukene til å ta din første dose, når du får anledning.  

Vi legger til rette for utenlandsstudenter og sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy. Dere må kontakte servicekontoret for å tilrettelegge for egen avtale.

Status 14. juni kl. 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert mandag 14. juni kl 15.00

Det er ingen nye registrerte smittetilfeller i Drangedal siden 15. mai.

Vaksinering av pendlere

Vi vil oppfordrer pendlerne til å få tatt første dose i løpet av sommerferien. Kommunen vil tilrettelegge for dose nr 2 ved lørdagsvaksinering i august/ september.

Info om koronapass

Koronasertifikat vil fra 11. juni være klart til bruk i Norge. 

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. I Norge er det ikke endelig besluttet om barn trenger et koronasertifikat.

Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det.

Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger/testresultat om deg i sertifikatet, kan du ta kontakt med Drangedal kommune.

Manglende testresultater: ta kontakt med Legekontoret på 35 99 71 00 Manglende vaksinasjonsopplysninger: ta kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438

Her kan du finne mer informasjon om koronasertifikat og logge deg inn for å se ditt eget koronasertifikat  Koronasertifikat - helsenorge.no

Status 8. juni kl 14.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 8. juni kl 14.00

Det er ingen nye registrerte smittetilfeller i Drangedal siden 15. mai.

I tråd med FHI sine anbefalinger, opphører nå generelt bruk av munnbind for vaksinerte ansatte i helsesektoren i Drangedal kommune.

Status 1. juni kl.11.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 1. juni kl 11.30

Det er ingen nye registrerte smittetilfeller i Drangedal siden 15. mai.

Over til grønt tiltaksnivå i skoler og barnehager fra og med torsdag 3. juni

Beredskapsledelsen i Drangedal kommune har bestemt, i samråd med kommuneoverlegen, at vi kan gå over til grønt nivå etter trafikklysmodellen.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Vi har nå store deler av året vært på gult nivå, og vi er det pr. nå og frem til og med onsdag 2.juni. Dersom smittetrykket i kommunen skulle endre seg/øke, kan det medføre at barnehager og skoler må tilbake til gult nivå på kort varsel (og i verste fall til rødt nivå).

Det er den enkelte enhet som velger sin organisering og noen tiltak fra gult nivå kan vedvare frem til sommerferien.

Videre er det viktig å være klar over at det kan være eller bli ulikt tiltaksnivå på de ulike enhetene innad i kommunen. Dette er avhengig av eksempelvis smittede i et geografisk område, mulige karantener, omfang mm. Det er alltid kommuneoverlegen som er rådgivende for vurderinger om hvilket nivå barnehage(r) og skole(r) skal ligge på. 

Smittestopp app

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og et av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Mer info om løsningen finner du her.

Status 25. mai kl 13.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 25. mai kl 13.30

Det er ingen nye registrerte smittetilfeller i Drangedal siden 15 mai.

Koronavaksinering  

I uke 21 (24 mai – 30 mai) og 22 (31. mai – 6. juni) vil kommunen motta et ekstra antall vaksinedoser for å  kunne vaksinere helsepersonell som har fått 1 dose med Astra Zeneca vaksinen. Vi vil også motta et ganske stort antall vaksiner i uke 22 (31.mai – 6. juni) og vil da komme godt i gang med å gi personer som er meldt inn i risikogruppe 5 og 6 første vaksinedose. 

Vi har tatt i bruk et digitalt verktøy (ReMin) for innkalling til vaksinetimer. Vi kaller inn personer i gruppe 5, 6 og 7 fortløpende ut i fra hvor mange vaksinedoser vi mottar. Alle som kalles inn vil bli oppringt og tilbudt time i tillegg så vil de motta en sms i forkant av timen der det står dag og tidspunkt for vaksinering. Det er viktig at alle som har mulighet går inn på linken i sms og fyller ut egenerklæringsskjema som de blir bedt om.

Vi vil åpne for at innbyggerne selv kan bestille timer når vi skal begynne på gruppe 8. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi kan starte på denne gruppen da dette avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar hver uke. Vi er varslet om at vi vil motta færre vaksinedoser i uke 23 – 28 (7. juni – 18. juli) og at vi vil få et økt antall doser fra uke 29 (19 juli) og utover. Dette innebærer at vi kommer til å gjennomføre vaksinering gjennom hele sommeren.

Status 15. mai kl 16.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert lørdag 15. mai kl 16.30

Kommuneoverlegen i dag fått melding om et nytt positivt prøvesvar. Vedkommende var allerede i karantene som følge av å være nærkontakt til smittet.

I tillegg har vi fått en gladnyhet! Det viser seg nemlig at personen som hadde mottatt positivt prøvesvar 12. mai likevel ikke var smittet etter at det ble oppdaget en feil hos labratoriet ved Sykehuset i Vestfold. Vedkommenede er infomert.

Karantener og ventekarantener for aktuelle personer kan dermed også avsluttes. Smittesporingsteamet tar kontakt med dem dette gjelder.

Status 13. mai kl. 20.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert torsdag 13. mai kl 20.00

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om ny positiv prøve.

Smittetilfellet har ingen sammenheng med tilfellet fra i går. Smittesporing pågår.

Status 13. mai kl 09.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert torsdag 13. mai kl. 09.30

Kommuneoverlegen fikk onsdag kveld melding om en smittet person i Drangedal. Smittesporing pågår.

Status 10. mai kl. 21.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert mandag 10. mai kl. 21.00

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om et positivt prøvesvar. Personen er sannsynligvis smittet utenfor Drangedal kommune. Vedkommende er satt i isolasjon, smittesporing pågår.

Vi minner om viktigheten av å holde god avstand til andre og bruke munnbind når man ikke kan holde avstand.

Status 10. mai kl 17.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert mandag 10.mai kl 17.00

Det er ingen nye registrerte smittetilfeller i Drangedal kommune. Beredskapsledelsen og kommuneoverlegen følger godt med på situasjonen i Grenland og vurderer fortløpende behovet for tiltak. Vi erfarer at innbyggerne i Drangedal er veldig ansvarsbevisste og tar kontakt med kommunens smittesporingsteam om de tror de har vært utsatt for smitte.

Beredskapsledelsen oppfordrer fortsatt innbyggerne i Drangedal til ikke å ta unødvendige turer til Grenland og anbefaler hjemmekontor der det er mulig for de som pendler til eller fra Grenland. Alle bør begrense sin sosiale kontakt. Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig og skal du treffe andre er det lurt å møtes utendørs.

Vi oppfordrer alle besøkende som kommer til Drangedal nå i forbindelse med langhelgene i mai om å følge reglene i den kommunen som de kommer fra og bruke munnbind i de situasjoner der de ikke kan holde 1 meters avstand. 

Koronavaksinering

Drangedal kommune har fått beskjed fra vaksineforsyningen at i uke 20 vil kommunen kun motta vaksiner for å kunne sette 2 doser. Det vil si at vi ikke får satt noen nye 1 doser på innbyggere den uken. Fra uke 21 vil vi motta vaksiner slik at helsepersonell som har fått dose 1 med Astra Zeneca vaksinen skal få dose 2 med mRNA vaksine (BioNTech/ Pfeizer).

Erfaringer fra andre steder i landet viser at det kan forekomme at folk uten underliggende sykdom får innkalling til vaksinering. Om du får innkalling til vaksinering og du ikke skjønner hvorfor du får tilbud om vaksine, vennligst ta kontakt med kommunen på telefon 35 99 70 57.

I tillegg så vil vi minne om at dersom du er i karantene eller ventekarantene så skal du ikke møte til vaksinering. Forfall til vaksinering meldes på 35 99 70 57.

Status 7. mai kl 16.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert fredag 7. mai kl 16.00

Beredskapsledelsen vil i samråd med kommuneoverlegen fraråde innbyggerne i Drangedal å ta unødvendige turer til Grenland i de nærmeste dagene. Vi vil også anbefale hjemmekontor der det er mulig for de som pendler til eller fra Grenland.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å begrense sin sosiale kontakt. Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig. Skal du treffe andre så er det lurt å møtes utendørs. Vi ønsker alle en god helg.

Status 4. mai kl. 16.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 4. mai kl. 16.30

Koronavaksinering

Drangedal kommune har tatt i bruk et nytt digitalt verktøy (ReMin) for innkalling til og påminning om timer til koronavaksine.

Alle som har time til vaksinering onsdag 5. mai, har fått en SMS om dette. Det er i tillegg noen flere valg for å følge link videre til registrering av helseopplysninger. Dere kan se bort fra dette. Hensikten med meldingen, er kun å minne om vaksinasjonstimen.

Vi takker for at dere er tålmodige og overbærende med at alt ikke er perfekt fra kommunens side. Det viktigste er at dere møter til oppsatt time.

Kommunen har dessverre fått færre vaksinedoser denne uken og neste uke, enn det vi hadde planlagt for.

Vi ser derfor at det blir noe forskyvning av gruppene fremover.

Vi legger til grunn følgende plan i mai måned:

Uke 18: Første dose til innbyggere født i 1955 og 1956. Andre dose til de som fikk vaksine for 6 uker siden, og andre dose til noen innbyggere i gruppe 4 med underliggende sykdom. Gruppe 4 er innbyggere i alderen 74 – 65 år, og innbyggere i alderen 18 – 64 år med stjernemerkede diagnoser – se oversikt FHI sine sider.

Uke 19: Første dose til resten av innbyggerne født i 1956, og første dose til noen av de eldste i gruppe 5. Andre dose til de som fikk vaksine for 6 uker siden, og andre dose til noen innbyggere i gruppe 4 med underliggende sykdom.

Alle som er satt opp til timer i uke 18 og 19 er varslet.

Uke 20: 114 andredoser til innbyggere som er vaksinert for 6 uker siden, og noen innbyggere i gruppe 4. Alle tilgjengelige førstedoser vil tilbys innbyggere i gruppe 5.

Uke 21: 121 andredoser til innbyggere som er vaksinert for 6 uker siden. Vi fortsetter med førstedoser til innbyggere i gruppe 5

Gruppe 5 er innbyggere i alderen 64-55 år med underliggende sykdom. Det er registrert 88 innbyggere i denne gruppen.

Gruppe 6 er innbyggere i alderen 54-45 år med underliggende sykdom. Det er registrert 57 innbyggere i denne gruppen.

Gruppe 7 er innbyggere i alderen 44 – 18 år med underliggende sykdom. Det er registrert 23 innbyggere i denne gruppen.

Alle innbyggere i gruppe 5, 6 og 7 har fått brev og vil bli oppringt om time. Vi håper å kunne tilby første dose til gruppe 6 og 7 i begynnelsen av juni måned.

Kommunen vil tilby muligheter for digital timebestilling for den øvrige befolkningen, når gruppene 5,6 og 7 har fått første dose. Det vil komme nærmere informasjon om dette når det er aktuelt.

Status 27. april. kl 13.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert mandag 27. april kl 13.00

Kommuneoverlegen har i dag fått melding om at en person med bostedsadresse i Drangedal har testet positivt for covid-19. Personen er testet i et annet fylke og har ikke oppholdt seg i Drangedal.

Koronavaksinering,

Rettelse av oppdatering fra 26. april!

Det er per 26. april 2021 satt 1242 vaksinedoser i Drangedal. 979 personer har fått 1 dose og 263 personer har fått 2 doser.

Inneværende uke vaksineres innbyggere, født i 1953, 1954 og noen født i 1955.

I uke 18, vaksineres resten av innbyggere født i 1955 og noen født i 1956.

I uke 19 planlegges det vaksinering av resten av innbyggerne født i 1956, og vi håper å starte vaksinering av risikogruppe 5 – innbyggere 55-64 år med underliggende sykdom. Alle blir ringt opp med tilbud om time.

Innbyggere i risikogruppe 4, innbyggere 18 – 64 år med spesifiserte alvorlige diagnoser, er vaksinert med første dose. Forutsatt gode nok vaksineleveranser, planlegges det for vaksinering av risikogruppene 5,6 og 7, innbyggere med underliggende sykdom i alderen 64-18 år i uke 19, uke 20 og uke 21.

Kommunen har mottatt melding fra fastleger både i og utenfor kommunen, om disse pasientene, og vi følger opp dette med innkalling.

Vi ønsker å presisere at fastlegene ikke melder inn diagnosene på disse innbyggerne, kun hvilke risikogruppe de tilhører

Regjeringen har i 23 april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått sin første dose med AstraZeneca – vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA – vaksine. Vi vil komme tilbake med mer info om dette så fort vi får mer informasjon fra Folkehelseinstituttet i forhold  til hvor mange vaksiner kommunen vil motta.

Status 20. april kl 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 20. april kl 15.00

Det er ingen nye positive covid-19 tilfeller siden sist oppdatering fra beredskapsledelsen.

Vi ser at det fortsatt er mye smitte i kommunene rundt oss og vi oppfordrer alle til å fortsette å være flinke til å teste seg om en får symptomer som feber, hoste, slapphet, tungpusthet, nedsatt lukt – eller smaksans eller muskelverk. Det er viktig for å holde smitten nede at innbyggerne tester seg og at dere fortsetter det gode arbeidet med å holde avstand og følge de nasjonale anbefalingene og reglene.

Med bakgrunn i korona-pandemien har barnehagene økt fravær og bemanningsutfordringer. Det har tidligere gått ut informasjon om redusert åpningstid i perioden 12.april-23.april. For å kunne opprettholde drift, arbeide forsvarlig etter smittevernveiledere og slik unngå å stenge avdelinger, forlenger barnehagene perioden med redusert åpningstid frem til og med onsdag 12.mai. Foresatte til barn i barnehagene har vist stor forståelse for dette behovet. De som har behov for plass utover den reduserte åpningstiden (fra kl.07.30 – 16.00) og har arbeid med samfunnskritisk funksjon, kan gjøre egne avtaler med den enkelte barnehage. Det vil bli gjort fratrekk på oppholdsbetaling for perioden med redusert åpningstid. Vi går tilbake til normal åpningstid  (kl.06.30 – 17.00) fra og med tirsdag 18.mai.

Status 13. april kl 16.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 13. april kl 16.00

Vi har siste døgn fått svar på en positiv covid-19 test. Personen var allerede i karantene og smittevei er kjent.

Beredskapsledelsen vil presisere at det ikke var fem nye tilfeller som ble varslet om fredagen, - som noen medier har skrevet om, men fem tilfeller som var kjent for kommunen i løpet av uka. Når kommunen varsler om smittetilfeller så skriver vi at vi har fått en positiv test, når det skrives at det er x personer i isolasjon, så betyr dette at disse er allerede informert ut om og er isolert.

Når vi gir ut info om positive tester, så kan det gå inntil 1-2 døgn før dette blir registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og andre systemer.   Kommunen oppdaterer ukentlig covid-19 status her

Den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte i Drangedal, Vestfold og Telemark blir ikke forlenget og oppheves fra og med 14. april kl 23.59. Vi vil likevel understreke viktigheten av godt smittevern hos innbyggere.

I dag starter ramadan for alle muslimer, men også denne høytiden vil preges av strenge smittevernregler som må følges for at alle skal få en god og trygg feiring.

Oversikt over oppdaterte smittevernråd for ramadan finner du her.

Beredskapsledelsen vil til slutt uttrykke sin store bekymring i forhold til ansamlinger av ungdom. I helga har det vært gjennomført krevende smittesporing både i Drangedal og Kragerø etter at ungdom har vært samlet flere enn de skulle og det har oppstått smitte. Vi kommer ikke til å anmelde forholdet denne gangen, men dersom vi får flere slike hendelser så vil kommunen måtte vurdere å anmelde arrangøren.

Vi skjønner at dere er leie og at tålmodigheten er brukt opp, men vi ber dere om å holde ut litt til. Det får så store konsekvenser for så mange flere enn akkurat dere når en får situasjoner med krevende smittesporing.

Status 12. april kl 15.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert mandag 12. april kl 15.30

Oppfordring om å melde seg for testing!

Kragerø og Drangedal kommuner har drevet smittesporing rundt en ungdomsfest i Drangedal i tidsrommet 3 til 4 april. Har du deltatt på denne?

Vi er kjent med flere smittede festdeltakere, og vi jobber fremdeles med smittesporing i tilknytning til festen. Smitten er bragt videre til nærkontakter.

Det er kommet frem opplysninger som kan tyde på at vi ikke har fått kontakt med alle som deltok på festen. Vi oppfordrer derfor de som vet at de har deltatt på festen om å ta kontakt med smittesporingsteamet i Drangedal på mobil 904 06 908 eller smittesporingsteamet i Kragerø mobil 901 67 663 så snart som mulig slik at vi kan avtale testing.

Å teste seg er ANSVARLIG - ikke FARLIG.

Status 9. april kl 19.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert fredag 9. april kl 19.00 

Det er nå totalt fem personer i isolasjon med koronasmitte i Drangedal kommune. Nærkontakter er i karantene og har blitt testet i dag.  

Beredskapsledelsen vil oppfordre alle til å fortsette den gode jobben med å holde avstand, ha få sosiale kontakter og holde seg hjemme om en er syk. Og husk at testing ikke er farlig – men ansvarlig.

Det vil fra og med mandag 12. april til og med fredag 23. april 2021 være redusert åpningstid i Heirekshaug, Kroken og Tørdal barnehager. Åpningstiden settes til kl. 07.30 -16.00. Ved å gjøre dette håper vi å unngå å måtte stenge avdelinger.

Kommunen er i dag blitt varslet om mulig streik i bussnæringen fra og med mandag. Det er sendt ut info til foreldre og foresatte via Visma og det blir sendt ut mer info dersom det oppstår streik som rammer elever som er avhengig av busskyss til skolen.

Status 8. april kl 21.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert torsdag 8. april kl 21.00

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om et nytt positivt prøvesvar.

Vedkommende var allerede i karantene etter å ha vært nærkontakt av tidligere meldt smittetilfelle. Smittesporing er avsluttet.

Status 7. april kl. 20.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert onsdag 7. april kl. 20.30

Kommuneoverlegen har mottatt to positive prøvesvar i kveld. En av disse var allerede i karantene. Smittesporing er iverksatt.

Status 6. april kl. 15.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 6. april kl 15.30

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark har i dag blitt videreført til og med onsdag 14. april kl 23.59. Regjeringen har også videreført de nasjonale tiltakene til og med 14. april.

Du finner forskriften her

Status 4. april kl. 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert søndag 4. april kl 15.00

Kommuneoverlegen har i dag fått melding om et nytt smittetilfelle. Vedkommende befinner seg i en annen kommune, og er nå i isolasjon der. Smittesporing er iverksatt 

Status 31. mars kl 12.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 31. mars 2021, kl. 12.00.

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller siden forrige uke. Aktuelle nærkontakter er testet for andre gang, alle prøver er negative, og smittekarantenen er avsluttet for nærkontaktene.  

Det er mulighet for testing ved Drangedal legekontor påskeaften 3. april. Timebestilling mellom kl. 08.00 – 09.00, tlf. 35 99 71 00. Kommunens innbyggere vil bli prioritert for nødvendig testing. Personer hjemmehørende i annen kommune kan bli henvist til egen kommune, avhengig av hvor stor pågangen er.

Avhengig av smitteutviklingen gjennom påska og tiltaksnivå i nabokommunene, vil vi senest i løpet av tirsdag 6.4 vurdere en eventuell forlengelse av den lokale smittevernsforskriften til og med 11.04.

Drangedal kommune ønsker alle innbyggere og gjester en riktig god påske. Ta vare på deg selv og de rundt deg, ved å følge alle smittevernråd gjennom påskefeiringen.

Status 25. mars kl 16.00

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 25 mars kl 16.00

Ingen nye smittetilfeller er meldt siste døgn. Nærkontakter som er testet i forbindelse med siste smittetilfelle er negative på første test. De er fortsatt i karantene og skal testes en gang til. Ventekarantenen for nærkontakter til nærkontaktene, er avsluttet onsdag kveld.

Drangedal kommune innførte forsterket TISK for et par uker siden, da vi tar utgangspunkt i at smittetilfeller nå sannsynligvis er mutert virus. Forsterket TISK innebærer blant annet at nærkontakter skal testes to ganger. Og nærkontakter til nærkontakter blir satt i ventekarantene til nærkontaktenes førstetester er konstatert negative.

Beredskapsledelsen vil komme med en ekstra oppfordring til ungdommene i kommunen vår. Vi ser at det nå er mye smitte rundt om i Vestfold og Telemark, spesielt på de videregående skolene. Vi vil oppfordre dere til å være ekstra varsomme og huske på 2 meters avstand og godt smittevern når dere møtes jevnaldrende. Har du symptomer som feber, hoste, hodepine, slapphet, tungpusthet, nedsatt lukt- eller smaksans eller muskelverk så bør du bestille en test så fort som mulig og holde deg for deg selv inntil du får tatt test og fått svar på denne.

Testing er ikke farlig - det er ansvarlig!

Status 24. mars kl. 15.00

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 24 mars kl 15.00

Smittesporingsteamet startet i går kveld arbeidet med kartlegging av nærkontakter til smittetilfellene. Alle nærkontakter er satt i karantene, og testes.

Rundt 160 innbyggere i kommunen, er satt i ventekarantene, deriblant flere avdelinger i Heirekshaug barnehage, to klasser ved Drangedal 10 årige samt SFO.

Kommunen har god nok kapasitet på smittesporing og testing i perioden frem mot påske. Vi opprettholder ordinær testing mandag, tirsdag og onsdag neste uke ved legekontoret. I tillegg vil det bli mulighet for å gjennomføre test på påskeaften på legekontoret. Det åpnes for timebestilling av test mellom kl. 08.00 – 09.00 påskeaften morgen, og testing vil foregå mellom kl. 10.00 og 11.00.

Laboratoriene kjører med noe redusert kapasitet på de røde dagene i påsken og det vil derfor kunne medføre at det kan ta lenger tid å få prøvesvar. 

Det har i dag kommet en del spørsmål i forhold til dette med barn/ ungdom og idrett og om en skal følge nasjonal eller lokal forskrift. Det er til enhver tid den strengeste regelen som gjelder enten det er nasjonalt eller lokalt. Beredskapsledelsen vil derfor presisere at vi tillater idrett utendørs for barn og unge under 20 år såfremt de kan opprettholde 1 meters avstand og at det kun er innbyggere fra Drangedal.

Alle andre arrangementer anbefaler vi at utsettes til over påske.

Vi oppfordrer alle innbyggere og hytteinnbyggere til å holde seg hjemme om de er syke, opprettholde god avstand, 2 meter, til de du omgås både innendørs og utendørs og ha god hånd og hostehygiene. Bruk munnbind i det offentlige rom, når 2 meteren ikke kan overholdes.

Status 23. mars kl 21.00

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 23 mars kl 21.00

Kommuneoverlegen har i kveld fått informasjon om 4 positive prøvesvar. Tre av disse er allerede i karantene med kjent smittevei. Smittesporingsteamet arbeider nå med sporing i tilknytning til det fjerde tilfellet.

Formannskapet i Drangedal har i dag vedtatt lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark. Formannskapet vil sterkt anbefale serveringssteder i kommunen, og spesielt Gautefall, å etablere smitteforebyggende tiltak som er minst like strenge som etablerte bransjestandarder. Forskriften trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder frem til og med 06. april kl. 23.59.

Den lokale forskriften kan du lese her

Regjeringen har i kveld innført strengere nasjonale tiltak som trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre.

De nasjonale anbefalingene og tiltakene kan du lese her

Status 22. mars kl. 21.00

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 22 mars kl 21.00

Ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege har i ettermiddag hatt møte med sine kollegaer fra Kragerø, Nome, Midt-Telemark og Notodden kommuner for å drøfte en eventuell samordning av nye smitteverntiltak.

På bakgrunn av at hensynene i kommunene er noe varierende, har de nevnte kommunene kommet til at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å anmode om å innlemmes i den statlige covid-19 forskriften.

Beredskapsledelsen i Drangedal mener likevel det er behov for forsterkede smitteforebyggende tiltak i inngangen til påskeferien, og ordfører har derfor forhåndsvarslet formannskapet om møte i morgen kl.15 for å fatte nødvendige beslutninger.

Tiltak som vurderes er skjenkestopp, påbud om bruk av munnbind og begrensninger på arrangement.

Kommunedirektøren vil legge fram sak med forslag til lokal forskrift, til behandling i formannskapsmøtet i morgen

Status 20 mars kl 19.00

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 20 mars kl 19.00

Helse og omsorgsdepartementet har vedtatt at de fire grenlandskommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan Og Skien går inn i tiltaksnivå 5A i den nasjonale. Covid- 19 forskriften, gjeldende fra og med midnatt natt til 20. mars. 

Randkommunene Drangedal, Kragerø, Nome, Midt -Telemark og Notodden følger alle situasjonen tett og vurderer situasjonen fortløpende. Beredskapsledelsen i Drangedal skal møtes mandag formiddag for å vurdere tiltak, og vil søke å samordne tiltakene med de nevnte kommunene.

Status 19. mars kl 17.00

Statusoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 19 mars kl 17.00

Det er en positiv hurtigtest i kommunen i dag. Smittesporingteamet er iverksatt, og ringer alle nærkontakter. De som må i karantene og testes, får beskjed om dette fra smittesporingsteamet.

Status 17. mars kl 08.00

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 17. mars kl 08.00

Kommuneoverlegen ble i går kveld varslet om fire positive covid-19 tester.

Samtlige fire personer var allerede i nærkontakt - karantene og smittevei er kjent.

Status 16. mars kl 11.30

Stausoppdatering fra beredskapledelsen i Drangedal. Oppdatert 16. mars kl 11.30

Kommuneoverlegen ble i går kveld varslet om en positiv covid-19 test. Den aktuelle personen er i isolasjon i en annen kommune og smittevei er kjent. Smittesporingsteamet jobber med kartlegging av nærkontakter og alle aktuelle nærkontakter vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam. 

Status 15. mars kl 09.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 15 mars kl 09.30

Koronavaksinering

Denne uka får 44 innbyggere født i 1942, 1. dose med BioNTech/Pfeizer vaksinen.

Kommunen har ikke fått informasjon om hvor mange vaksiner vi vil få i uke 12. Når kommunen får info om vaksineleveringen i uke 12 vil vi begynne å ringe til innbyggere født i 1943. Vi oppdaterer info når vi vet hvor mange doser vi får.

De som får 1. dose med BioNTech/Pfeizer vaksinen fra uke 11 vil få time til 2. dose om 6 uker i henhold til nye retningslinjer fra FHI. Alle som har fått 1. dose hittil, møter til oppsatt tid.

Drangedal kommune har 40 doser med Astra Zeneca caksine som foreløpig er satt på pause. Vi gjenopptar vaksinering med denne vaksinen så fort den blir frigitt fra FHI.

Alt helsepersonell som er vaksinert med Astra Zeneca siste 14 dager har fått informasjon om hvilke symptomer de skal være oppmerksomme på.

Status 12. mars kl 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 12. mars kl. 15.00

Kommuneoverlegen har i ettermiddag fått svar fra mikrobiologisk avdeling i Tønsberg at positiv test fra onsdag denne uken IKKE er UK varianten av koronaviruset.

Beredskapsledelsen vil ønske alle en god helg og husk smittevernreglene.

Status 12. mars kl 08.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 12. mars kl 08.30

Gode nyheter på en fredag!

Alle førstegangstester av nærkontakter til smittet person denne uken, er negative. Nærkontaktene er fortsatt i karantene, og skal testes en gang til.

Ventekarantenen er avsluttet for de berørte klassene på Drangedal 10 årige skole. Alle er tilbake til ordinær undervisning fra mandag 15. mars.

Status 11. mars kl 16.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 11. mars kl. 16.00

Smittesporing Smittesporingsteamet har i dag jobbet med smittesporing etter at vi fikk en ny positiv covid-19 test i går. Så langt er 18 personer satt i nærkontaktkarantene i 10 dager og blir testet i løpet av dagen.  I tillegg er to skoleklasser ved Drangedal 10 årige samt lærere og assistenter, satt i ventekarantene til testsvar på nærkontaktene foreligger. Dette fører til at lærere må omdisponeres til andre klasser fra mellomtrinnet og det blir derfor hjemmeskole for 5 -7 trinn fredag 12. mars. Dersom elevene må være hjemme neste uke vil det bli laget opplegg for hjemmeskole fra og med mandag.

Har du spørsmål til smittesporingsteamet kan de rettes til Andrea Verhees mobil 902 47 448 som har smittesporingsvakt denne uka.

Koronavaksinering Folkehelseinstituttet utsetter i dag bruk av Astra Zeneca vaksinen i 14 dager etter meldinger fra Danmark om mulige bivirkninger som blant annet blodpropp. For Drangedal vil dette medføre endring i vaksinering av helsepersonell som er satt opp til vaksinering i dag og i morgen. Vi kommer tilbake med nærmere beskjed med tilbud om vaksine til de det gjelder. Kommuneoverlegen understreker at det ikke er noe dramatikk rundt utsettelsen av Astra Zeneca vaksinen, men at det kun er et føre var tiltak.

Vaksinering med BioNTech/Pfeizer vaksinen fortsetter som planlagt og alle som har fått innkalling til vaksinering i morgen møter som tidligere avtalt.

Status 10 mars kl. 16.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 10. mars kl. 16.00

Kommuneoverlegen og Beredskapsledelsen har fått beskjed om en positiv test på Covid -19 i Drangedal i dag. Personen er smittet i annen kommune og har altså kjent smittevei.

Smittesporing er påbegynt, og nærkontakter er satt i karantene og blir testet.

Siden vi foreløpig ikke vet hvilken type virus det dreier seg om , vil to klasser ved Drangedal 10-årige skole måtte være i  såkalt ventekarantene til prøvesvar på de to nærkontaktene foreligger. Test-resultat på disse to nærkontaktene vil avgjøre om det er behov for ytterligere testing av de som er i ventekarantene.

Dersom det blir aktuelt å teste flere, vil det komme egen beskjed om dette.

Status 5. mars kl. 16.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 5. mars kl. 16.00

Med bakgrunn i de to positive covid-19 prøvene som kommunen ble kjent med onsdag kveld har Kommuneoverlegen, smittesporingsteamet og legekontoret gjort en enorm innsats med smittesporing.

Totalt 68 personer er testet ved legekontoret i Drangedal i går og 36 personer er testet i dag. Så langt er alle svar negative.

Til slutt vil beredskapsledelsen komme med en oppfordring fra kommunens smittesporingsteam:

Smittesporingsteamet har gjennom sitt arbeid denne uka fått et innblikk i noe av det som foregår i løpet av ei helg her i kommunen. Vi ser at det som starter som en koselig kveld med noen venner og ei øl, innenfor de koronarestriksjonene som finnes, fort kan ende opp med en fest uten kontroll. Mye trafikk inn og ut et hus, mange bilturer hvor folk blir plukket opp og sluppet av igjen, fører til at smittesporingsarbeid kan bli veldig vanskelig og uoversiktlig i etterkant.

Vi ser at mange ungdommer er lei av de restriksjonene som finnes og vi har stor forståelse for det. Ungdomsårene kommer ikke tilbake. Men konsekvensene av å ikke følge restriksjonene kan bli så ufattelig store. Det vet vi at mange har kjent på kroppen denne uka. Vi vil rose dere som tar ansvar etter at man forstår at man ikke har fulgt restriksjonene slik som man egentlig skulle. Det å teste seg er å ta ansvar. Så vil vi be dere om å tenke nøye gjennom hva en skal finne på i helga. Korona er ikke over. Pass på hverandre, tørr å si ifra, ta ansvar og husk på restriksjonene. De er der for en grunn. God helg! Smittesporingsteamet.

Status 4. mars kl 19.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 04. mars kl. 19.00

Kommuneoverlegen har i ettermiddag fått svar på de to positive prøvene som ble bekreftet i går og det er ikke UK varianten av koronaviruset.

Status 4. mars kl 12.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 04. mars kl 12.30

Drangedal kommune har fått melding om to Covid-19 positive prøver i Drangedal sent på kvelden onsdag 3. mars. Smittesporing ble igangsatt umiddelbart, og det er ganske mange nærkontakter.

Foreløpig vet vi ikke hvilke virusvariant det dreier seg om, men kommuneoverlegen vil få beskjed om dette fra laboratoriet ved sykehuset i Vestfold, trolig i løpet av ettermiddagen torsdag 4.mars.

I tilfeller der det er mulig at det dreier seg om UK variant er det anbefalt utvidet testing.

Dette medfører blant annet at to klasser ved Drangedal 10 årige skole blir testet i dag 4. 3 og er i karantene til testsvar foreligger. Dersom noen får positiv test er det 10 dager karantene for hele klassen, samt ny test på dag 7.

Vi oppfordrer innbyggerne i Drangedal til fortsatt å holde seg hjemme hvis du ikke er helt i form, hold god avstand til andre enn dine nærmeste, unngå sosiale settinger og unødvendige reiser ut av kommunen. Og ikke minst husk god hånd og hostehygiene.

Dagens kommunestyret blir utsatt i 14 dager til 18. mars. Det ekstraordinære Formannskapsmøte i dag gjennomføres digitalt.

Kommunehuset blir igjen stengt ut denne uken. Det gjøres en ny vurdering  mandag 8. mars.

Staus 12. februar kl 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 12. februar kl 15.00

Det har i dag kommet nasjonale anbefalinger for vinterferien. Beredskapsledelsen i Drangedal oppfordrer innbyggere og hytteinnbyggere til å følge de nasjonale anbefalingene. 

GENERELT

 • Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg små snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19
 • Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler og forholde seg til. 

REISER

 • Vi fraråder reiser til utlandet
 • Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig
 • Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler.
 • Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernregler som gjelder dit du skal
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav

SOSIALT

 • Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre. Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn

BESØK

 • De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst en meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
 • Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

BUTIKKER OG AKTIVITETER

 • Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun en fra husstanden.
 • Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetens smittevernråd.
 • Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
 • God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

Mer informasjon finner du på helsenorge.no

Status 10. februar kl 15.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 10. februar kl 15.00

Drangedal kommune vil berømme våre eldste innbyggere for god oppslutning om koronavaksinen. 91 % av innbyggerne over 85 år har valgt å ta imot vaksinen. I løpet av denne uken vil alle disse ha fått sin første vaksinedose.

De fleste pasientene ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen, Gudbrandsveien bokollektiv og Neslandstunet bokollektiv er nå fullvaksinert. Det er også våre fire fastleger, helsesekretærer og helsesykepleiere.

Denne uken, og neste uke holder vi på å innkalle innbyggere som er 82 år.

Besøk ved Drangedal sjukeheim/ Lauvåsen – gjeldende fra fredag 12.februar

Regjeringen har nå åpnet opp for mer besøk for vaksinerte beboere ved sjukeheimene. De fleste pasienter/beboere ved Drangedal sjukeheim/Lauvåsen, er nå fullvaksinert, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom, men risikoen forsvinner ikke helt. Personalet er ennå ikke vaksinert.

Drangedal kommune ønsker derfor

 • Alt besøk varsles på forhånd, slik at vi kan ha god kontroll og kan gjennomføre en effektiv smittesporing om vi skulle få smitte hos beboere, besøkende eller ansatte
 • Vi anmoder om at alle henvendelser som gjelder besøk gjøres etter kl 10.30 alle dager. Dette fordi personalet er opptatt med pleie og stell av beboerne fra morgenen av og kan derfor være vanskelig å treffe på telefonen.
 • Besøk foregår på beboernes rom, i spesielle tilfeller og etter avtale, kan fellesarealer benyttes
 • Når du ankommer Drangedal sjukeheim/ Lauvåsen så blir du møtt ved inngangen og fulgt til den du skal besøke
 • Du kan ikke komme på besøk om du er syk, eller er i nærkontakt - eller innreise karantene

Når du kommer inn på Drangedal sjukeheim / Lauvåsen gjelder følgende

 • Alle besøkende må vaske hender/ sprite hender ved ankomst og avreise. Dette gjelder også besøk ute.
 • Antall besøkende på en gang er avhengig om det er mulig å overholde gjeldende råd om avstand og øvrige smitteverntiltak
 • Besøkende må holde minst en meters avstand til personale og andre medpasienter
 • Nærkontakt med fullvaksinerte pasienter anbefales kun for et lite antall pårørende, der pasienten selv velger hvem dette kan være. Når både pasient og besøkende er vaksinert, kan fysisk nærkontakt tilrådes.
 • Du kan ha med gaver, blomster ol. Dersom du har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serves og inntas.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett
 • Når du skal forlate beboers rom så må du tilkalle personalet slik at de kan gjennomføre nødvendige smittetiltak.
 • Hvis du får påvist covid-19 smitte etter besøket, må du opplyse om du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også Drangedal sjukeheim/Lauvåsen så raskt som mulig og informer om dette.

Vi ønsker å videreføre disse reglene for besøk ved Drangedal sjukeheim / Lauvåsen frem til vi har fått vaksinert en større andel av de ansatte og Drangedals befolkning. Dersom vi får smittespredning i Drangedal, kan det skje at vi må endre reglene for besøk igjen.

Status 4. februar kl 13.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 4. februar kl 13.00

Presisering om vaksinering Drangedal kommune

Viser til dagens reportasje i Drangedalsposten.

Kommunen vil presisere at det er beboere ved sjukeheimen og bofelleskapene som vil være fullvaksinert i løpet av februar.

Vi minner om at alle over 65 år vil bli kontaktet av kommunen for vaksinering, så lenge de er folkeregistrert i Drangedal kommune.

Mer informasjon om koronavaksineringen i Drangedal finner du her.

Status 3. februar kl 14.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 3. februar kl 14.30

Beredskapsledelsen har fått mange henvendelser ut i fra gårsdagens statusoppdatering. Vi følger de nasjonale rådene fra regjeringen som ble oppdatert 29. januar.

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs. Ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Unngå reiser i inn og utland, med mindre det er nødvendig. Reise mellom studiested og jobb er nødvendig

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes:

 • Maks 10 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den     private sammenkomsten er utendørs er grensen 20 personer.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • I begravelser kan det være inntil 50 personer selv om setene ikke er fastmontert
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det  er nødvendig for å drive med aktiviteten
 • Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb. Kamper, cuper, stevner mv for barn og unge bør fortsatt utsettes.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Oversikt over alle nasjonale anbefalinger finner du her

Vi oppfordrer alle til å ha god hånd og hostehygiene, holde god avstand og holde seg hjemme om du er syk

Status 2. februar kl 17.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 2. februar kl 17.00 

Regjeringen gjorde en oppdatering av sine nasjonale råd den 29. januar. Drangedal kommune følger disse rådene og vi oppfordrer innbyggerne til:

-          Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs. Ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

-          Unngå reiser i inn og utland, med mindre det er nødvendig. Reise mellom studiested og jobb er nødvendig

Arrangementer

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom et arrangement likevel må avholdes:

*   Maks 10 personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den     private sammenkomsten er utendørs er grensen 20 personer.

*   Maks 10 personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter

*   I begravelser kan det være inntil 50 personer selv om setene ikke er fastmontert

*   Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

*   Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Idrett og fritidsaktiviteter

*   Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det  er nødvendig for å drive med aktiviteten

*   Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb. Kamper, cuper, stevner mv for barn og unge bør fortsatt utsettes.

*   Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Vi oppfordrer alle til å ha god hånd og hostehygiene, holde god avstand og holde seg hjemme om du er syk

Status 26. januar kl 12.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 26. januar kl 12.30

På grunn av smitteutbruddet med den engelske muterte varianten i Nordre Follo og kommunene rundt ønsker beredskapsledelsen nå å innføre besøksforbud i ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen.

NB: Besøksforbudet gjelder for personer som bor i, oppholder seg, eller nylig har vært i disse kommunene. Det er unntak for besøk til kritisk syke.

Vi vil også oppfordre personer som bor i, oppholder seg, eller nylig har vært i disse områdene til å unngå besøk i bofellesskapene.

Status 25. januar kl. 17.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 25. januar kl. 17.00

Status smitte i Drangedal frem til og med 25. januar

46 personer testa forrige uke og frem til og med i dag 0 personer i isolasjon 4 nærkontakter i karantene

Vaksinering

Så langt 62 personer vaksinert. 52 beboere Drangedal sjukeheim/Lauvåsen, Gudbrandsveien og Neslandstunet, samt noen hjemmeboende i hjemmesykepleien. I tillegg har 10 helsepersonell mottatt vaksine.

Vi begynner med ordinær innkalling av innbyggere over 85 år denne uka. Alle som er prioritert for vaksine vil bli kontaktet av kommunen.

Anbefalinger fra beredskapsledelsen

Vi vil anbefale alle innbyggere til å begrense sosial kontakt.

Det pågår nå som kjent utbrudd av den engelske muterte varianten av covid-19. Denne virusvarianten er mer smittsom, noe som betyr at flere kan bli syke, flere kan bli innlagt og flere kan dø. Dette igjen fører til økt trykk på helsetjenestene sentralt og lokalt. Risikoen for spredning til andre kommuner er stor og vi håper at alle vil være med på denne dugnaden.

Spesielt anbefaler vi de som pendler til Oslo og områdene med berørte kommuner om å begrense sin sosiale kontakt når de er hjemme i Drangedal, og at de bør bruke munnbind når de er på offentlige steder.

Regjeringen har presisert at det å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise. De som allerede er på hytta blir ikke bedt om å dra hjem, men de bør ikke ha besøk og de bør begrense sine bevegelser ute blant folk i lokalsamfunnet.

Melding fra ordførerne i Grenlandssamarbeidet, 23. januar

Ordførerne i Grenland oppfordrer alle til å vise solidaritet med Nordre Follo og nærliggende kommuner og være ekstra nøye med smittevern                                     

På grunn av situasjonen med mutert virus, frarådes innbyggere og næringslivet i Grenland til å reise til, eller ta imot besøk fra kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Man bør for eksempel nøye vurdere nødvendigheten av hjemmebesøk fra studenter og familie fra disse områdene de nærmeste ukene.

Nesten en million mennesker gjør nå en kjempeinnsats i disse kommunene for å stanse videre spredning. I de neste dagene må vi også gjøre vår del av jobben. Vær ekstra forsiktig og nøye med å følge rådene og anbefalingene som gjelder for oss lokalt.  

Vi i Grenland følger situasjonen nøye og oppfordrer også innbyggerne til å følge med på informasjon fra nasjonale myndigheter knyttet til utbruddet.

Det er også viktig at de som bestiller koronatest og har vært i, eller har tilknytning til, kommunene nevnt over opplyser om dette. 

Med vennlig hilsen

Kjell Abraham Sølverød, Hedda Foss Five, Tor Peder Lohne, Grunde Wegar Knutsen, Hallgeir Kjeldal og Robin Kåss

Ordførerne i Grenland

Status 18. januar kl. 18.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 18. januar kl 18.00

Vi har ingen endring i antall smitta personer med covid-19 i Drangedal kommune.

I dag har regjeringen lagt frem nye nasjonale anbefalinger og regler. Alle anbefalinger og regler finner du her. De nye anbefalingene gjelder fra og med onsdag 20. januar.

De viktigste punktene som beredskapsledelsen ønsker å trekke frem er:

Sosial omgang Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte hverandre utendørs og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Barnehager og skoler Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Det vil si at Drangedal 10 årige skole, ungdomstrinnet går over på gult nivå fra og med onsdag 20. januar og alle elever møter fysisk på skolen. Det blir sendt ut info til foreldre og foresatte i løpet av mandagen. Kulturskolen fortsetter med nettbasert undervisning denne uken og går over til normal drift fra og med uke 4.

Besøksstans ved Drangedal sjukeheim / Lauvåsen oppheves Det er nå mulighet for å besøke pasienter og beboere ved Drangedal sjukeheim/ Lauvåsen igjen. Vi minner om at besøk må som tidligere avtales i forkant og helst dagen før. Personalet er veldig opptatt med pleie og stell fra morgenen av. Flere kan oppleve det som vanskelig å få svar på telefon i dette tidsrommet. Vi anmoder om at alle henvendelser som gjelder besøk gjøres etter kl. 10:30 alle dager.

Biblioteket Biblioteket kan ta imot besøkende. Begrenset antall mennesker inne og mulighet for avstand.

Kommunehuset Kommunehuset vil fortsatt være stengt, men det er muligheter for å avtale digitale og fysiske møter med saksbehandler.

Idretts, fritids, kultur og livsynsarrangementer Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv må fortsatt utsettes.

Det vil si at lag, foreninger og klubber kan starte med aktivitet for barn og unge under 20 år. Dette gjelder både utendørs og innendørs trening. Klubbhus kan igjen åpnes for organisert aktivitet for de under 20 år. Det samme gjelder idrettshallene.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Idrettshallene blir fortsatt stengt for organisert idrett for de over 20 år.

Vi oppfordrer alle til å følge de nye nasjonale reglene og anbefalingene.

Status 15. januar kl. 14.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 15. januar kl 14.30 

Det er per i dag tatt 1080 covid-19 tester ved Drangedal legekontor siden starten av pandemien. Det er som tidligere meldt én person i isolasjon, og i tillegg er 3 personer i samme husstand som den isolerte i karantene. En fjerde person er også satt i karantene, vedkommende er nærkontakt til en smittet person i en annen kommune.

Vaksinering Alle beboere ved Drangedal sjukeheim / Lauvåsen er nå vaksinert med første dose av vaksinen fra BioNTech/ Pfizer. Vi har også startet vaksinering av beboere i Gudbrandsveien, samt alle legene ved Drangedal legekontor. Vi får få doser med vaksine til kommunen hver uke og derfor vil vaksineringen ta noe tid. Vi oppdaterer info fortløpende under «koronavaksinasjon» på kommunens hjemmeside.

Vi avventer regjeringens pressekonferanse mandag og vil komme tilbake med oppdatert info etter dette.

Vi ønsker alle en riktig god helg, og husk å holde god avstand!

Status 8. januar kl 14.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 8. januar kl 14.30

Testing for covid-19 Det er gjennomført 53 tester så langt i januar, hvorav 1 positivt tilfelle som ble meldt onsdag.

Covid-19 vaksinering Kommunen satte de første vaksinene i går torsdag på beboere ved Drangedal sjukeheim og Lauvåsen Bofelleskap. Vi får de første ukene få doser med vaksiner og prioriterer ut fra anbefalingene fra FHI. Vi legger fortløpende ut ny info om vaksinasjonsarbeidet på www.drangedal.kommune.no / snarveier og koronavirus / koronavaksinasjon.

Innreiseregistrering For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Hvis du selv har vært til utlandet, eller venter besøk fra utlandet, gjelder dette:

De som ankommer fra utlandet skal testes ved grensa ved ankomst til Norge for så å gå rett i karantene. Så langt som mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må den reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing. Drangedal kommune tilbyr testing ved Drangedal Legekontoret hverdager fra mandag, til og med fredag. Ved ankomst fra utland i helg kan Legevakt i Skien kontaktes på 116 117. NB! Gjelder kun reisende fra utland!  På grunn av tidvis stor pågang på testing, oppfordrer vi på det sterkeste til testing ved grensestasjonene, og minner om karanteneplikten.

Smittestopp app Smittestopp app er utviklet av FHI i samarbeid med Norsk helsenett. Smittestopp appen er et digitalt initiativ i kampen mot spredning av covid-19.

Når appen er aktiv, bidrar du til å stoppe spredningen av covid-19 i samfunnet. Det er helt frivillig å laste ned appen og den har 16 års aldersgrense. Hvis du har testet positivt, kan du frivillig dele status i appen. Andre brukere kan ikke se hvem du er, men få melding om at de har vært i nærheten av noen med covid-19 smitte. Mer informasjon om smittestopp appen finner du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronaverktoy/#smittestopp

Vi oppfordrer alle til å holde avstand, ha god hånd og hostehygiene og holde seg hjemme om de er syke.

Informasjon om rødt nivå ved Drangedal 10 årige - ungdomstrinnet

Regjeringens nye tiltak som ble innført fra og med mandag 4. januar 2021 innebærer at Drangedal 10 årige skole, ungdomstrinnet går over på rødt nivå i perioden 4. januar til og med  tirsdag 19. januar.

For elevene ved Drangedal 10 årige skole innebærer dette en blanding av tilstedeværelse på skolen og digital undervisning. De ulike klassetrinnene blir fordelt ut på de ulike skoledagene og resten av dagene skal elevene ha digital undervisning. Informasjon om hvilke dager hvilke klassetrinn skal på skolen er sendt ut til foreldre og foresatte.

Skoleledelsen har valgt å dele opp i trinnvis tilstedeværelse på skolen og supplerer med digital undervisning. Bakgrunnen for denne organiseringen de neste to ukene er basert på krav til smitteverntiltak på rødt nivå og konsekvenser av dette for skolens disponering av arealer og elevenes skyssordning.

Status 7. januar kl. 14.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 7. januar kl 14.00

I dag ble Klas Solberg den første som ble vaksinert mot covid-19 i Drangedal kommune.

Vaksineringen vil skje fortløpende etter hvert som kommunen mottar vaksiner. Personer i de prioriterte gruppene vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste.

Status 7. januar kl. 09.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 7. januar kl 09.00

Drangedal kommune ble i går kveld varslet om en ny positiv covid-19 test. Vedkommende er bosatt i Drangedal kommune. Personen har vært i karantene og er nå isolert. Smittesporing er igangsatt.

Status 6 januar

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 6. januar kl 14.30

Regjeringens nye tiltak som ble innført fra og med mandag 4. januar 2021 innebærer at Drangedal 10 årige skole, ungdomstrinnet går over på rødt nivå i perioden 4. januar til og med 18 januar.

For elevene ved Drangedal 10 årige skole innebærer dette en blanding av tilstedeværelse på skolen og digital undervisning. De ulike klassetrinnene blir fordelt ut på de ulike skoledagene og resten av dagene skal elevene ha digital undervisning. Informasjon om hvilke dager hvilke klassetrinn skal på skolen er sendt ut til foreldre og foresatte.

Skoleledelsen har valgt å dele opp i trinnvis tilstedeværelse på skolen og supplerer med digital undervisning. Bakgrunnen for denne organiseringen de neste to ukene er basert på krav til smitteverntiltak på rødt nivå og konsekvenser av dette for skolens disponering av arealer og elevenes skyssordning.

Drangedal kommune har denne uken mottatt 15 koronavaksiner som vil bli satt på beboere ved Drangedal sjukeheim i løpet av morgendagen.

Status 3 januar

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 3. januar 2021 kl. 21.00

Regjeringen innførte i dag forsterkede nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra 4. januar og foreløpig i to uker for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte.

De nasjonale smitteverntiltakene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Beredskapsledelsen har i kveld hatt møte og vi iverksetter følgende tiltak fra og med mandag 4. januar og foreløpig frem til og med 18. januar:

 • Kommunehuset stenges for publikum. Det kan gjøres avtale med saksbehandler.
 • Drangedal 10 årige skole, ungdomstrinnet går over på rødt nivå i trafikklysmodellen. Det er sendt ut noe info til foreldre og foresatte, men det vil komme mer informasjon i løpet av mandag 4. januar.
 • Biblioteket kan ta imot besøkende under adgangskontroll.
 • Frivilligsentralen kan gjennomføre matutlevering så lenge man kan holde avstand og bruke munnbind.
 • Kulturskolen gjennomfører digital / nettbasert undervisning de neste 14 dagene.
 • Voksenopplæringa går også over på rødt nivå.
 • Det er besøksstans ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen til og med 18. januar. Unntak for besøk til kritisk syke.
 • Drangedal kommune henstiller alle pårørende ved Gudbrandsveien bokollektiv, Neslandstunet bokollektiv og FH-boligen, til å respektere regjeringens oppfordring om å unngå besøk de neste to ukene.
 • Ansatte i helse og velferd skal fortsatt bruke munnbind når avstand på en meter til pasient, ikke kan opprettholdes.

Det er i løpet av nyttårshelgen utført retesting av nærkontakter av ansatt ved Drangedal sjukeheim, som har fått påvist covid-19, og samtlige prøver er negative.

Vi oppfordrer alle til å følge regjeringens forsterkede smittevernråd og holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme om du er syk.

Status 30. desember

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 30. desember kl. 15.00

Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen

Drangedal kommune gjennomførte den 29.12.20  PCR testing av alle pasienter ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen og ansatte som er nærkontakter. Kommunen har mottatt prøvesvar for alle testede og disse er negative. Test av den ansatte med positiv hurtigtest på mandag er bekreftet positiv med PCR test. Kommunen følger opp med nye tester av nærkontaktene gjennom nyttårshelgen. Alle nærkontakter er satt i karantene. Kommunen opprettholder besøksstans ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen til og med 3. januar. Unntak for kritisk syke.

Koronavaksine

Drangedal kommune har fått varsel om mottak av 15 vaksinedoser mot Covid19 i uke 1. Det planlegges for vaksinering ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen torsdag 7. januar.

Generelle anbefalinger

Drangedal kommune holder inntil videre en restriktiv linje i forhold til spørsmål om arrangementer der deltagelse fra flere kommuner inngår. Vi oppfordrer til fysisk aktivitet i egen regi, flere skiløyper er kjørt opp, og Biathlon anlegget holdes åpent.  Husk å holde avstand, vaske hender, ha god hostehygiene – og hold deg hjemme hvis du er syk. Begrens antall nærkontakter!

Godt nytt år

Drangedal kommune v/kommuneoverlegen oppfordrer alle som oppholder seg i Drangedal gjennom nyttårshelgen til å begrense sosial kontakt til sine nærmeste. Dette er ikke året for den store nyttårs feiringen, men vi ønsker 2021 velkommen.

Status 28.desember kl. 18.30

Oppdatering fra Drangedal Kommune 28.12.2020 kl. 18.30

Drangedal kommune har i dag mottatt informasjon om en positiv hurtigtest hos ansatt ved Drangedal Sjukeheim/Lauvåsen. Alle pasienter har i ettermiddag blitt testet med hurtigtest, alle har negative tester. Pasientene blir fulgt opp med hurtigtester hver tredje dag i 10 dager. Drangedal kommune innfører midlertidig besøksstans ved sjukeheimen/Lauvåsen til og med 3. januar. Det gis unntak for kritisk syke. Totalt 8 ansatte er definert som nærkontakter, og er satt i karantene. Disse ansatte har også negative hurtigtester i ettermiddag. De blir i tillegg fulgt opp med PCR-tester (vanlige tester) i løpet av de to neste dagene.

Status 28. desember kl 11.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 28. desember kl. 11.00

 Det er pr. 28. desember to smitta personer i isolasjon i kommunen. Dette er ikke er nye tilfeller men tidligere meldte og smittesporing er avsluttet. Det foretas testing ved Drangedal Legekontor som vanlig: mandag, tirsdag og onsdag denne uken.

 Vi minner om viktigheten av å følge reglene om å ikke samles mange, holde deg mest mest mulig hjemme og holde god avstand til andre enn de du er i samme husstand med..

Status 23. desember kl. 12.00

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 23. desember kl 12.00

Det er siden sist statusoppdatering bekrefta et nytt smittetilfelle i Drangedal. Dette er nærkontakt til tidlegare smitta. Personen er isolert og smittesporing avslutta.

Prøvesvar for elever fra 10. trinn ved Drangedal 10-årige skole er mottatt. Alle prøvene var negative men elevene må likevel være i karantene fram til klokken 14.30 den 26. desember.

Kommunen har med dette kontroll over smittesituasjonen når vi går inn i julehelga.

Vi minner om viktigheten av å følge reglene om å ikke samles mange, holde deg mest mulig hjemme og hold god avstand til andre enn de du er i samme husstand med.

Ta vare på hverandre og vis omsorg. Det går fint å få det til også med å holde 1-2 meters avstand. 

God Jul!

Hilsen Drangedal kommune

Status 21. desember kl. 20.30

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangdal. Oppdatert 21. desember kl 20.30

Drangedal kommune har i dag fått to påviste tilfeller med covid-19.

Én av de smittede er elev på 10. trinn ved Drangedal 10-årige skole. Alle elever ved 10. trinn blir satt i karantene. Smittesporingsteamet har satt i gang arbeidet med smittesporing og vil ta kontakt med definerte nærkontakter snarest. Ungdomstrinnet (8-10 klasse) vil holde stengt i morgen 22. desember. Vi oppfordrer også søsken av elever på 10- trinn til å holde seg hjemme fra skolen i morgen.

Smittesporingsteamet vil ved kontakt med de som er definert som nærkontakter komme med mer informasjon om karantene og testing.

Kommuneoverlegen har i dag også bestemt at det innføres bruk av munnbind hos ansatte i helsetjenesten når det ikke kan overholdes 1 meters avstand til og med 3. januar.

Mer informasjon om karantene og hva det innebærer finner du her  

 

 Regjeringens juleråd

Status 21. desember kl. 15.00

Statusoppdateromg fra Drangedal kommune. Oppdatert 21. desember kl 15.00

Rettelse fra Drangedal kommune!!

Det er samboeren til Erik Mogeno som var med på "Barnas Jul" i Tokestua 11. desember som har fått påvist covid-19. Beklager at vi opplyste feil person.

Det er svært liten sannsynlighet for at de som var tilstede under denne forestillingen har blitt smittet. Vi vil likevell oppfordre de som har vært til stede på forestillingen at hvis de får sympomer så bør de gå i karantene og bestille en covid-19 test så raskt det lar seg gjøre. 

Status 17. desember

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 17. desember kl. 19.45

Kommunoverlegen har i kveld mottatt melding om 2 positive covid -19 tilfeller. Begge er smittet utenfor Drangedal og satt i isolasjon. Smittesporing er startet og alle nærkontakter vil bli tatt kontakt med.

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 17. desember kl 15.00

Det er for tiden en person med aktiv smitte med covid-19 i Drangedal. Personen er i isolasjon og kommunen har god kontroll på situasjonen.

Testing for covid-19 i jul og nyttårshelgen Det testes som vanlig ved legekontoret frem til og med lille julaften i tillegg til de ordinære arbeidsdagene i romjulen. Dersom du får symptomer eller du har vært i kontakt med noen med covid-19 smitte så må du gå i karantene og ta en test så fort legekontoret åpner igjen. Dersom du får behov for akutt legebistand, så må du ta kontakt med legevakten på 116 117.

Koronavaksinasjon Kommunen er i full gang med planlegging av koronavaksinasjon og vil fortløpende legge ut informasjon på www.drangedal.kommune.no / snarveier og koronavirus / koronavaksinasjon. Det er i dag sendt ut en informasjons sms til alle innbyggerne i Drangedal. Har du ikke mottatt sms fra Drangedal kommune kan du se her hva du kan gjøre for å motta sms fra kommunen: http://www.drangedal.kommune.no/teknisk-og-eiendom/beredskap/

Besøk ved institusjonene Vi minner om at besøk ved institusjonene i Drangedal må avtales i forkant og helst dagen før.

Videreføring av soneinndeling og de omforente rådene Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har bestemt at soneinndelingen og de omforente rådene for kommunene i Vestfold og Telemark videreføres til begynnelsen av januar 2021. Se avsnitt under Regionale tiltak i Vestfold og Telemark

Beredskapsledelsen i Drangedal vil ønske alle innbyggerne en riktig god jul og minne om at må huske å holde minst en meter avstand, ha god hånd og hostehygiene og holde deg hjemme dersom du er syk.

Status 12. desember

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 12. desember kl 10.30

En person som er folkeregistrert i Drangedal har testet positivt for covid-19. Vedkommende har befunnet seg utenfor Drangedal de siste ukene, og er isolert i kommunen hvor h*n for tiden oppholder seg. Smittesporing ivaretas av den aktuelle kommunen.

Status 10. desember

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 10. desember kl 20.00

Informasjon angående siste skoledag før jul

Siste skoledag før jul er tirsdag 22.desember.

Nasjonale retningslinjer sier at digital hjemmeundervisning kan iverksettes dersom kommunen og skolene er på rødt nivå. Vi er på gult nivå.

I Drangedal har vi lite smittetrykk og foreløpig har vi ikke påvist smitte relatert til barn, elever eller ansatte hverken i våre barnehager eller skoler.

Situasjonen er annerledes i andre kommuner. I Porsgrunn, Skien og Bamble har de hatt utfordringer med påvist smitte over tid, et vedvarende høyt smittetrykk og mange ansatte og elever har måttet være i karantene. Disse tre kommunene har gjennom politisk behandling nå vedtatt å endre på skoleruta slik at skolene slutter fredag 18.desember i stedet for tirsdag 22.desember. (De to skoledagene tas igjen våren 2021 ved å blant annet forlenge skoleåret.)

Drangedal, Kragerø og Siljan endrer ikke på skoleruta med bakgrunn i smittesituasjonen i representative kommuner. Siste skoledag før jul blir derfor tirsdag 22.desember.

Status 7. desember

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 7. desember kl 17.00

Det er fortsatt ikke påvist flere tilfeller av covid-19 i Drangedal. Kommunen har god kapasitet på testing. Ved eventuell smitte så aktiveres smittesporingsteamet umiddelbart og tar kontakt med den /de som har fått påvist covid-19, samt nærkontakter som skal i karantene.

Det nærmer seg jul og de fleste er nok godt i gang med julegaveinnkjøpene. Folkehelseinstituttet har kommet med råd for julehandelen som vi anbefaler at alle følger

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Handle gjerne på tidspunkter da det er færre kunder i butikkene
 • Hold minst 1 meters avstand til andre kunder og betjeningen
 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon hyppig
 • Unngå å ta kollektivtransport hvis mulig
 • Utsett handlingen til senere dersom du ser at det er trengsel
 • Vurder netthandel eller be andre om å handle for deg, særlig hvis du tilhører en risikogruppe
 • Ikke utsett julehandelen til de siste dagene før jul dersom du har mulighet til å gjøre den unna tidligere.

Vi ønsker alle en fortsatt fin førjulstid og minner om at alle må huske å vaske hender, hoste i albuekroken, ha minst mulig sosial kontakt med andre og holde seg hjemme om de er syke.

Status 3. desember

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 3. desember kl 08.30

Det er ikke påvist flere tilfeller av covid-19 den siste uken. Kommunen har god kapasitet på testing. Ved eventuell smitte så aktiveres smittesporingsteamet umiddelbart og tar kontakt med den/ de som har fått påvist covid-19, samt nærkontakter som skal i karantene.

Regjeringen  presenterte i går anbefalinger for jule og nyttårsfeiringen sammen med Helsedirektoratet og FHI

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden
 • Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår
 • På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har bestemt at soneinndelingen og de omforente rådene til befolkningen videreføres.

Skal du reise til kommuner med stort smittetrykk i jula kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Følg derfor godt med på informasjonen til kommunen du skal reise til.

Vi ønsker alle en fin førjulstid og minner om at alle må vaske hender, hoste i albuekroken, ha minst mulig sosial kontakt med andre og holde seg hjemme om de er syke.

Status 26. november

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 26. november kl 14.00

Regjeringen hadde i går pressekonferanse der statsminister Erna Solberg sier at de nasjonale smitteverntiltakene blir forlenget i minst tre uker fra 25. november. Regjeringen vil komme med tiltak for jul og nyttår i uke 49.

Det viktigste vi kan gjøre nå frem mot jul er holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre. Skal vi klare å snu utviklingen i smittetallene krever det at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier statsminister Erna Solberg.

Vi oppfordrer derfor alle innbyggere og hytteinnbyggere til å følge de grunnleggende rådene:

-          Hold avstand

-          Hold hendene rene

-          Hold deg hjemme når du er syk

-          Hold nede antallet mennesker du møter

Vi ønsker alle en så normal jule og nyttårsfeiring som lar seg gjøre, men da må vi alle bidra i denne dugnaden. Sammen skal vi klare det.

Status 25. november

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 25. november kl. 12.00

Drangedal kommune har tirsdag kveld mottatt melding om en positiv covid-19 test i Drangedal. Vedkommende er isolert og smittesporing er utført. Alle nærkontakter er kontaktet og satt i karantene.

Status 23. november

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 23. november kl 16.00

Drangedal kommune vil igjen komme med en oppfordring til kommunens innbyggere. Vi oppfordrer til at handling av dagligvarer gjøres til andre dager og klokkeslett enn torsdag og fredag ettermiddag dersom det lar seg gjøre.

Samtidig oppfordrer vi alle til fortsatt å holde seg mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt med andre, god hånd og hostehygiene, holde avstand og holde seg hjemme om en føler seg syk. Sammen skal vi klare å begrense smitten.

Status 20. november

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert 20. november

En person som oppholder seg på en hytte i Drangedal kommune er i isolasjon etter postiv Covid-19 test. Vedkommende er hjemmehørende i en annen kommune. Smittesporing er utført. Personen har ikke nærkontakter i Drangedal.

Status 5. november

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 5. november

Regjeringen har i dag kommet med nye regler og anbefalinger som gjelder for hele landet. Hovedbudskapet fra Statsministeren var "Hold dere hjemme og ha minst mulig sosial kontakt".

Vi oppfordrer alle Drangedøler og hytteinnbyggere til å følge de nasjonale reglene og anbefalingene. Dette fordi vi i Drangedal sålangt har vært heldige og unngått smitte og for at vi også fremover skal unngå smitte inn i kommunen.

Vi vil komme tilbake til eventuelle tilpasninger i løpet av fredagen.

De nasjonale reglene og anbefalingene finner du her

Status 27. oktober

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 27. oktober

I Drangedal har vi så langt vært heldige i forhold til covid-19 smitte. Drangedølene er flinke til å følge smittevernreglene og holde god avstand. La oss fortsette med det!

Kommuneoverlegen oppfordrer oss alle til å tenke på at dersom vi får smitte inn på legekontoret, så vil kontoret måtte stenges fordi de ansatte må i karantene.

Har du luftveissymptomer så er det viktig at du ringer og ikke møter opp på legekontoret.

Frem til i dag er det gjennomført i overkant av 500 tester for covid-19 i Drangedal. Det har ikke vært noen positive tester siden den ene positive tilfellet som vi hadde 1. april 2020.

Beredskapsledelsen har i dag vært samlet som en følge av økende smitte i nabokommunene og de nye nasjonale innstramningene som regjeringen presenterte i går.

Vi ønsker å oppfordre alle i Drangedal til å følge de nye reglene som regjeringen presenterte i går.

 • I private hjem bør en ikke ha mer enn fem gjester som ikke er fra samme husstand. Du kan ha besøk av en annen familie som er flere enn fem.
 • Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke
 • På private arrangementer går grensen på antall deltagere fra 200 til 50. Hvis det er offentlig arrangement kan det være 200 personer. Tenk likevel på om arrangementet er nødvendig å gjennomføre akkurat nå eller om det kan utsettes.
 • Utenlandske arbeidstakere fra det EU kaller røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten

Tiltakene gjelder fra natt til onsdag, mens tiltakene om arbeidstakere gjelder fra natt til lørdag.

Beredskapsledelsen oppfordrer alle til å holde ut og jobbe sammen, slik at vi kan ha en tilnærmet normal julefeiring sammen med vår nærmeste familie.

Status 7. september

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 7. september

Det er ingen påviste tilfeller av koronavirus i Drangedal nå, og vi jobber for at det skal fortsette å være sånn. Samtidig gårvi inn i en tid der stadig flere pådrar seg en høstforkjølelse!

Drangedal kommune jobber hele tiden for å kunne gi så gode tjenester som mulig. Når ansatte blir syke må vi likevell i noen tilfeller redusere tjenestetilbudet. Spesielt er det utfordrende med en del forkjølelse hos barn og ansatte i barnehager og skoler.

På samme måte som lederne i flere kommunale tjenester, har styrerne i barnehagene hver dag et stort ansvar for å sikre at en har nok kvalifisert personell på jobb til enhver tid. Med god hjelp fra foresatte som gir tilbakemelding om tidspunkter for levering og henting, kan barnehagen planlegge ressursene sine godt. Dermed har vi større evne til å opprettholde full åpningstid, også dersom enkelte ansatte skulle være hjemme med forkjølelse.

Det er lett å forstå at foresatte ønsker å ha et fleksibelt barnehagetilbud. Jeg har selv barn i barnehagealder, og klarer ikke alltid forutse hvordan dagene blir en uke fram i tid, men jeg gjør så godt jeg kan. Det er VIKTIG for barnehagene å ha så godt grunnlag som mulig, for å planlegge dagene.

Alt henger nemlig sammen. Konsekvensene, dersom vi må stenge barnehageavdelinger, er store for en liten kommune som Drangedal. Foresatte kan måtte blir hjemme, og mange foresatte i Drangedal jobber i kommunen, i skolene, i helsetjenestene og andre deler av organisasjonen. Jeg tror de fleste forstår hvilken "dominoeffekt" det kan ha dersom det blir stort fravær i mange kommunale tjenester samtidig.

Som ordfører har jeg, sammen med kommunestyret, arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Drangedal kommune. Våre folk har, i likhet med ansatte i magne bedrifter, stått i en svært krevende situasjon i snart et halvt år.

Selv om vi ikke har påvist smitte av koronavirus i Drangedal, forholder vi oss til de enhver gjeldende nasjonale regler og retningslinjer, med den plunder og heft det kan medføre for både de ansatte og for innbyggerne i kommunene ellers. Dette gjør vi fortsatt fordi vi bidrar i den globale innsatsen mot koronaviruset.

Jeg vil berømme alle ansatte i Drangedal kommune for den innsatsen dere gjør hver dag for å yte gode tjenester til innbyggerne våre! Jeg vil også takke dere innbyggere for den tålmodigheten og forståelsen dere viser oss, også når dere plutselig blir bedt om å holde unger hjemme fra barnehagen, eller andre uforutsette ting oppstår.

Ved å gjøre så godt vi kan, både som ansatte og innbyggere i Drangedal kommune, bidrar vi sammen til å gjøre hverdagen så god som mulig for hverandre.

Til slutt: Alle osm har mistanke om smitte av koronavirus må holde seg hjemme. Ta kontakt med legen per telefon. Drangedal legekontor har god kapasitet på testing.

God helg!

Med vennlig hilsen Tor Peder Lohne Ordfører

Status 11 august

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 11. august kl 12

Beredskapsledelsen i Drangedal kommune var i går samlet for en gjennomgang av status for oppstart barnehager, skoler, SFO og voksenopplæringen, helsesektoren og teknisk sektor.

Det er  ingen påviste tilfeller av covid-19 i Drangedal per i dag. Totalt er det per 10. august testa 122 personer for covid -19 ved legekontoret / Legevakten i Kragerø.
Det er noen få personer som er i karantene fordi de er nærkontakter til smitta i andre kommuner og hjemkommet fra utlandet.

Fra og med onsdag 12. august er det endring av testkriterier for covid-19. Du får nå teste deg hvis du oppfyller disse kravene

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Det kan være feber, og det er nok med litt sår hals for å få test
 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene
 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Testing foretas på legekontoret på hverdager, men det fortsatt avtales time for testing i forkant. Ikke møt opp på legekontoret ved mistanke om smitte, men ring for å avtale tid for testing.

Gjennomføring av konfirmasjoner i Drangedal i september
Det har kommet mange spørsmål til beredskapsledelsen i forhold til gjennomføring av konfirmasjoner i september. Følgende regler gjelder:
Skal du arrangere festen hjemme hos deg selv innendørs eller utendørs kan du invitere inntil 20 gjester.
Leier du et lokale av grendelag / idrettslag så kan du invitere inntil 200 gjester, forutsatt at du kan opprettholde 1 meters regelen.
Om du leier et lokale så er det krav til en ansvarlig person som sørger for at smittevernregler følges og at det lages smittesporingslister med navn og telefonnummer til de som er tilstede. Listen oppbevares i 10 dager.

Andre arrangementer
Andre typer arrangementer rundt om i Drangedal som konserter og andre aktiviteter rettet mot kommunens innbyggere så skal kommunen ha beskjed i forkant. For mer informasjon om arrangementer se lenken fra Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Oppstart barnehager, skoler, SFO og voksenopplæringen i Drangedal
Det planlegges for full åpningstid i barnehagene i Drangedal fra og med august.

Besøk til sjukeheimen og helseinstitusjonene.
FHI har oppdatert sine anbefalinger i forhold til besøk ved sjukeheim og helseinstitusjoner i kommunene: Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne områder») bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Vi jobber alle med å hindre smitte i Drangedal
Covid -19 skaper utfordringer for ansatte i Drangedal kommune i alle de ulike sektorene. Vi jobber hele tiden for at våre innbyggere skal få så godt tilbud som mulig. Vi vil be om god samarbeidsvilje fra alle innbyggerne i kommunen, foreldre og foresatte i skole og barnehage, pårørende til sjukeheimen og helseinstitusjonene. Vi jobber alle med å hindre smitte her i Drangedal og oppfordrer alle til å følge anbefalinger som blir gitt av kommunens representanter.

Vi vil samtidig minne om at de tre rådene for å unngå smitte fortsatt er viktige og gjelder fortsatt

 • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
 • Hold minst en meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste.
 • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask eller benytt håndsprit.

Beredskapsledelsen Drangedal kommune

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen 26. juni kl 15.

Det er ingen påviste tilfeller av covid-19 i Drangedal per i dag. Kommunen opprettholder beredskapen på testkapasitet i løpet av sommeren og samarbeider med Legevakten i Kragerø.

På grunn av koronautbruddet vil Drangedal være tilknyttet legevakten i Kragerø frem til og med 1. september 2020. Etter det vil det blir legevaktsamarbeid med Skien kommune. Informasjon om dette vil bli informert om når det nærmer seg.

I følge FHI sin daglige oppdatering  er smittepresset i Norge fortsatt lavt. «Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet gjør at vi må være forberedt på å se økning i smittetallene i forbindelse med lokale oppblussinger fremover. Dette må følges opp med sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og råd om karantene eller annen oppfølging» sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI. Drangedal kommune har et godt beredskapsplanverk på plass om det skulle oppstå smitte i Drangedal i løpet av sommeren og beredskapsledelsen kan møtes på kort varsel.

Regjeringen la i går frem oppdaterte reiseråd for reiser ut av landet. Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale reiserådene til utlandet som gjelder fra 15. juli og være forberedt på at Norgesferien kan måtte avbrytes om det oppstår stor smitte dit du legger ferien din.
Vi minner samtidig om at Drangedal har mange aktiviteter og attraktiviteter og oppfordrer alle til å bruke næringslivet i Drangedal i sommer

Uansett om du ferierer i Drangedal, Norge eller utlandet i sommer, så oppfordrer vi deg til å holde 1 meter avstand, opprettholde god hånd og hostehygiene, holde deg hjemme om du er syk og får du symptomer på covid-19 må du ta kontakt med fastlegen din.

Med ønske om en riktig god sommer

Drangedal kommune

Status 11.juni

Ny og oppdatert informasjon om barnehagenes åpningstid, 10 juni 2020

Smittefaren i barnehager er på såkalt gult nivå. Vi i Drangedal har ved ordinær drift veldig lang åpningstid, noe vi løser med utstrakt samarbeid på tvers av avdelingene. Dette er ikke anbefalt i forhold til smittevernveilederen selv på gult nivå. De viktigste tiltakene for å bremse smittespredning er:

-       Syke personer skal ikke i barnehagen

-       God hygiene

-       Redusert kontakthyppighet mellom personer

Som dere er kjent med har barnehagene satt i verk tiltak innenfor alle disse tre punktene, noe som pr. nå medfører en redusert fleksibilitet med tanke på gruppeinndeling og bemanningssituasjon. Vi fortsetter derfor med 9 timers åpningstid og dette vil gjelde frem til nytt barnehageår i august.

Vi håper på forståelse for dette, og det er slik at de med samfunnskritiske jobber og andre som har behov for lengre åpningstid kan avtale dette med styrer. Se revidert skjema for melding om behov i MyKid.

Status 27.mai kl.20

Statusoppdatering onsdag 27. mai kl 20.

Helsedirektoratet og FHI har i dag kommet med nye anbefalinger.

 • Besøk i helse og omsorgsinstitusjoner Det er viktig å legge til rette for besøk i helse og omsorgsinstitusjonene, og sørge for at pasienter og beboere får kontakt med sine pårørende. I Drangedal er det åpnet for inntil to besøk per uke med maks 1-2 personer. Besøk skal fortrinnsvis skje utendørs. Besøk avklares med leder ved de ulike institusjonene.
 • Gjenåpning av aktivitetstilbud Det skal legges til rette for at brukene av dagaktivitetstilbud igjen får mulighet til å ivareta behov for sosial kontakt og aktivitet. Kommunen kommer til å gjenåpne de dagaktivitetstilbud der en kan overholde forsvarlige smittevern regler. De som kan benytte seg av tilbudet vil bli kontaktet.
 • Nivåinndeling av smitteverntiltak FHI har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittevernsituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Det vil komme oppdaterte smittevernveiledere for barnehage, barneskole og ungdomskole førstkommende fredag og kommunen vil informere ut så fort de ser hva dette vil si for Drangedal sin del.
Status 8. mai kl 17.

Elevene tilbake på skolen

I tråd med bestemmelser gjort av nasjonale myndigheter åpner skolene i Drangedal fra mandag 11. mai (uke 20). Vi er glade for at alle elevene nå kan komme tilbake!

Opplæringstilbudet vil kunne være en blanding av undervisningsøkter på skolen, uteundervisning og digital undervisning. Det vil kunne bli et redusert tilbud for elevene og noen forskjeller mellom trinn og mellom skoler. Dette kan blant annet ha sammenheng med oppstart og avslutning av skoledagen for enkelte grupper, for å unngå oppsamling av elever og trengsel mellom kohorter (grupper av elever). Skolene vil kunne korrigere underveis på bakgrunn av erfaringer.

På Tørdal skule og Drangedal 10 årige skole møter alle elever mandag. Det samme gjelder for Kroken skole, men for 7. trinn vil det være en egen organiseringsordning. Hver skole sender ut informasjon til foresatte om oppstart og skolens organisering i Visma Flyt Skole.

For å unngå økt smittefare er vi avhengige av å ha gode smitteverntiltak i henhold til de nye veilederne for å trygge elever, foresatte og ansatte. Mer informasjon finner du her:

 

Veileder om smittevern for skoletrinn 1-7 under covid-19 utbruddet 2020

Veileder om smittevern for ungdomskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

 

 

Fortsatt gjelder alle hovedtiltak:

 • Syke personer skal være hjemme. Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen må barnet hentes så snart som mulig og deretter ta kontakt med lege. Syke barn skal ikke sendes på skolen.
 • God hygiene
 • Holde avstand
 • Dersom det er mulig å unngå offentlig transport/buss-skyss er det bra.

 

Gradvis åpning av samfunnet - Voksenopplæring og kultur

Voksenopplæringen vil også åpne for undervisning i sine lokaler og kulturskolen har åpnet denne uken. Det er planlagt for kunoforestillinger og kulturavdelingen "verker" etter å gi kommunens innbyggere gode kulturtilbud igjen. Alle enheter og tilbud som planlegges, åpnes og tilbys følger smitteverntiltak og retningslinjer for arrangementer.

 

Barnehagene med ordinær åpningstid fra mandag 25. mai

Barnehagene vil de to neste ukene fortsatt ha noe redusert åpningstid (8 timer). De vil de neste to ukene planlegge etter nye retningslinjer og vil åpne som ordinært etter det.

Lene Heibø Knutsen Kommunalsjef kunnskap, mangfold og kultur 

Status 5.mai kl 14

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal. Myndighetene legger opp til at større deler av befolkningen skal testes innen utgangen av mai. Det jobbes med planer for gjennomføring av dette. 

 

5.mai er årets håndhygienedag!

 

For at håndhygiene skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. Årets tema er derfor: Håndhygiene – ofte nok og til rett tid.

 

Visste du også at FHI tilbyr nettundervisning knyttet til bruk av beskyttelsesutstyr og andre smittevernstiltak for ansatte på fastlegekontor, sykehusansatte, hjemmesykepleien, tannhelsetjenesten og ansatte på sykehjem? Les mer om dette hos FHI her.

Status 23.april kl 13

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

 

FHI har kommet med nye reiseråd.

Dette er noen av dem:

- Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme

 

- Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er den eneste måten å unngå kontakt med Covid-19 sykt husstandsmedlem

 

- Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

 

- Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gjør at du får behov for redningstjenester eller helsetjenesten.

 

Du kan lese mer om rådene fra FHI ved å trykke her.

 

Fra kommuneoverlege

I den spesielle situasjonen vi nå er i, frarådes befolkningen å reise på "unødvendige turer" utenfor egen kommune.

En bidragende årsak til dette er at helsetjenesten inklusive fastlegene og legevakten jobber på en helt annen måte enn før. Mye av legekontakt foregår pr tlf/videokonsultasjoner og tilgjengeligheten er betydelig lavere enn i normalsituasjon. Akuttsituasjoner vil alltid bli prioritert. Dette gjør at ventetiden for konsultasjoner blir lenger både på fastlegekontorene og på legevakten.

Legehjelp til hytte-eiere vil nødvendigvis måtte begrenses til øyeblikkelig hjelp, mens for eksempel resept -utskrivning, sykemeldinger og oppfølging av kroniske plager etc må håndteres av hytteeierens fastlege (i hjemkommune).

Ved luftveissymptomer, feber etc som kan gi mistanke om Covid-19 infeksjon bør testing og oppfølging skje i hjemkommune

Konklusjonen må være at hytteeiere som har sykdommer som krever hyppig oppfølging bør holde seg i hjemkommune og bruke fastlegen der.

Skader og andre tilstander som krever øyeblikkelig hjelp vil håndteres som vanlig.

 

 

 

Status 22. april kl 13

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

 

Informasjon til foreldre med barn i skolen

To read about the schools opening in other languages, click here and scroll down on the page

 Utdanningsdirektoratet (Udir) har kommet ut med informasjon til foreldre knyttet til oppstart i skolen og hva man må huske på. Du kan lese hele artikkelen i sin helhet her.

 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

•vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

•ha godt renhold

•vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett

•være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO

•ha undervisning og samlinger i mindre grupper

•holde god avstand til hverandre

 

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Det samme gjelder hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

 

Status 21. april kl 17

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

Neste mandag starter skolene opp igjen og helsesykepleierne må da ut i skolehelsetjenesten. Dette vil medføre at publikumstjenesten ikke blir tilgjengelig på onsdager. Helsestasjonen vil også åpne for 1:1 konsultasjoner etter avtale fra neste uke.

 

Trygg gjenåpning av skolene for elever fra 1-4 trinn fra mandag 27. april
Skolene planlegger nå for oppstart for skole og SFO for de yngste elevene.
Informasjon fra utdanningsdirektoratet til foreldre med barn i barneskolen finner du her.  I tillegg til denne generelle informasjonen vil hver skole sende nødvendig informasjon gjennom Visma Flyt Skole.

 

SMITTESTOPP
Beredskapsledelsen vil anbefale alle å laste ned SMITTESTOPP. Du som laster ned og bruker Smittestopp appen vil etter hvert også få en sms hvis du har vært i nærheten av andre smittestopp brukere som senere får påvist koronaviruset. Via meldingen får du råd om hva du bør gjøre for å begrense videre smitte.

 

Fra brannvesenet i Drangedal vil vi komme med enda en sterk oppfordring om bruk av åpen ild. De har de to siste dagene måtte rykke ut på hendelser med brann i vegetasjon. Brannvesenet er en viktig del av akuttberedskapen sammen med politi og ambulanse. Det er derfor viktig at brannvesenet ikke er opptatt med brannslokking der det kunne vært unngått om det samtidig skulle skje en alvorlig ulykke eller hendelse et annet sted. Uaktsom bruk av åpen ild vil kunne medføre straffeansvar.

Beredskapsledelsen vil påpeke viktigheten at alle er ekstra nøye med å følge anbefalingene for å hindre smitte. Nå klargjøres samfunnet for en forsiktig gjenåpning. Nå er det viktig at alle er ekstra nøye med å følge helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smitte slik at gjenåpning kan fortsette og barn og unge kan gå på skolen og i barnehagen.

Vask hendene og hold avstand.

 

 

Status 16. april kl 18

Det er forsatt ikke påvist mer enn et smittetilfelle av covid-19 i Drangedal.

Skolehelsetjenesten går i morgen online og lanserer i morgen sin første snap. Målgruppen er ungdom i Drangedal fra 13. år. Følg med på "helsepoddene Drangedal"

Trygg gjenåpning av barnehagene i Drangedal

Det er trygt for barn å gå i barnehagen Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Både skoler og barnehager setter i gang en rekke tiltak for å sikre godt smittevern. Barnehagene følger smittevernveilederen og bruker sjekklisten som ble publisert 15. april.

Smittevernveileder for barnehager.

Mer informasjon om din barnehage, oppmøte, organisering av dager og grupper får du gjennom MyKid. Har du eller spørsmål så tar du kontakt med barnehagen.

Trygg gjennåpning av skolene for elever fra 1- 4 trinn fra mandag 27. april.

Skolene planlegger nå for oppstart med skole og SFO for de yngste elevene. Smittevernveileder for skoler er ventet publisert mandag 20. april. Tilsyns/ passordningen går som normalt frem til 27. april og vil forsette videre som et tilbud også for de elevene som trenger dette på 5-10 trinn. Foresatte som arbeider i barnehager eller har undervisning for elever på 1-4 trinn blir nå definert som samfunnskritisk personell. Dersom en av de foresatte defineres inn i denne yrkeskategorien, har de rett til pass / tilsyn på skolen.

Det er laget et eget informasjonsbrev ut til foresatte til barn og unge i Drangedal.

Det kan du lese her

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand. 

Status 15. april kl 16

Det er fortsatt ikke påvist mer enn ett smittetilfelle i Drangedal.

Legekontoret tar nå imot henvendelser og spørsmål i forhold til covid-19 igjen etter påskeferien.

En vil minne om publikumstelefonen på 35 99 71 25 som er betjent av helsesykepleier som er åpen hverdager 9-11.

Kommuneoverlegen har i dag videreført forskrift om stenging av campingplasser og bobilcamping for begrensing av koronasmitte i Drangedal kommune frem til og med 27. april. Hele forskriften finner du under informasjon fra kommunen.

I dag trådde det generelle bålforbudet i kraft og det gjelder frem til 15. september. Det er nå ikke tillatt å tenne bål og bruke engangsgrill i eller nær skog og utmark.

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Status 8. april kl 11

Det er fortsatt bare ett tilfelle av covid-19 i Drangedal.

I påskedagene som kommer nå du kontakte Legevakten i Kragerø på 116 117 dersom du har spørsmål eller sykdom knyttet til covid-19.

Sektor for kunnskap, mangfold og kultur har startet arbeidet med å kunne gjenåpne barnehagene fra og med 20. april og skolene for 1-4 klasse fra og med 27. april.
Informasjon vil så fort det er mulig bli sendt ut til foreldre og foresatte i MyKid og Visma Flyt skole.

Det er lagt ut link til søknadsskjame om pass / tilsyn i skoler fra og med 14. april på kommunens hjemmeside under Koronavirus og informasjon fra kommunen.

Beredskapsledelsen vil minne om anmodning fra brannsjefene i Grenland om å ikke bruke åpen ild i skog og mark.

Beredskapsledelsen i Drangedal kommune vil ønske alle en riktig god påske og oppfordre til å følge myndighetenes anbefalinger med god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Status 7. april kl 18

Det er fortsatt bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal.

Regjeringen har i dag hatt pressekonferanse der de letter på flere tiltak.

Vi skal sammen, kontrollert over tid ta hverdagen tilbake sier Statsministeren.

Tiltakene som regjeringen letter på er:

 • Fra 20 .april åpner landets barnehager
 • 27. april skal elever i 1. til 4. klasse tilbake på skolen. Ambisjonen er at alle elver skal tilbake på skolen på en eller annen måte før sommeren.
 • Fra 27. april åpnes det for at elever i VG3 som går yrkesfag, skal tilbake på skolen
 • Studenter som er på slutten av en grad skal få kunne komme tilbake til studiet
 • Fra 27. april vil psykologtimer med en til en samtaler bli tilgjengelige igjen
 • Frisører og virksomheter som er stengt av smittevernhensyn, kan åpnes igjen i løpet av april
 • Regjeringen har også besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20 april.

Vi vil komme tilbake med en mer oppdatert oversikt over tiltakene onsdag 8. april.

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand

Status 6. april kl 16

Det er fortsatt bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal kommune.

Vi oppfordrer alle til å nyte det fine påskeværet. 

Husk råda om god håndhygiene og god avstand til hverandre. 

Dersom det skjer endringer eller kommer annen viktig informasjon legger vi det fortløpende ut på hjemmesiden. 

Tor Peder Lohne Ordfører

Status 3. april kl 18

Det er fortsatt bare et bekreftet tilfelle av covid-19 i Drangedal kommune.

Lenger ned på siden under "informasjon om kommunal fakturering" finner du en oversikt over forfall kommunale avgifter hos Drangedal kommune 2020.

Har du spørsmål så kan du henvende deg til Drangedal kommune på telefon 35 99 70 00.

Nav Drangedal har redusert sine åpningstider for å hindre smitte. Det vil være åpent mandag og tirsdag 11-12. For å komme i kontakt med nav anbefaler de at du går inn på www.nav.no Her finner du nytting informasjon og veiledning for hvordan du skal gå frem hvis du er permitert og skal søke dagpenger. Her kan du også skrive til Nav enten via Ditt Nav eller din digitale aktivietsplan.

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og har behov for kontakt med veileder hos Nav i forbindelse med permittering eller annet ring 948 33 490 eller 988 32 442.

For informasjon om økonomisk sosialhjelp ring 412 04 976

På oppfordring fra Politiet ønsker vi å rette fokus på vold og overgrep. På Helsedirektoratets sin side på Facebook kan du se en video om hvordan du kan få hjelp om du eller noen du kjenner blir utsatt for vold eller overgrep.

Status 2. april kl 17

Det ble i går bekreftet ett tilfelle av Covid-19 i Drangedal kommune. Pasienten er isolert hjemme. Av personvernhensyn vil det ikke gis ytterligere opplysninger om personen det gjelder. Smittesporing pågår. Det er ingen nye tilfeller i dag.

Drangedal kommune ser nå på muligheter for å framskynde allerede vedtatte investeringsprosjekter som kan bidra til å «holde hjula i gang» i næringslivet. Staten har også kommet med krisepakker som kan bidra til ytterligere kommunale investeringer. Det legges i tilfelle opp til politisk behandling av dette. Ordfører vil ha et fjernmøte med Drangedal Næringsforening i morgen, for å ha en dialog om situasjonen i næringslivet og for å diskutere eventuelle tiltak framover.

Brannsjefene i Grenland har i dag kommet med anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.  

AKTSOMHETSKRAV KNYTTET TIL BRUK AV ÅPEN ILD I SKOG OG MARK

Brannsjefene i Grenland gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.

Skogbrannindeksen viser at det har blitt rekordtidlig tørt i år. Vi nærmer oss påsken og det er forventet et høyt aktivtetsnivå i skog og mark. Dette medfører et særlig strengt aktsomhetsnivå og det vil mange steder være uforsvarlig å gjøre opp åpen ild utendørs. Dette omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger, og håndtering av brannfarlig avfall og lignende. Dette for å hindre faren for uønsket antennelse og spredning.

Brannvesenet har den siste tiden merket en økning av unødvendige utrykninger til bål- og bråtebranner som har kommet ut av kontroll. Vi ønsker at vårt innsatspersonell hovedsakelig skal benyttes der hvor ressursene trengs aller mest i denne Covid19-pandemien. Det er også viktig poeng for oss at brann- og redningsmannskapene holder seg friske og dermed unngår unødvendig eksponering.

Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere den tydelige anmodningen om å ikke bruke åpen ild, og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden for at samfunnet skal være mest mulig trygt og godt.

Grilling i egen hage og hustomt er definert som innmark og kan tillates, men er ikke unntatt aktsomhetsnormen.

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Takk for at du bidrar

Brannsjefene i Grenland

Status 1. april kl 12

Ett tilfelle av Covid-19 er bekreftet i Drangedal kommune. Pasienten er isolert hjemme. Av personvernhensyn vil det ikke gis ytterligere opplysninger om personen det gjelder. Smittesporing pågår.

Vestmar barneverntjeneste har følgende oppfordring til oss alle:

ALLE BARN HAR RETT TIL BESKYTTELSE

Akkurat nå bor vi i en sårbar verden, i et sårbart land, i en sårbar kommune, med et økende antall SÅRBARE BARN. I denne dugnaden må vi ikke glemme barna. Det viktigste vi har. For omsorgssvikt tar ikke pause, selv i en pandemi. Det er fint om du lytter og følger med. Hvis du tror at et barn du vet om ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. DU trenger ikke å være sikker på at noe er galt før du melder fra.

DU MÅ BARE TØRRE Å LYTTE, FØLGE MED, OG SI IFRA.

Og ikke tro at andre ser og melder fra, eller tenk at du har nevnt det for andre. Det er du som må si ifra. TAKK! Vestmar barneverntjeneste (dagtid) 35 98 63 35 Barnevernvakten i Telemark 900 53 304 (etter kl. 16.00 og i helger/ helligdager) Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Drangedal frivilligsentral har etablert ordningen med TelefonVenn. Dette er et tilbud til deg som ønsker noen å prate med. Har du lyst å ha noen å prate med eller å være en TelefonVenn kan du ta kontakt på 941 62 661 eller se Drangedal frivilligsentral på nett / facebook.

Vi vil oppfordre alle til å lytte til myndighetens råd, ha god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand

Status 31. mars kl 17

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Alle sektorer drifter så normalt som mulig i denne situasjonen og helse og velferd er godt forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

Som et ledd i de nasjonale føringene for smittebegrensing har i dag kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. Første ledd vedtatt følgende: Forskrift om stenging av campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler for begrensing av koronasmutte i Drangedal kommune.

Hele forskriften finner du her

For å bedre situasjonen for de som har blitt permitterte og mistet jobben har nå NAV åpnet for mulighet til å søke om forskudd på dagpenger dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din. Dette er en forenklet søknad for å sikre at du kan får utbetalt et forskudd så fort som mulig. Ordningen gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning for denne gruppen. Det jobbes med å finne en løsning på dette. All informasjon om ordningen finner du på www.nav.no  

Har din bedrift behov for å snakke med næringssjefen er det bare å ta kontakt på e-post: tore.halvorsen@vig.no for å avtale tid.

Dagens gladsak er at Lasse på biblioteket nå vil tilby forundringspakker med lesestoff til påske. Ta kontakt med Lasse og la han plukke sammen bøker i en forundringspose. Bokposene hentes på utsiden av biblioteket etter avtale.

Status 30. mars kl 14

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Alle sektorer drifter så normalt som mulig i denne situasjonen, og helse og velferd er godt forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal. 

Vi er nå inne i den tredje uka med strenge tiltak for å hindre smittespredning. Det er en annerledes hverdag der skoler og barnehager er stengt, mange jobber hjemmefra og vi skal ikke omgås andre enn nær familie. For barn og unge kan det være skummelt og de kan bli redde. Mange kan sitte alene hele dagen og bli veldig ensomme.

Drangedal kommune har samlet en oversikt over steder du kan ta kontakt dersom du trenger noen å prate med. Du finner den under dagens statusoppdatering og «trenger du noen å snakke med?»

Om du kjenner noen som du vet blir sittende mye alene om dagen så er det beste du kan gjøre å ta en ekstra telefon og høre hvordan det står til.

Status 27. mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og det er satt i gang tiltak i alle sektorer. Alle sektorer drifter normalt og helse og velferd har satt i gang nødvendige tiltak for å være forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

I dag har regjeringen foreslått en «kontantstøtte» ordning for bedrifter som er berørt av koronavirusutbruddet. Dette innebærer at staten kan dekke en andel av de faste kostandene for bedrifter som nå har mindre inntekt grunnet utbruddet og tiltakene knyttet til det.

Finansdepartementet nevner disse sju prinsippene i ordningen:

 1. Den skal være effektiv og virke raskt
 2. Den skal være målrettet mot bedrifter som har mistet mye omsetning, og dekke uunngåelige utgifter som husleie og forsikring
 3. Den skal være midlertidig, i utgangspunktet to måneder
 4. Den skal favne bredt, for å unngå at noen faller utenfor, og heller snevres inn senere hvis det trengs
 5. Den skal være enkel å bruke og administrere
 6. Den må være i samsvar med statsstøtteregelverket
 7. Den må kunne etterleves og kontrolleres, slik at ingen bedrifter misbruker ordningen

Berører dette din bedrift anbefaler vi deg å gå inn på linken under for å lese mer om den nye ordningen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

Samtidig vil vi oppfordrer alle innbyggerne i Drangedal kommune å benytte seg at de lokale bedriftene og næringene vi har i kommunen. Det er ekstra viktig å støtte opp under disse nå slik at vi har dem når koronautbruddet er over! Næring og bedrifter har også vist stor kreativitet og service, mange tilbyr utkjøring av varer, levere ferdigpakket varer utenfor butikk, samarbeid med andre lokale næringer eller andre kreative løsninger for å kunne fremdeles tilby sine varer.

Med det ønsker Drangedal kommune og beredskapsledelsen alle en god helg! Ta vare på deg og dine, følg rådene som er gitt og husk litt ekstra på de lokale næringene som vi er så heldige å ha her i kommunen!

Status 26. mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal

Beredskapsledelsen møtes daglig og det er satt i gang tiltak i alle sektorer. Alle sektorer drifter normalt og helse og velferd har satt i gang nødvendige tiltak for å være forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

NAV Drangedal har redusert sine åpningstider for å hindre smitte. For å komme i kontakt med nav anbefaler de www.nav.no Her finner du nyttig informasjon og veiledning for hvordan du skal gå frem hvis du nå er permittert og skal søke dagpenger. Her kan du også skrive til NAV enten via Ditt Nav eller din digitale aktivitetsplan.

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og har behov for kontakt med en veileder hos Nav i forbindelse med permittering eller annet ring 948 33 490 eller 988 32 442

For informasjon om økonomisk sosialhjelp ring 412 04 976.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, ha god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å holde avstand.

Status 25.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og har satt i gang tiltak i alle sektorer, slik at vi er rustet til å håndtere om noen blir syke av covid-19. Vi følger myndighetenes råd og prioriterer å beskytte de sårbare gruppene, og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Regjeringen gikk i går ut med hvilke tiltak som skal opprettholdes frem til 13.april. Her finner du informasjon fra regjeringen. De varslet en ny vurdering 8.april.

For innbyggerne i Drangedal betyr dette at:

 • God hånd- og hostehygiene er fortsatt viktig.
 • Hold avstand! Minst en meters avstand når man er ute. Ikke grupper på mer enn 5 personer, om det ikke er de man bor med.
 • Skoler og barnehager er fortsatt stengt til og med 13.april.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet 1-4.kl med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole. Tiltaket videreføres til og med 13.april. Skolenes påskeferie starter f.o.m. mandag 6. april, men barnehagene vil holde åpent for pass/ tilsyn av barn med foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med spesielle omsorgsbehov fra mandag 6. til onsdag 8. april.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Det vil si at Tokestua, idrettshallen, biblioteket er stengt. Alle møter både utendørs og innendørs i regi av lag og foreninger i Drangedal stanses. Frivilligsentralen er stengt for besøk og arrangement, men opprettholder utkjøring av mat.
 • Forbudet mot opphold på hytter /fritidseiendommer opprettholdes Det vil si at det kun er lov å oppholde seg på hytte i egen kommune.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, ha en god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å HOLDE fysisk avstand!  

Status 24.mars kl 17

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal. De som skal testes er pasienter som vurderes for innleggelse sykehus og pasient /beboer i institusjon med luftveissymptomer. Siden det er så få som blir testa kan det være møkretall og det kan være personer som er smittet av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og har satt igang fortløpende smittereduserende og forberedende tiltak i alle sektorer, slik at vi er rustet til å håndtere en situasjon der flere blir syke av covid-19. Vi følger myndighetenes råd og prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Regjeringen hadde i dag kl 16 pressekonferanse der de opplyser om at de strenge tiltakene som er iverksatt videreføres frem til 13. april.

Følgende tiltak blir videreført:

 • Opprettholder stenging av barnehager, skoler og universiteter
 • Opprettholder karanteneregler på 14 dager
 • Ved påvist smitte så skal en i hjemmeisolering
 • Oppfordrer til videre bruk av hjemmekontor
 • Hold avstand, minimum 2 meter innendørs, gjelder ikke familie
 • Ikke vær sammen mer enn 5 i en gruppe, gjelder ikke familie
 • Helsepersonell forbys å reise til utlandet, både tjenestereiser og private reiser. Forbudet gjelder ut april 2020.
 • Idrettsarrangementer innendørs og utendørs er forbudt

Vi vil komme tilbake med en mer oppdatert oversikt over tiltakene onsdag 25. mars.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, god hånd og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å HOLDE avstand

Status 23.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. På grunn av at få blir testa, legger vi til grunn at det er mørketall og at det kan være personer med koronavirus i Drangedal.

Beredskapsledelsen har satt i gang og setter i gang fortløpende smittereduserende og forberedende tiltak i alle sektorer, for å ha kapasitet til å håndtere en situasjon der flere er syke av koronavirus. Vi prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi vil oppfordre personer i risikogruppene til nøye å følge rådene fra Folkehelseinstituttet:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Koronautbruddet har plutselig gjort hverdagen vår annerledes. Skoler og barnehager er steng, de fleste jobber fra hjemmekontor og myndighetene oppfordrer oss til å ikke møtes for å redusere smittespredningen. For mange kan dette føre til at de blir veldig ensomme, det beste vi alle kan gjøre da, er å ta en ekstra telefon og høre hvordan det står til.

Status 20.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. På grunn av at få blir testa, legger vi til grunn at det er mørketall og at det kan være personer med koronavirus i Drangedal.

Beredskapsledelsen har satt i gang og setter i gang fortløpende smittereduserende og forberedende tiltak i alle sektorer, for å ha kapasitet til å håndtere en situasjon der flere er syke av koronavirus. Vi prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Vi vil påpeke viktigheten av at alle med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Vi minner også om tiltakene du selv kan gjøre; ha god hånd- og hostehygiene, og hold avstand til andre!

Vi vet at dette er en vanskelig tid for mange. Drangedal kommune vil bidra så godt vi kan for å skape trygghet i denne hverdagen. Om du har spørsmål, så søk informasjon på våre nettsider eller ta kontakt med Servicekontoret på 35 99 70 00.

Det er utsikter til fint vær i helgen, og i den anledning anmoder brannsjefen i Drangedal om at det ikke brukes åpen ild utendørs. Anmodningen omfatter bruk av åpen ild utendørs inntil situasjonen har normalisert seg. Se anmodning fra brannsjefen i avsnitt under.

Kommunen vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kritiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid, og henstiller alle om å følge de til enhver tid gjeldende råd og pålegg fra myndighetene.

Vi vil også takke alle dere som gjør en ekstra innsats i denne krevende perioden, alle dere som bidrar til å holde "hjula i gang" og alle dere som bidrar til å bremse virusutbruddet.

God Helg!
Mvh

Tor Peder Lohne
Ordfører.

Status 19.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. Det kommer stadig endringer i hvem som skal testes og kommunen følger myndighetenes anbefalinger på dette.

Beredskapsledelsen har satt i gang tiltak i alle sektorer og er godt forberedt om vi får det første smittetilfellet i Drangedal. Vi prioriterer å beskytte de sårbare gruppene og har derfor iverksatt en rekke tiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Vi vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kritiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid.

Fra næringslivet meldes det om permiteringer og nedgang i oppdrag. Næringssjefen og Næringsforeningen tar gjerne imot henvendelser dersom du trenger å snakke med noen om situasjonen i nettopp din bedrift.

Status 18.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. Testing prioriteres til personer i sårbare grupper og helsepersonell med akutte luftveissymptomer.

"All innstatsen som gjøras nå handlar om å beskyte dei som er ekstra sårbare om dei blir smitta. Hensikten med tiltaka som treffast er likevell ikkje for å stoppe viruset, for det er neppe mogleg. Poenget er å fordele smittespreiinga over tid, slik at samfunnet til ei kvar tid har kapasitet til å behandle dei som blir sjuke av viruset.

Ved å redusere smitte, reduserer ein faren for tap av liv, og ein bidrar til å sikre at samfunnsfunksjonane våre fungerer over tid. Dei viktigste smitteforebyggande tiltaka er dei me alle kan gjøre; holde seg heime, ha god hygiene, holde avstand til andre og følge myndighetenes råd!" sier Ordfører Tor Peder Lohne.

Drangedal kommune vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kristiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid.

Koronaviruset har konsekvenser langt ut over det rent helsemessige. Nedgangen i aktivitet i næringslivet gjør at folk mister eller får redusert inntekten sin, og flere opplever at økonomien blir krevende framover. Vi forstår at dette kan bidra til usikkerhet. Drangedal kommune vil forsøke å bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronaviruset og så godt vi kan skape trygghet for både husholdninger og næringslivet framover.

Status 17.mars kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt er 25 personer testet her. Testing prioriteres til personer i sårbare grupper og helsepersonell med akutte luftveissymptomer.

Kommuneoverlegen vil understreke at det er urealistisk å tro at smitte ikke påvises i Drangedal. Hensikten med tiltakene som innføres er IKKE å "stoppe" viruset, men å "fordele" smittespredningen over tid, slik at vi til enhver tid har kapasitet til å behandle de som blir syke av viruset.

De viktigste smitteforebyggende tiltakene er de vi alle kan bidra til; god hånd- og hostehygiene, og ellers å følge myndighetenes råd og pålegg.

Kommuneoverlegen går i dag ut med en oppfordring til alle utsalgssteder om å ikke selge godteri i løsvekt, inntil videre.

Nye tiltak vurderes fortløpende, og det betyr at nye tiltak kan treffes på kort varsel. For at kommunen skal opprettholde sin helseberedskap, gjøres det midlertidige endringer i tjenestetilbudet innen helsesektoren. Brukere og pårørende får informasjon om dette.

Koronaviruset har konsekvenser langt ut over det rent helsemessige. Nedgangen i aktivitet i næringslivet gjør at folk mister eller får redusert inntekten sin, og flere opplever at økonomien blir krevende framover. Vi forstår at dette kan bidra til usikkerhet.

Drangedal kommune vil forsøke å bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronaviruset så godt vi kan for både husholdninger og næringslivet framover.

Status 16.mars kl 19

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal, men vi må forvente at smitte også påvises her. 24 personer er testet så langt.

Drangedal kommune har åpen publikumstelefon for helserelaterte spørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen betjenes av helsesykepleier.

Kommunehuset og øvrige kommunale bygg er stengt for publikum og besøkende.
Servicekontoret kan nås på 35 99 70 00 og e-post til postmottak@drangedal.kommune.no blir besvart.

Kommunens førsteprioritet er å ivareta liv og helse, samt å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, særlig innenfor helsetjenestene våre, over tid. Derfor fokuserer vi på smitteforebygging, både internt og eksternt.

Kommunen har innført smitteforebyggende tiltak i alle sektorer. Det er avgjørende at befolkningen bidrar til å forhindre smitte, og det er svært viktig at alle følger råd og pålegg fra myndighetene. Vi forstår at dette er en krevende tid for mange. Vi gjør vårt beste for å bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i en annerledes hverdag.

Folkehelseinstituttet har oppdaterte råd om smitteforebygging og hjemmekarantene, se informasjon på www.fhi.no

Etter råd fra kommuneoverlege er det foreløpig ikke iverksatt innskjerping av lokale karantenebestemmelser. Dette er imidlertid vurderinger vi gjør fortløpende, og det kan bli innført slike innskjerpinger.

Dette vil for eksempel kunne bety at arbeidspendlere må forholde seg til endrede bestemmelser på et senere tidspunkt, og at man dermed kan måtte gå i karantene ved hjemkomst til Drangedal.

Drangedal kommune vil kunngjøre slike innskjerpinger når de foreligger. Også andre smitteforebyggende tiltak vurderes fortløpende.

Status 15.mars kl 19

Det er ingen personer som har testet positivt for Covid-19 i Drangedal.

Det er en krevende situasjon, men vi gjør vårt beste for å løse de problemstillinger som måtte dukke opp.

Drangedal kommune åpner publikumstelefon for helsespørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen vil bli betjent av helsesykepleier.

Kommunehuset stenges fysisk for publikum og besøkende. Servicekontoret kan nås på 35 99 70 00

Status 14.mars kl 19

Det er ingen personer som har testa positivt for Covid-19 i Drangedal.

Det er en krevende situasjon, men vi gjør vårt beste for å løse de problemstillinger som måtte dukke opp.

Drangedal kommune åpner publikumstelefon for helsespørsmål på 35 99 71 25 hver ukedag fra 9-11. Telefonen vil bli betjent av helsesykepleier.

For å kunne gi barn i skolepliktig alder et godt skoletilbud nå mens skolene er stengt er det viktig at alle foresatte logger seg på Visma flyt skole, da det er dette systemet som benyttes som informasjonskanal ifra skolene.
Last ned app til Visma flyt skole og logg deg på nettsiden til Visma flyt skole. Registrer inn mobilnummer og e-postadresse hvis dette mangler.

Status 13.mars kl 13

Beredskapsledelsen har i dag vært samlet og vil ha daglige møter for å vurdere situasjonen. Det er ingen personer som er smitta med Covid-19 i Drangedal. Det er en krevende situasjon, men vi gjør vårt beste for å løse de problemstillinger som måtte dukke opp. For å kunne gi barn i skolepliktig alder et godt skoletilbud nå mens skolene er stengt er det viktig at alle foresatte logger seg på Visma flyt skole, da det er dette systemet som benyttes som informasjonskanal ifra skolene. Last ned app til Visma flyt skole og logg deg på nettsiden til Visma flyt skole. Registrer inn mobilnummer og e-postadresse hvis dette mangler.


Publisert: 14.03.2020 17:11
Sist endret: 14.03.2020 17:12