Møteplan 2019

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2019.

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni  
Kommunestyret    14 Avlyst   9 13  
Formannskapet 29 26

14

 23 28 18  
Hovedutvalg for helse og velferd 24 21   11 23    
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 24    7 11 23    
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 24 21   11 23    
Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne 22     9 21    
Eldrerådet 22     9 21    
               

Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53