Møteplan våren 2018

Kommunens politiske møteplan

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret   8 15   3 14
Formannskapet 23 27 15 17 8 5/19
Hovedutvalg for helse og velferd 18 15   12 24  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur

18

15   12 24  

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

18 15   12 24  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

16 13   10 22  

Eldrerådet

16 13   10 22   

Kontrollutvalget

29   12   14  

Publisert: 18.11.2015 09:52
Sist endret: 18.11.2015 09:52