Kulturskolen

Innhold

DRANGEDAL KULTURSKOLE

Kulturskolen er et lovpålagt offentlig tilbud som skal sikre barn og ungdom i Drangedal et undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag. Ca.100 elever fra hele kommunen benytter seg hvert skoleår av kulturskolens tilbud.  Elevene får meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud gir gevinster både for lokalsamfunnet og for den enkelte elev.

Faste opplæringstilbud
Gitar (elektrisk): Opplæring i å spille kjente sanger i ulike stilarter som f.eks. rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Det blir undervist i å spille komp, melodi og solo. Elever som ønsker det vil også få innføring i bruk av moderne musikkteknologi med programmene Guitar Rig og Ableton Live.

Gitar (akustisk): Opplæring i å spille kjente sanger i ulike stilarter som f.eks. rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Det blir undervist i å spille komp, melodi og solo. Kulturskolen har gitarer (vanlig og barnestørrelse) til gratis utlån.

Bassgitar: Her lærer man å spille kjente sanger i ulike stilarter. For nybegynnere og viderekommende.

Piano: Her kan man lære å spille etter noter og besifring. Det tilbys også opplæring i å akkompagnere. For nybegynnere og viderekommende.

Keyboard: Her kan man lære å spille etter noter og besifring. Det tilbys også opplæring i å akkompagnere. For nybegynnere og viderekommende.

Trommer/perkusjon: Her blir det gitt opplæring i grunnleggende rytmer i ulike stilarter, både med trommesett og perkusjon (congas og andre rytmeinstrumenter).

Torader: Kurset arrangeres i samarbeid med Toraderklubben Sokkelesten og Drangedal trekkspillklubb. Her lærer elevene kjente melodier i ulike stilarter. For nybegynnere og viderekommende. Nedre aldersgrense er 10 år. Lærer: Håvar Hagen

Kulturskoleelever underholder i tillegg til instrumentopplæring, blir det gitt tilbud om å spille med andre elever og delta på elevkonserter.

Det er fullt mulig å søke på flere tilbud. Det er 25 min. ukentlig undervisning ved Drangedal 10-årige skole. Kulturskolen følger hovedsakelig skoleruta for grunnskolen.

Øvrige kurs:

I tillegg til vårt faste tilbud, gir kulturskolen kurs av kortere varighet. Disse har litt annen organisering og litt andre priser. Tilbudene gjennomføres med forbehold om nok påmeldte elever:

Hip-hop dans (2.-4. klasse):
Dette er et kurs rettet mot elever fra 2. til 4. klasse. I tillegg til undervisning i dans, vil det også bli lagt vekt på koreografi. Elevene deltar også på elevkonserter. Kurset organiseres på en litt annen måte enn de andre tilbudene, da undervisningen på dette kurset samles i bolker.

Hip-hop dans (5.-7. klasse):
Dette er et kurs rettet mot elever fra 5. til 7. klasse. I tillegg til undervisning i dans, vil det også bli lagt vekt på koreografi. Elevene deltar også på elevkonserter og på UKM. Kurset organiseres på en litt annen måte enn de andre tilbudene, da undervisningen på dette kurset samles i bolker.

Hip-hop dans (8.-10. klasse):
Dette er et kurs rettet mot elever fra 8. til 10. klasse. I tillegg til undervisning i dans, vil det også bli lagt vekt på koreografi. Elevene deltar også på elevkonserter og på UKM. Kurset organiseres på en litt annen måte enn de andre tilbudene, da undervisningen på dette kurset samles i bolker.

PA/lydteknikk: Her kan man lære å betjene et lydanlegg (PA) med mikrofoner, forsterkere, høyttalere og effekter. Det blir lagt vekt på den praktiske delen ved å betjene et lydanlegg, men elevene får også innføring i grunnleggende teori. Lærer: David Rensel Myrvold (Audiopol). Varighet: To kurskvelder a tre timer, pluss praktisk del på UKM (ca. fire timer). Aldersgrense: 12-18 år. Pris: kr. 400,-

I tillegg til de ordinære undervisningstilbudene har kulturskolen også hovedansvaret for Ungdommens Kulturmønstring(UKM) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kulturskolen samarbeider også med andre kommunale tjenesteytere og lokale kulturaktører.

Nedre aldersgrense for søkere er 1.klasse. Voksne kan også søke, men søkere i skolealder blir prioritert. Det er også mulig å søke på flere tilbud, også utenom det ordinære opptaket i juni. Undervisningen skjer hovedsakelig etter skoletid som enkeltundervisning eller i grupper. Kulturskolen har også elevkonserter og offentlige opptredener i løpet av skoleåret. Kulturskolen følger hovedsakelig skoleruta for grunnskolen.

 

ØNSKER DU Å SØKE PLASS VED KULTURSKOLEN?

Bruk våre elektroniske søknadsskjema (link)
Husk å søke innen fristen 25. juni
Har du noen spørsmål, kontakt oss gjerne:

Kulturskole rektor: Thomas Moen

Kontaktinformasjon

 
Generelt om Drangedal kulturskole

 

Målgruppe
Primært elever i grunnskolen og videregående skole, men voksne kan også søke. Skoleelever blir imidlertid prioritert, ved stor pågang.

Undervisning og opptreden
Undervisningen skjer i hovedsak etter skoletid, som enkeltundervisning eller i grupper. Kulturskolen har også flere elevkonserter og offentlige opptredener i løpet av året.

Kriterier/vilkår
Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Lovfesting
Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven §13-6 pliktig til å ha et musikk- og kulturskoletilbud. Stortinget har satt som intensjon at antall elever i kulturskolen skal tilsvare 30 % av elevtallet i grunnskolen.

Drangedal kulturskole har i tillegg til undervisning, ansvar for UKM og Den kulturelle skolesekken (DKS)

 

Elektronisk søknadsskjema

Undervisningstilbud

Ansatte

Vedtekter

Elevbetaling

UKM (ukm.no)

Drømmestipendet 


Publisert: 04.03.2016 11:19
Sist endret: 04.03.2016 11:19