Skatt og innkrevning

Innhold

Avdelingen for skatt og økonomi ligger i 2-etg i kommunehuset i Drangedal. 

Linda Sleipnes er skatteoppkrever i Drangedal. 

Skatteoppkreverkontoret har ansvar for: 

  • Regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere
  • Innkreving av kommunale krav og avgifter

Har du spørsmål om selvangivelse, ligning og skattekort/forskuddsskatt må du ta kontakt  med
Skattekontoret tlf: (800 80 000) eller www.skatteetaten.no 

Du kan også finne mer informasjon her

Arbeidsgiveravgift

Forskuddsskatt (næringsliv)

Forskuddstrekk (ansatt)

Restskatt for personlige skatteytere (ansatt)

Restskatt for upersonlige skatteytere (næringsliv)

Skatteattest


Publisert: 14.03.2016 14:31
Sist endret: 14.03.2016 14:52