Dokumenter klagesak kartverket

Innhold

Her finner du alle dokumenter i saken

Oppstart klagesak - brev fra kartverket

16-02852-159 11-03746-90 16_02852-155Klage på vedtak i navnesak 20160817001 stedsnavn Helldal 396798_1_1

16-02852-159 11-03746-90 16_02852-156Klage på vedtak i navnesak 20160817001 stedsnavn Sandnes 396799_1_1

16-02852-159 11-03746-90 16_02852-157Klage på vedtak i navnesak 20160817001 stedsnavn Våje me 396800_1_1

16-02852-159 11-03746-90 brev kartverket 23. mai 2017 1636080_1_1 396801_1_1

16-02852-159 11-03746-90 Klage på Kartverkets vedtak i navnesak 2016_817001 - Heldal 1636082_ 396802_1_1

16-02852-159 Oppstart av klagesak i Drangedal kommune, Del 1 396803_1_1

16-02852-160 11-03746-90 klage på navnesak 1636098_1_1 396810_1_1

16-02852-160 11-03746-90 Klage på navnesak 2016817001 1636087_1_1 396811_1_1

16-02852-160 11-03746-90 Klage på navnsak 2016_817001 signert 1636071_1_1 396812_1_1

16-02852-160 11-03746-90 Klage på skrivemåte av veinavn i Drangedal kommune knr 0817 1636103_ 396813_1_1

16-02852-160 11-03746-90 Klage på skrivemåte for Sannes i Drangedal_ref 2016_0817001 1636079_ 396814_1_1

16-02852-161 11-03746-90 Klage på vedtak i Navnesak 2016_817001 Stedsnavn i Drangedal 1636070 396822_1_1

16-02852-161 11-03746-90 Klage på vedtak om skrivemåte på stedsnavn i Drangedal, ref. navnesa 396823_1_1

16-02852-161 11-03746-90 Klage på vedtak om skrivemåte Vedfall som stedsnavn 1636092_1_1 396824_1_1

16-02852-161 11-03746-90 Navnesak 2016_817001 - Vedtak av skrivemåte for stedsnavn i Drangeda 396825_1_1

16-02852-161 11-03746-90 Til Kartverket 1636069_1_1 396826_1_1

16-02852-162 11-03746-90 Til Kartverket Vefall 1636097_1_1 396832_1_1

16-02852-162 11-03746-90 Vedlegg 1 til 8 1636072_1_1 396833_1_1

16-02852-162 11-03746-90 Vedlegg 9 1636073_1_1 396834_1_1


Publisert: 11.12.2017 13:32
Sist endret: 11.12.2017 14:19