Kriseinformasjon

Innhold

Informasjon fra Drangedal kommune

Situasjonsrapport fredag 27.07 kl 12:00 vedr. skogbrannsituasjonen

Hendelse: Skogbranner i Drangedal etter tordenvær 13 juli

1. Situasjonsbilde

Status pr. fredag 27. juli kl. 1200.

 • Ingen nye hendelser (alle tidligere branner slukket)

2. Forventet utvikling for lørdag 28. og søndag 29. juli

På bakgrunn av telefonmøte med Fylkesmannens beredskapsavdeling (og metereologisk institutt) fredag 27. juli kl. 1000:

 • Nedbørsfront skal passere sør Norge lørdag kveld/tidlig søndag for Telemark:
 • Forventes mellom 10 til 40 mm. nedbør
 • Sør-østlig vind 4-8 m. pr. sekund
 • Mulighet for torden, og potensiale for lokalt kraftig tordenvær
 • Lokale angivelser for fylket kan ikke forutberegnes


3. Tiltak som blir iverksatt for helgen:

 • Ordinær brannberedskap (forberedt på utrykning spesielt på skogbrann(er)
 • Deler av kriseledelsen er disponibel for eventuell støtte og bistand til brannstyrker

 Eksternt:

 • Helikopterovervåking for brann i Fylket
 • Eksterne nød, og bistandsetater er i beredskap

 

Situasjonsrapport onsdag 18.7 kl. 14.30: vedr. skogbrannsituasjonen:

Alle branner slukket.

Utstyr rigget ned nå onsdag og er tatt tilbake til brannstasjon.  Kommunen er veldig takknemlig for innsatsviljen fra frivillige mannskap. Skulle det oppstå nye sitasjoner sitter vi på liste over de som har meldt seg.

Ytterligere pressehenvendelser kan ordfører besvare på tlf. 41 51 60 54.

Det er flyovervåking (lite propellfly) to ganger i døgnet.

Husk totalforbud mot bruk av all åpen ild! Røykere bes være særskilt aktsomme.

Kommunen vil nå være i en normal beredskapssituasjon framover.

  

Situasjonsrapport onsdag 18.7 kl. 10.30 vedr. skogbrannsituasjonen:

De 2 nye brannene tirsdag ettermiddag og kveld i Gautefallområdet har hatt etterslukking i løpet av natta. Utstyr blir rigget ned nå onsdag og blir tatt tilbake til brannstasjon. Sivilforsvarets personell bidrar både med nedrigging og klargjøring på brannstasjonen i tillegg til eget brannmannskap i Drangedal.

Kommunen har fått tilbud om mange frivillige mannskap. Noen frivillige ble innkalt i løpet av tirsdag kveld, senest kl. 23.  Flere blir kontaktet om det blir nødvendig senere.  Kommunen er veldig takknemlig for innsatsviljen.

Ytterligere pressehenvendelser kan ordfører besvare på tlf. 41 51 60 54.

Oppsummert:

 • Alle branner slukket
 • Det er flyovervåking (lite propellfly) to ganger i      døgnet.

Husk totalforbud mot bruk av all åpen ild! Røykere bes være særskilt aktsomme.

 

 

Situasjonsrapport tirsdag 17.7 kl. 22.00 vedr. skogbrannsituasjonen:

De 2 nye brannene som startet tidligere i kveld i Gautefallområdet har blitt slukket av helikopter. Helikopteret sjekket også område rundt. Det pågår nå etterslukking i natt.

Kommunen har fått tilbud om mange frivillige mannskap. Frivillige er nå innkalt.  Flere blir sendt ut kl 23:00 for avløsning. Ved behov blir flere kontaktet. Kommunen er veldig takknemlig for innsatsviljen. Det er en brannmann sammen med 9 frivillige ute på brannstedene.

Ytterligere pressehenvendelser kan ordfører besvare på tlf. 41 51 60 54.

Oppsummert  tirsdag kl. 22:

 • 2  branner i Gautefallområdet, status:  Se      ovenfor.
 • Resten      av brannene er slukket

Det er flyovervåking (lite propellfly) to ganger i døgnet.

Husk totalforbud mot bruk av all åpen ild! Røykere bes være særskilt aktsomme.

 

 Situasjonsrapport tirsdag 17.7 kl. 19.00 vedr. skogbrannsituasjonen:

 2 nye branner i Gautefallområdet. Meldt inn kl. 17 og kl. 18. Mannskap på 8 fra brannvesenet er i ferd med å rigge seg til i området. Helikopter er rekvirert.

 Kommunen har fått tilbud om mange frivillige mannskap. Noen frivillige blir nå innkalt.  De øvrige vil bli kontaktet hvis det blir nødvendig.  Kommunen er veldig takknemlig for innsatsviljen.

 Ytterligere pressehenvendelser kan ordfører besvare på tlf. 41 51 60 54.

 Oppsummert  tirsdag kl. 19:

 2 nye branner i Gautefallområdet. Se ovenfor.

 • På Rundkollen og Braknes er det nedrigget tirsdag kveld.
 • Åkreheia er befart og konstatert slukket.
 • Resten av brannene er slukket

 Det er flyovervåking (lite propellfly) to ganger i døgnet.

 Husk totalforbud mot bruk av all åpen ild! Røykere bes være særskilt aktsomme.

 

 

Situasjonsrapport tirsdag 17.7 kl. 15.30 vedr. skogbrannsituasjonen:

Kommunen har fått tilbud om mange frivillige mannskap. Det kan se ut til at vi slipper å bruke de foreløpig.  De vil bli kontaktet hvis det blir nødvendig.  Kommunen er veldig takknemlig for innsatsviljen.

Ytterligere pressehenvendelser kan ordfører besvare på tlf. 41 51 60 54.

Oppsummert  tirsdag kl. 14:

 • På Rundkollen og Braknes er det startet nedrigging kl. 12.
 • Åkreheia får befaring fra skogbrannreserven for nærmere vurdering
 • Resten av brannene er slukket

Det er flyovervåking (lite propellfly) to ganger i døgnet.

Husk totalforbud mot bruk av all åpen ild! Røykere bes være særskilt aktsomme

 


Situasjonsrapport tirsdag 17.7 kl. 11:00 vedr. skogbrannsituasjonen:

Etter tordenvær fredag 13. juli har det vært rekordmange skogbranner i DrangedalBrannsjefens vurdering er at vi har kontroll. Røde kors, frivillige mannskap og grunneiere har bidratt med fantastisk god hjelp. Vi har hatt god støtte av folk fra sivilforsvaret andre steder i landet. Fortsatt har vi hjelp fra sivilforsvaret i Trøndelag fram til tirsdag. Det har ikke vært fare for liv og helse - ingen branner nær bebyggelse.  Men alle mannskapene har hatt en tung jobb.  Det har vært helt avgjørende å få nødvendig hjelp av brannhelikopter gjennom helga. 

Se for øvrig kommunens annonsering etter frivillige på hjemmeside og Facebook.

Ytterligere pressehenvendelser kan ordfører besvare på tlf. 41 51 60 54.

Oppsummert  tirsdag formiddag:

 • 3 med gul farge (etterslukking). Åkreheia, Brakenes og Snartvann
 • Rundkoll er blå (under nedrigging og ikke overlatt grunneier)
 • Resten grønn farge, dvs. slukket

Publisert: 01.09.2016 14:27
Sist endret: 17.07.2018 19:37