Næring

Innhold

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen

Fra kl 00.00 natt til 11. mai er portalen i Regionalforvaltning åpen for å legge inn søknad. Kommunen har mottatt 250.000 kr, som er potten som skal fordeles i mai. Under ligger hele utlysningsteksten som er lik for alle kommunene i Grenland. I denne runden kompenseres utgifter bedrifter har hatt i vinter i bransjer som direkte har blitt stengt ned. Det er utarbeidet en forenklet søkeprosedyre. Man må søke i regionalforvaltning.no En hjelpevideo og en bruksanvisning ligger på www.vig.no Disse bør man absolutt se på før man søker.

Utlysningsteksten

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen.

Søknadsfrist er 21. mai

Bedrifter mellom 1 og 100 ansatte kan søke kompensasjon for kostnader som følge av nedstenging og begrensninger i å kunne holde åpent og ta imot kunder. Bedriftene må være direkte rammet.

Bedriftene kan søke kompensasjon for økonomiske tap innenfor perioden januar - april 2021. Det som kan kompenseres er faste utgifter som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstenging og utgifter til smittevern i perioden.

Bedrifter i disse bransjer kan søke:

 1. Servering og skjenking
 2. Reiseliv, turoperatører og overnatting
 3. Treningssentre og publikumsåpne private, medlemsbaserte treningstilbud.
  Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke
 4. Butikker som har måtte holde stengt i deler av perioden januar - april
  Butikken må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 15% i perioden januar og februar 2021 eller perioden mars og april 2021. Perioden måles mot januar - februar 2020.
 5. Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv.
  Prosjektbeskrivelsen må legges ved søknaden

For alle overnevnte kategorier gjelder

 • Maks tilskuddsbeløp er kr. 300.000
 • Tilskuddet vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet
 • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
 • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen
 • Bedrifter som har betalt ut utbytte til eierne ii 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke.
 • Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte
 • Bedrifter som tidligere ikke har søkt eller mottatt støtte i de 3 foregående tildelingsrundene, vil bli prioritert
 • Nye virksomheter etablert etter 12. mars 2020 kvalifiserer ikke til støtte
 • Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften
 • Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020)
 • Det kreves skatte attest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eveneutlle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.

Hvordan søke

Alle søknader skal leveres via www.regionalforvaltning.no.

Se veiledningsvideo og skriftlig veileder på www.vig.no

Tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2021

Næringsdrivende i Drangedal som tilbyr sommerjobb for ungdom, har anledning til å søke om tilskudd. Ordningen gjelder for ungdom som er bosatt i Drangedal fra og med det året de fyller 16 år og til med det det året de fyller 22 år. Det vil si ungdom født i 1999 til 2005.

Det er i budsjettet for 2021 satt av 100.000 kr som næringsdrivende kan søke på.

Mer info om ordningen og søknadsskjema finner du her

Drangedal kommunes tilbud til nyetablerere i 2021

Alle som ønsker det får et møte med næringsrådgiver og gratis veiledning. Ring Tore på 98412859 eller send en epost til tore.halvorsen@drangedal.kommune.no  Etterpå kan dette være aktuelt:

 • Å få hjelp fra Startopp Grenland (tidligere etablererkontoret.) Tilbud om en til en veiledning, kurs, gründernettverk, osv.
 • Alle som ønsker det kan få to timer gratis hjelp av lokalt regnskapskontor til å etablere bedriften, rådgivning mht. økonomi, regnskap, skatt osv. Ikke minst tips mht. forretningsdrift.
 • Noen kan få innvilget hjelp fra en bedriftsrådgiver gratis inntil 10 timer. Det kan gjelde å søke midler fra Innovasjon Norge, sette opp et budsjett, lage forretningsplan og annen rådgivning.
 • For noen kan det være aktuelt å få mer bistand. Da kan man skrive avtale med Telemark næringshage eller Proventia. Da vil man få redusert pris på tjenester gjennom Fylkeskommunen og Siva.
 • Drangedal næringshage organiserer alt dette. Videre kan Drangedal næringshage tilby gratis kontorplass. Foreløpig er det korttidsplasser.» 
Vekst i Grenland

Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert på Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien

Hovedfokus til Vekst i Grenland er å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at det blir flere arbeidsplasser i regionen. Vekst i Grenland markedsfører Grenland som et førsteklasses lokaliseringssted for bedrifter som ønsker gode forutsetninger for videre vekst og lønnsomhet.

Næringsrådgiver

Tore Halvorsen mobil 984 12 859 e-post tore.halvorsen@drangedal.kommune.no

Drangedal Næringsfond

Høsten 2020 fordelte styret i Drangedal næringsfond 1,3 mill. som Drangedal kommune fikk tildelt fra staten i et kommunalt covid-19 næringsfond. Pengene ble fordelt på 6 prosjekter

I styremøte i januar 2021 ble det bevilget 1. mill kroner fra Drangedal næringsfond til 3 prosjekter. I hovedsak var dette utviklingslån. Drangedal sparebank og Drangedal kommune har tilført Drangedal næringsfond nye midler for 2021.

Utlysning

Drangedal næringsfond ønsker å komme i kontakt med bedrifter som planlegger utviklingsprosjekter. Prosjektene skal resultere i nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Drangedal næringsfond gir primært utviklings-lån. Prosjekter som kan få støtte hos Innovasjon Norge er særlig interessante. Frist for å sende inn en skissesøknad er 1. mars 2021.

Søknad sendes til Tore Halvorsen e-post tore.halvorsen@drangedal.kommune.no  mobil 984 12 859

Vedtekter for Drangedal Næringsfond

 

Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020

Her finner du Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020.

Drangedal Næringsråd

Drangedal Næringsråd har vært aktivt fra 2013 til 2019. På grunn av endring i sentrale overføringene til kommunalt næringsfond de siste årene er det besluttet en endring.

Møteinnkallinger og møteprotokoller fra 2013 - 2019 finner du her.

 


Publisert: 03.11.2015 19:20
Sist endret: 03.11.2015 19:48