Næring

Innhold

Søknad på kommunalt tilskudd til bedrifter rammet av covid-19

Fra 25. mars er portalen åpen for å søke. Drangedal kommune skal fordele 373.001 kr til lokalt næringsliv. Under finner du utlysingsteksten. For å søke må du logge deg inn på www.regionalforvaltning.no og finne frem til riktig kommune. Her vil du få veiledning. Blant annet link til en video som viser hvordan man går fram. Et tips er å sitte sammen med sin regnskapsfører å ha video på en PC og søknadsskjema på en annen. Et annet tips er å unngå å søke på punkt 6. i utlysningsteksten.

Utlysningstekst

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen

Søknadsfrist er 16. april 2021

Formål med ordningen er å tildele midler som skal bidra til at levedyktige bedrifter i kommunen klarer seg gjennom pandemien og at arbeidsplasser opprettholdes. De som omfattes av ordningen er bedrifter mellom 1 og 100 arbeidsplasser.

Bedrifter innen disse næringene kan søke:

 1. Servicenæringer herunder serveringssteder, overnattingssteder og reiselivsaktører.
 2. Private transportvirksomheter herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører
 3. Private fritidstilbud herunder treningssenter, bowling, klatrehaller, ridesenter, yogasenter m.m.
 4. Handelsvirksomheter/butikker som selger direkte til forbruker, og som er rammet av nedstenging og smittevern.
 5. Kulturnæringer

Hovedkriterium for tildeling til ovennevnte, vil være fall i omsetning på minst 15% fra 2019 til 2020.

     6. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, og som er sterkt rammet av covid-19 restriksjoner:

 • Særlig rammede bedrifter innenfor ovennevnte bransjer, der omsetningsnedgang alene ikke er egnet som kriterium. Her må ulike økonomiske utfordringer som er direkte knyttet til pandemiutbruddet, dokumenteres med bistand fra autorisert regnskapsfører eller revisor.
 • Det samme vil gjelde nye bedrifter i ovenfor nevnte bransjer der fall i omsetning ikke er egnet beregningsgrunnlag.
 • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt andre sammenslutninger innenfor overnevnte bransjer som på grunn av pandemien opplever stor omsetningssvikt.

Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet. Maks tilskuddsbeløp er NOK 350.000.

Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke

Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen

Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalings-anmerkninger mot bedriften

Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020)

Her er hjelpevideo: https://www.youtube.com/watch?v=rV9N5N5hiP4

Næring 1-5 (som nevnt ovenfor) – klikk her https://regionalforvaltning.no/

Næring 6 (som nevnt ovenfor) – klikk her https://vig.no/aktuelt/soknadsskjema-naeringsgruppe-6-andre-virksomheter/

Drangedal kommunes tilbud til nyetablerere i 2021

Alle som ønsker det får et møte med næringsrådgiver og gratis veiledning. Ring Tore på 98412859 eller send en epost til tore.halvorsen@vig.no. Etterpå kan dette være aktuelt:

 • Å få hjelp fra Startopp Grenland (tidligere etablererkontoret.) Tilbud om en til en veiledning, kurs, gründernettverk, osv.
 • Alle som ønsker det kan få to timer gratis hjelp av lokalt regnskapskontor til å etablere bedriften, rådgivning mht. økonomi, regnskap, skatt osv. Ikke minst tips mht. forretningsdrift.
 • Noen kan få innvilget hjelp fra en bedriftsrådgiver gratis inntil 10 timer. Det kan gjelde å søke midler fra Innovasjon Norge, sette opp et budsjett, lage forretningsplan og annen rådgivning.
 • For noen kan det være aktuelt å få mer bistand. Da kan man skrive avtale med Telemark næringshage eller Proventia. Da vil man få redusert pris på tjenester gjennom Fylkeskommunen og Siva.
 • Drangedal næringshage organiserer alt dette. Videre kan Drangedal næringshage tilby gratis kontorplass. Foreløpig er det korttidsplasser.» 
Vekst i Grenland

Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert på Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien

Hovedfokus til Vekst i Grenland er å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at det blir flere arbeidsplasser i regionen. Vekst i Grenland markedsfører Grenland som et førsteklasses lokaliseringssted for bedrifter som ønsker gode forutsetninger for videre vekst og lønnsomhet.

Næringsrådgiver

Tore Halvorsen mobil 984 12 859 e-post tore.halvorsen@vig.no

Drangedal Næringsfond

Høsten 2020 fordelte styret i Drangedal næringsfond 1,3 mill. som Drangedal kommune fikk tildelt fra staten i et kommunalt covid-19 næringsfond. Pengene ble fordelt på 6 prosjekter

I styremøte i januar 2021 ble det bevilget 1. mill kroner fra Drangedal næringsfond til 3 prosjekter. I hovedsak var dette utviklingslån. Drangedal sparebank og Drangedal kommune har tilført Drangedal næringsfond nye midler for 2021.

Utlysning

Drangedal næringsfond ønsker å komme i kontakt med bedrifter som planlegger utviklingsprosjekter. Prosjektene skal resultere i nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Drangedal næringsfond gir primært utviklings-lån. Prosjekter som kan få støtte hos Innovasjon Norge er særlig interessante. Frist for å sende inn en skissesøknad er 1. mars 2021.

Søknad sendes til Tore Halvorsen e-post tore.halvorsen@vig.no  mobil 984 12 859

Vedtekter for Drangedal Næringsfond

 

Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020

Her finner du Strategisk Næringsplan for Grenland 2017-2020.

Drangedal Næringsråd

Drangedal Næringsråd har vært aktivt fra 2013 til 2019. På grunn av endring i sentrale overføringene til kommunalt næringsfond de siste årene er det besluttet en endring.

Møteinnkallinger og møteprotokoller fra 2013 - 2019 finner du her.

 


Publisert: 03.11.2015 19:20
Sist endret: 03.11.2015 19:48