Tilskudd til sommerarbeid for ungdom

Innhold

Sommerarbeid for skoleungdom – tilskudd til lønn

Næringsdrivende i Drangedal som tilbyr sommerjobb for ungdom, har anledning til å søke om tilskudd. Ordningen gjelder all ungdom som er bosatt i Drangedal som går ut av ungdomsskolen og ikke eldre enn 22 år. Det vil si ungdom født i 1996 til 2002.

Drangedal kommune ønsker at våre ungdommer skal få tilbud om arbeid om sommeren og har derfor i budsjettet for 2018 satt av midler øremerket sommerjobb for ungdom.
Søknadsskjema og regler for kommunalt tilskudd til sommerarbeid for ungdom kan fås på Servicekontoret Drangedal kommune eller kontakt hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Søknadsfrist 1.juni 2018

Brev ut - tilskudd til sommerarbeid for ungdom

Reglement for tilskudd sommerarbeid for ungdom

Søknadsskjema tilskudd sommerarbeid for ungdom


Publisert: 08.05.2017 12:05
Sist endret: 08.05.2017 12:08