Planer

Her finner du oversikt over vedtatte planer for Drangedal kommune.

Innhold

Planinnsyn

Planinnsyn

 

Teknisk og eiendom

Kommuneplan for Drangedal Kommuneplanens arealdel er under utarbeiding og gjeldene arealplan finner du under planinnsyn. Her finner du også alle gjeldende reguleringsplaner i Drangedal kommune. 

Drangedal kommune samfunnsplan 2015-2026

Planstrategi Drangedal kommune 2012-2016

Overordnet risiko og sårbahetsanalyse 2015

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 -  Faktadel

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 - Tiltaksdel

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2014- 2018

Reguleringsplaner

Vedtak om «Mindre endring» av reguleringsbestemmelsene for:

Hovedutvalget for PTNM vedtok i møte 24.11.2016, i sak:

47/16 Mindre endring av reguleringsbestemmelsene for H4- Gautefalltunet

48/16 Mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Bleka Sølia

49/16 Mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Del av Gautefallheia Sør

50/16 Mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Område P i Bleka Sølia

Detaljregulering

Hovedutvalg for PTNM vedtok i møte 16.2. 2017 i sak

7/17 Detaljregulering - Felt H5 Rytterspranget Terrasse - vedtatt plan

Detaljregulering - Felt H5 - Rytterspranget Terrasse, vedtatt plan.

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Illustrasjonsplan 

Helse og omsorg

Boligsosial handlingsplan 2015-2020
Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2016-2020

Skole og barnehage

Handlingsplan mot mobbing Drangedal 10 årige skole

Kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020


Publisert: 08.03.2016 21:46
Sist endret: 08.03.2016 21:48