Samfunnsplan Drangedal kommune 2019 - 2029

Innhold

Høring forslag til Samfunnsplan Drangedal kommune 2019 - 2029.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14, har formannskapet vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2029 med handlingsdel ut til offentlig høring og ettersyn.

Høringsfrist er satt til 2 august 2019, men kommunen oppfordrer til å komme med innspill/merknader fortløpende. Høringsforslag sendes på e-post til: postmottak@drangedal.kommune.no  eller per brev til Drangedal kommune, postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal og merkes med "Innspill samfunnsplan"

Forslag til samfunnsplan for Drangedal kommune 2019 - 2029

Forslag til samfunnsplanens handlingsdel 2019-2023

Ønsker du en papirversjon av forslag til samfunnsplan eller handlingsdel så ta kontakt med Servicekontoret.

Annen relevant dokumentasjon i forbindelse med arbeidet med samfunnsplan finner du lenger ned på denne siden under referater fra grendemøtene og relevante dokumenter for samfunnsplanen.

Vil du være med å forme Drangedal??

Samfunnsplanen er det overordnede mål- og styringsdokumentet for utvikling av Drangedal kommunes samfunn. Alle kommuner skal ha en realistisk kommuneplan og samfunnsplan.
I henhold til Plan- og bygningsloven skal kommuneplanen/ samfunnsplanen ” samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen”. Kommuneplanen består av en strategisk samfunnsdel og en arealdel der den overordnede disponering av kommunens arealer fastlegges. Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende.

Kommuneplanenes samfunnsdel er på mange måter kommunens” politiske kompass”, som skal vise hvilken kurs kommunen skal ha. Her definerer politikerne hvilke prioriterte mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet Drangedal samt hvilke retningslinjer de vil at kommunens organisasjon skal arbeide etter.

Forslag til planprogram har lagt ute til høring i perioden 31.10.2018 til 12.12.2018
Forslag til planprogrammet vedtatt i kommunestyret 07.02.2019.

Drangedal 2030

I desember ble det arrangert et stort folkemøte i Tokestua med overskriften Drangedal 2030. Intersante foredragsholdere redegjorde for utvikligen i Drangedal frem mot 2030.

Folkemøter i grendene

Det er viktig med lokale innspill i arbeidet med samfunnsplanen. Ordfører og administrasjonen i Drangedal kommune har lagt opp til møter ute i grendene i løpet av februar og mars. I tillegg vil det bli arrangert et eget møte for ungdommen, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner i samme tidsrom.

Oversikt over møter og steder

Dato Sted Klokkeslett
13. februar Henseid Grendehus 18.00 - 21.00
26. februar Åsheim i Kjosen 18.00 - 21.00
27. februar Bostrak grendehus 18.00 - 21.00
28. februar Furuheim, Bø i Tørdal 18.00 - 21.00
4. mars Sagodden Kro, Neslandsvatn 18.00 - 21.00
5. mars Næringslivet, Kåsmyra 18.00 - 21.00
11. mars Frivillige lag og foreninger, kommunestyresalen 18.00 - 21.00
13. mars Drangedal sentrum, kommunestyresalen 18.00 - 21.00
14. mars Ungdomsmøte, kommunestyresalen 18.00 - 21.00

Program for møtene

18.00 Velkommen, orientering om kommunens arbeid med ny samfunnsplan
18.30 Presentasjon av lokalt innslag
19.00 Gruppearbeid og diskusjon
21.00 Vel hjem

Referater fra grendemøtene

Grendemøte Henseid 13. februar
Referat
Gruppearbeid

Grendemøte Åsheim i Kjosen 26. februar
Referat
Gruppearbeid
Avisoppslag

Grendemøte Bostrak Grendehus 27. februar
Referat
Gruppearbeid
Avisoppslag

Grendemøte Furuheim, Bø i Tørdal 28. februar
Referat
Gruppearbeid

Grendemøte Kroa, Neslandsvatn 4. mars
Referat
Gruppearbeid
Power Point stedsutvikling Neslandsvatn, Feste AS
Avisoppslag

Møte med Næringslivet, Kåsmyra 5. mars
Referat
Gruppearbeid
Power Point FKP

Møte med frivillige lag og foreninger, kommunestyresalen 11. mars
Referat
Gruppearbeid

Grendemøte Drangedal sentrum, kommunestyresalen 13. mars
Referat
Gruppearbeid
Power Point Kommunedelplan Drangedal sentrum
Gjeldende KDP
Kartskisser fra gruppene

Ungdomsmøte kommunestyresalen 14. mars
Referat
Gruppearbeid

Relevante dokumenter for samfunnsplanen

Planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan 2019 - 2030, vedtatt i kommunestyret 7. februar 2019

Vedtak kommunestyret sak 3/19 fastsettelse av planprogram for Drangedal kommunes samfunnsplan 2019-2030 

Planstrategi Drangedal kommune 2016-2020

Gjeldende samfunnsplan for Drangedal kommune 2015-2026 med revidert handlingsprogram 14. juni 2018

Ståsted og scenarier for Drangedal - befolkning og arbeidsplasser

Flytteanalyse Drangedal kommune - 2008-2017

Regional analyse for Drangedal 14. desember 2018

Regional analyse Drangedal 2018 TF rapport 466

Workshop Drangedal 5. april 2018 - oppsummering

Regional analyse for Telemark 2018 TF rapport 448

Innspill

Har du innspill til samfunnsplanen må du sende disse skriftelig til postmottak@drangedal.kommune.no eller per post til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med "Samfunnsplanen 2019 - 2029"

 


Publisert: 07.02.2019 14:11
Sist endret: 07.02.2019 14:51