Søknad om konsesjon for nytt Nyland Settefiskanlegg for aure

Innhold

Drangedal kommune har mottatt søknad om etablering av nytt landbasert settefiskanlegg for produksjon av aure ved Nyland.

Anlegget planlegger å pumpe vann fra Nedre Toke til klekking, startfôring og produksjon av inntil 500.000 fisk på størrelse opp til 40 gram. Avløp fra anlegget vil bli renset før det føres tilbake til Nedre Toke.

Fullstendig søknad er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset i Drangedal og på Drangedal kommunes nettsider www.drangedal.kommune.no

Spørsmål knyttet til saken kan rettes til Christina Fink på telefon 45 42 27 31 eller på e-post christina.fink@drangedal.kommune.no

Skriftlige merknader til søknaden kan sendes til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller til postmottak@drangedal.kommune.no innen 10. juli 2020.

 

Dokumenter

1 Søknadsbrev settefiskanlegg aure

2 nytt søknadsskjema bare aure

3 Revidert søknadsdokumentasjon Nyland Settefiskanlegg for aure

4 Kart nedbørfelt

5 Kart anleggsplassering

6 Foreløpige tegninger planlagt anlegg

7 Risikovurdering og beredskapsplan massedød og rømming

8 Innholdsfortegnelse IK Akvakultur


Publisert: 22.06.2020 10:03
Sist endret: 22.06.2020 10:10