Stortings- og sametingsvalg 2021

Innhold

Valglogo

Her kan du stemme på valgdagen i Drangedal kommune

Mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg. I Drangedal kan du også stemme søndag 12. september i noen valglokaler.

Ta med legetimasjon med bilde og gjerne valgkort.

Velgere som er i isolasjon eller karantene som følge av covid-19 på valgdagen, skal få stemme. Alle kommuner har sin egen ordning for å løse dette. Kontakt kommunen innen kl.10.00 på valgdagen for å gjøre avtale om å få stemme.

I oversikten nedenfor finner du tid og sted for hvor du kan avgi din stemme og hvor du skal ringe dersom du er i isolasjon/ karantene på valgdagen:

Navn på krets Stemmelokale Åpningstid søndag 12. september Åpningstid mandag 13. september
Solberg Kommunehuset 14:00 - 18:00 10:00-20:00
Kroken Kroken skole 14:00 - 18:00 10:00 - 19:00
Tørdal Furuheim 14:00 - 18:00 14:00 - 19:00
Henseid Henseid Grendehus --------------- 14:00 - 19:00
Åkre Åsheim --------------- 14:00 - 19:00
Bostrak Bostrak grendehus --------------- 14:00 - 19:00

Er du i isolasjon/ karantene på valgdagen, kan du ringe kommunen på telefon 35 99 70 00 for å avtale stemming hjemme.

Forhåndsstemmeperioden 10. august til 10. september

Den ordninære forhåndsstemmeperioden starter 10. august og varer til og med siste fredagen før valgdagen.

Her kan du forhåndsstemme

Kommunehuset Drangedal, servicekontoret

Mandag - fredag 10. august - 10. september

08.00- 14.30

Utvidet åpningstid fredag 3. september 08.00 - 18.00

Helse og omsorgsinstitusjoner

Stemmenveien 6/ Dagsenteret
1. september kl 11.00

Gudbrandsveien bofelleskap
1. september kl 13.00

Drangedal sjukeheim/ Lauvåsen
2. september kl 10.00

Neslandstunet
8. september kl. 11.00

Stemme hjemme?

Kontakt Drangedal kommune for å avtale tid for å stemme hjemme. Vi setter pris på at du kontakter oss så snart som mulig for å avtale tid, men siste frist er fredag 10. september kl 10.00. Ring 35 99 70 00 eller e-post: Postmottak@drangedal.kommune.no

Stemmerett ved stortingsvalg

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

a) velgeren må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
b) velgeren har ikke mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og
c) velgeren er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatoet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig at vilkåret i bokstav c.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Står du i manntallet?

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Oversikten nedenfor viser hvor manntallet er lagt ut i den enkelte kommune. Det er folkeregisteradressen 30. juni 2021 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30. juni i år.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.

Manntallet for hele Drangedal kommune er nå lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret på kommunehuset i Drangedal.

Forhåndsstemming - tidligstemming

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august og varer frem til og med 10. september 2021.

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i dette tidsrommet eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til kommunen ved Servicekontoret og avtale tid og sted for å avgi stemme.

Ta med godkjent legitimasjon - pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Ha du spørsmål om valget, se www.valg.no eller kontakt kommunen.

 


Publisert: 02.02.2021 10:18
Sist endret: 02.02.2021 10:22