Valg 2019

Innhold

Valglogo

 

Valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til  9. september.
I Drangedal er det mulig å avgi stemme både søndag 8.- og mandag 9. september.

Åpningstider valglokaler

Valglokale Søndag 8. september Mandag 9. september
Kommunehuset 15.00 - 18.00 10.00 - 20.00
Kroken Skole 15.00 - 18.00 10.00 - 19.00
Furuheim 15.00 - 18.00 15.00 - 19.00
Bostrak grendehus   15.00 - 19.00
Åsheim   15.00 - 19.00
Henseid grendehus   15.00 - 19.00

Valgansvarlige Drangedal kommune

Har du spørsmål om valget ta kontakt med valgansvarlige i Drangedal kommune
Erik Selander Jensen mobil 970 35 202
Hilde Tveit Kirkeby mobil 952 58 438

Forhåndsstemming

I perioden 12. august til 6. september kan alle forhåndsstemme på kommunehuset. Servicekontoret er åpent mandag til fredag fra kl 08.00 - 14.30. I tillegg vil det være utvidet åpningstid fredag 30. august fra 08.00 - 18.00 og lørdag 31. august fra 09.00 - 13.00.

Ta med valgkort og legitimasjon.

Det vil også bli anledning for beboere på Drangedal sjukeheim, Lauvåsen bofelleskap, Neslandstunet, Gudbrandsveien bokollektiv og Stemmenveien å avgi stemme på institusjonen.

Kommunen vil reise rundt til institusjonene følgende datoer og klokkeslett

Gudbrandsveien bofellskap Onsdag 28. august kl 11.00
Stemmenveien 6 og Dagsenteret Onsdag 28. august kl 13.00
Drangedal sjukeheim Torsdag 29. august kl 10.00
Lauvåsen Bofellskap Torsdag 29. august kl 12.00
Neslandstunet Tirsdag 3. september kl 11.00

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) Hvis du på grunn av sykdom, uførhet eller en annen personlig årsak ikke kan få avgitt stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan du sende en enkel søknad om å få stemme hjemme. Enkel søknad sendes Drangedal kommune ved Valgstyret. Det er ikke krav til at du må oppgi årsak til hvorfor du ønsker å stemme hjemme. Ambulerende stemmegivning vil foregå tirsdag til fredag i uke 36.

Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget i Drangedal 2019

Valgstyret i Drangedal har i møte 9. mai 2019 godkjent listeforslag fra følgende partier

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Senterpariet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

De godkjente valglistene legges ut til ettersyn på Servicekontoret på kommunehuset i Drangedal og på kommunens hjemmeside. Det annonserres i TA, KV og Drangedalsposten.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er folkeregisteradressen 30. juni 2019 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registert og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntalsført per 30. juni i år. Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i Drangedal kommune på e-post postmottak@drangedal.kommune.no og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftelig til valgstyret i kommunen.

I Drangedal vil manntallet legges ut til gjennomsyn på følgende steder:
Servicekontoret Drangedal kommune
Joker, Bø i Tørdal
Coop Marked, Neslandsvatn.


Publisert: 21.03.2019 12:13
Sist endret: 21.03.2019 13:40