Legevakt

Beskrivelse

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du legevakten på telefon 116 117.  Ved livstruende situasjoner ringer du medisinsk nødtelefon 113.

De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din.

Legevakten kan hjelpe når du:

 • trenger øyeblikkelig hjelp og fastlegen er utilgjengelig
 • trenger medisinsk hjelp på reise innenlands

Fastlegen kan hjelpe når du:

 • trenger raskt hjelp i fastlegens åpningstid. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og hvis du har disse symptomene:

 • akutte lammelser i ansikt eller arm
 • akutt språkforstyrrelse; finner ikke ord eller utydelig tale
 • plutselig og uforklarlig ustøhet
 • bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • brystsmerter i mer enn fem minutter
 • bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Målgruppe

Personer som:

 • bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp
 • er på reise i kommunen og trenger medisinsk hjelp

Vilkår

Du trenger ikke henvisning for å få behandling ved legevakten. Før du tar kontakt med legevakten, bør du ha vurdert om fastlegen kan hjelpe deg i stedet.

Veiledning

Når du kommer til legevakten er det en fordel om du har med:

 • oversikt over faste medisiner som du bruker
 • frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus el.)
 • legitimasjon

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Ring 116117 (nasjonalt legevaktnummer) for kontakt med legevakten i området du oppholder deg i.

   Ved livstruende og svært alvorlige situasjoner, ring 113.

   Klage

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til legevakten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos legevakten, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

   Annen informasjon

   Min fastlege (krever pålogging)

   Legevakt (helsenorge.no)

   Samarbeidspartnere

   Søkeord

   Legevakt, lege, doktor, akutt, øyeblikkelig, skade, ulykke, døgnåpen, syk, sykdom, sjuk, sjukdom, livstruende, sykmelding, sykemelding, sjukmelding, sjukemelding, ambulanse