Godkjenning/melding av tatoverings-, hulltakings-, frisør- og hudpleievirksomhet

Beskrivelse

Dersom du skal drive tatoveringsvirksomhet eller hulltakingsvirksomhet, skal lokalene og utstyret godkjennes av kommunen. Du må også sende søknad ved vesentlig endring eller utvidelse av virksomheten.

Skal du drive frisørvirksomhet eller hudpleievirksomhet, må du oppfylle de samme hygienekravene, men du trenger ikke godkjenning. Du må sende melding til kommunen før oppstart og ved vesentlig endring eller utvidelse av virksomheten.

Forskriften om hygienekrav har til formål å:

 • sikre tilfredsstillende hygieniske forhold
 • forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten

Målgruppe

Personer som ønsker å starte, endre eller utvide virksomhet som tilbyr:

 • tatovering, arring, svimerking og annen kroppsmodifikasjon
 • hulltaking og piercing
 • hårklipp og -pleie
 • barbering
 • hårfjerning
 • hudpleie
 • fot-/håndpleie
 • massasje (ikke-medisinsk)
 • solarium

Vilkår

For å få godkjent virksomheten stiller kommunen krav til:

 • lokalene 
 • rutiner for internkontroll 
 • rutiner for å unngå smitteoverføring

For solarier er det krav om at ansvarlige for daglig drift og ansatte med kundekontakt har bestått en obligatorisk kunnskapsprøve (solarieprøven).

Veiledning

Du kan be kommunen om hjelp til å fylle ut søknad eller melding.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forskrift om miljørettet helsevern § 14 (Meldepliktige virksomheter)

   Forskrift hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.

   Strålevernforskriften §§ 36-38 (Solarier)


   Kontaktinformasjon:

   Miljørettet Helsevern Grenland Tlf: 35 54 70 00

   Søkeord

   frisør, frisering, hårpleie, hårklipp, hudpleie, tatovering, piercing, hulltaking, fotpleie, aromaterapi, hårfjerning, håndpleie, pleie, manikyr, pedikyr, solarium, solstudio, solseng, soneterapi, massasje, massering, salong, hud, hygiene, arring, svimerking, kroppsmodifikasjon, body-mod, bodymod, scarring, branding, barbering, voksing,