Aktuelt

 • Lån en drangedøl!

  12.05.2017
  På Drangedal bibliotek kan du nå låne en drangedøl! I tillegg til bøker, magasin, filmer og lydbøker, utvider nå biblioteket tilbudet til å omfatte levende drangedøler. Først ut er ordfører Tor Peder Lohne.
  Les mer
 • Trivselstiltak på sjukeheimen

  11.05.2017
  Sjukeheimen har kjøpt en Triobike  taxi sykkel
  Les mer
 • Tilskudd til sommerarbeid for ungdom

  08.05.2017
  Det er nå muligheter for næringsdrivende å søke om tilskudd til sommerarbeid for ungdom.  Mer informasjon om ordningen finner du her.  Søknadsfrist 1. juni 2017.
  Les mer
 • Ny tilskuddsordning til aktiviteter og arrangementer i sommer

  28.04.2017
  Med en ny tilskuddsordning ønsker vi å stimulere til at det blir lagt til rette for flere aktiviteter, arrangementer og tiltak i Drangedal i sommer. Ordningen retter seg mot tiltak i perioden 16. juni til 20. august. Alle kan søke og søknadsfrist er satt til 20. mai.
  Les mer
 • Vi arrangerer musikalkurs

  26.04.2017
  Er du glad i musikalene fra West End eller Broadway? Er du interessert i musikk, dans og drama? Har du lyst til å opptre på en scene? Er du mellom 10-25 år? Da er kanskje vårt musikalkurs noe for deg!
  Les mer
 • Etterspør kandidater til Drangedal kommunes kulturpris 2017

  26.04.2017
  Kjenner noen som fortjener Drangedal kommunes kulturpris for 2017? Meld inn kandidater! Frist: 1. mai
  Les mer
 • Endring i møteplan.

  25.04.2017
  Det planlagte møtet i formannskapet 9. mai utgår.
  Les mer
 • Høring - lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

  25.04.2017
  Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner, sendes med dette ut på høring. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad,...
  Les mer
 • Informasjon om bålfyring

  04.04.2017
  Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.  Informasjon om bålfyring finner du også under fanen "Teknisk og eiendom" og vis alt. 
  Les mer
 • Stranda vannverk

  17.03.2017
  KOKEVARSEL OPPHØRER, lørdag 18. mars kl 15.30 Vannet ved Stranda vannverk er nå friskmeldt og anbefalingen om koking opphører. Ny info om situasjonen Stranda Vannverk 17.mars kl 13.00 Analyse av vannprøver viser at vannet er rent. Men inntil vi har...
  Les mer
 • Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

  06.03.2017
  Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig...
  Les mer
 • Pressemelding vedr. bosetting av enslig mindreårige flyktninger

  02.03.2017
  Drangedal kommune får 5 færre enslig mindreårige flyktninger enn planlagt
  Les mer
 • Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn 2017

  28.02.2017
  Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i 3-tre uker fra 1. mars 2017. Skattelistene vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes Servicesenter og på sektor for plan, eiendom og...
  Les mer
 • Endret møtetidspunkt

  13.02.2017
  Endring av starttidspunkt for møte Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø den 16. februar. Starttidspunkt for møte i Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø den 16. februar er endret fra kl 13:00 til kl 12:00
  Les mer
 • Pressemelding

  27.01.2017
  Drangedal kommune inngår intensjonsavtale om kjøp av grunneiendom  Drangedal kommune v/Ordfører har 25.01.2017 inngått intensjonsavtale med grunneier Geir Lindheim om kjøp av gbnr 32/67 og tilhørende festetomter 32/67/6, 32/67/7, 32/67/8 og 32/67/14 ve...
  Les mer
 • Bostøtte, endringer i regelverk.

  12.12.2016
  I 2017 kommer det endringer i regelverket for den statlige bostøttetordningen. Det blir endringer i regelverk, søknadsfrist og utbetalingsdato. For mere informasjon: www.husbanken.no
  Les mer
 • Formannskapets forslag til budsjett.

  01.12.2016
  Formannskapets forslag til budsjett er nå lagt ut på kommunens servicekontor til offentlig gjennomsyn. Dokumentet er elektronisk tilgjengelig også her .
  Les mer
 • Forslag til detaljregulering for felt H5 Rytterspranget

  28.11.2016
  Her finner du forslag til detaljregulering for felt H5 Rytterspranget.
  Les mer
 • Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

  24.11.2016
  Arealdelen er en del av kommuneplanen og er en arealplan for Drangedal kommune. Arealbruken den viser er i tråd med den ønskede samfunnsutviklingen for kommunen. 17 november vedtok kommunestyret i sak 82/16 kommuneplanens arealdel 2015-2026. Planen...
  Les mer
 • Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

  16.11.2016
  Fra og med 15. november åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2017. Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2018.
  Les mer
 • Kommunestyremøte på WEB-TV

  16.11.2016
  Fra torsdag 17.11.16 overføres kommunestyremøter direkte på WebTV
  Les mer
 • Framlegg kommunal planstrategi Drangedal kommune

  10.11.2016
  Framlegg kommunal planstrategi er lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dager jf Plan og bygningsloven § 10-1. Framlegget finn du her på kommunens heimeside  under knappen Høringer og på kommunen sitt servicekontor.
  Les mer
 • Tilskuddsordning til tiltak mot barnefattigdom

  08.11.2016
  Alle lag og foreninger og private aktører kan nå søke tilskudd til tiltak som bidrar til at barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frist: 24/11.
  Les mer
 • Driftsmeldinger fra Drangedal Everk

  06.11.2016
  Driftsmeldinger fra Drangedal everk angående strømforsyningen blir fortløpende lagt ut her.   Etter mye snøfall, advarer Drangedal everk mot følgende: Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand. Trær og andre gjenstander som...
  Les mer
 • En smak av suksess

  31.10.2016
  Inspirasjonsseminar med fokus på nye muligheter i landbruket Eier du et gårdsbruk, skal du kanskje ta over en gårdm er du interessert i landbruket og har lyst til å bli inspirert av mulighetene landbruket kan tilby? Da er "EN SMAK AV SUKSESS" noe for...
  Les mer
 • Ber om innspill til ny struktur i Sør-øst politidistrikt

  19.10.2016
  Drangedal kommune ber om innspill fra innbyggerne, til ny lokal struktur i Sør-Øst Politidistrikt.Politimesterens framlegg til ny lokal struktur er sendt på høring til kommunene, med frist 30. november.
  Les mer

Innhold


Publisert: 28.10.2015 09:47
Sist endret: 28.10.2015 09:47