Aktuelt

 • Drangedal everk har ledig stilling som energimontør.

  18.01.2018
  Her kan du lese mere om stillingen.
  Les mer
 • Vigsel

  08.01.2018
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fra 1. januar 2018 overtar kommunene...
  Les mer
 • Forslag til detaljregulering Bostrak massetak

  19.12.2017
  Forslag til detaljregulering for Bostrak massetak.  Underretning om offentlig ettersyn Les mer her
  Les mer
 • HØRING - forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018 - 2020

  19.12.2017
  Det har kommet en ny forskrift om forvaltning av bever. Administrasjon av beverjakta forenkles gjennom den nye forskriften, men kommunene må åpne for beverjakt på nytt gjennom en ny lokal forskrift. Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald fo...
  Les mer
 • Oppstart av klagesak 2017/503-508

  11.12.2017
  Opptart av klagesak 2017/503-508 - Hunsvik, Helldal, Sandnes, Bostrak, Vedfall og Våje i Drangedal kommune 07.12.2017 mottok Drangedal kommune kunngjøring fra Kartverket om oppstart av klagesak 2017/503-508 (Hunsvik, Helldal, Sandnes, Bostrak, Vedfall ...
  Les mer
 • Møte i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø.

  11.12.2017
  Det blir møte i hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø mandag 18. desember kl. 13:00 Møtet er åpent.
  Les mer
 • Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

  29.11.2017
  Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 vedtatt 28.11.2017 kan lastes ned her.
  Les mer
 • Offentleg høyring: Framlegg til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr.

  18.11.2017
  Drangedal kommunestyre har vedteke å endre forskrift for vann- og avløpsgebyr i Drangedal kommune. * Saksutgreiing til kommunestyret. * Gjeldande forskrift. * Framlegg til ny forskrift (endringar er merka med gult). Eventuell merknader til framlegget...
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

  17.11.2017
  I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Søknadsfrist: 8. desember 2017.
  Les mer
 • Den Store Kinodagen i Tokestua

  03.11.2017
  Lørdag 4. november blir det årets happening på Tokestua kino. Her blir det halv pris på film hele dagen - gratis frokost- ansiktsmaling - førpremierer - konkurranser - gode tilbud i kiosken og mye mer!
  Les mer
 • Vigsel i Drangedal kommune.

  23.10.2017
  Fra 1. januar 2018 vil borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene.
  Les mer
 • Avlyste møter.

  17.10.2017
  De planlagte møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet 24.10.17, og Hovedutvalg for helse og velferd 26.10.17 er avlyst
  Les mer
 • Endring i møteplan for oktober

  11.10.2017
  Møtedato for hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur endres til 25.10.2017.
  Les mer
 • Informasjon om naturskadeordningen

  04.10.2017
  Fra 1. januar 2017 kom det en ny ordning for naturskader.  Frem til nå har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal skadelidte selv søke via et elektronisk søknadsskjema på nett,...
  Les mer
 • Varsel om revisjon av KDP-Toke med Oseidvann- oppdatert planprogram

  26.09.2017
    Hovedutvalget vedtok i møte 24.08.2017, sak 30/17: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling: Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11 - 13 legges forslag til revidert planprogram for Kommunedelplan for Toke med Oseidvann ut...
  Les mer
 • Åpent møte om frivillighet

  20.09.2017
  Torsdag 21.september kl.18-20 arrangerer Drangedal kommune, i samarbeid med Tørdal bygdeutvikling et åpent møte på Furuheim, om frivillighet i Drangedal.
  Les mer
 • Offentlig høring av detaljreguleringsplan for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001

  30.08.2017
  Drangedal kommune, hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtok 24.08.2017 (sak 29/17) iht. plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel-Tørdal skule ut til offentlig ettersyn i perioden 1. september 2017 til 16. oktober.
  Les mer
 • Tokestua kultursal søker leverandør av lyd-/lystjenester

  24.08.2017
  Tokestua kultursal ønsker å inngå avtale med leverandør av lyd- og lystjenester til ulike arrangementer. Avtalen vil ha en varighet på 3 år. Frist for innlevering av tilbud: 15. september.
  Les mer
 • Trenger tilskudd til ditt lag/forening?

  21.08.2017
  Nå kan alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet søke tilskudd til aktivitet, gjennom vår ordning Aktivitetstilskudd. Frist: 1. september.
  Les mer
 • Spillemidler 2018

  21.08.2017
  Alle lag og foreninger eller øvrige sammenslutninger som har planer om å etablere anlegg for idrett (organisert og uorganisert) eller friluftsliv, kan søke spillemidler. Anlegget må først meldes inn til kommunen for en forhåndsgodkjenning (frist 1. september), før endelig søknad (frist 1. oktober).
  Les mer
 • Utleie av Drangedal idrettshall

  15.08.2017
  Alle lag og foreninger eller private som ønsker å leie Drangedal idrettshall kan nå gjøre det. Frist for leie til trening for høst 2018 utgår i løpet av uke 33. Leie av hallen til enkeltarrangementer kan gjøres fortløpende gjennom hele året.
  Les mer
 • Flexiruter 2. halvår 2017

  28.06.2017
  Flexiruter er et kollektivtilbud til alle, et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff. Flexiruter er bestillingsruter fra hjemmet til sentrum og hjem igjen. Prisen er kun 35 kroner hver vei. Flexi- og skoleruter tar med alle...
  Les mer
 • Veier stengt under Olaf Skoglunds Minneløp

  28.06.2017
  Olaf Skoglunds Minneløp, på rulleski, går gjennom bygda den 1.juli. Det vil da bli redusert framkommelighet, og i perioder stengt.
  Les mer
 • Sommer i Drangedal

  26.06.2017
  Her finner du en oversikt over noe av det som skjer i Drangedal i sommer.
  Les mer
 • Innhenting av tilbud på riving - Tørdalsveien 1938

  16.06.2017
  Med forbehold om at Drangedal Kommune blir eier av Tørdalsveien 1938, ønsker vi å rive bygningen på denne eiendommen. Vi vil derfor innhente pristilbud på rivningstiltaket. Riving og levering av avfall skal skje etter gjeldene lover og forskrifter....
  Les mer
 • Drangedalsdagene (16-17. juni)

  14.06.2017
  Fredag 16. og lørdag 17. juni er det igjen klart for de tradisjonelle Drangedalsdagene. Det er også i år et fullspekket program med ulike artister, aktiviteter, konkurranser, markedsboder, tilbud i butikkene, utdeling av kulturpris og ellers mye gøy for store og små. Arrangementet finner sted i Drangedal sentrum på fredag og det meste foregår på Toke Brygge på lørdagen. Alt er gratis.
  Les mer
 • Detaljregulering Bjønnåsen / Langbråten

  09.06.2017
  Med hjemmel i plan plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at VA consult Grenland AS på vegne av Peder Rønningen setter i gang arbeid med reguleringsplan for Bjønnåsen og Langbråten hyttefelt GNR. 15 BNR. 6 OG GNR. 15 BNR. 38 i Drangedal kommune. Mer...
  Les mer
 • Endring av åpningstider på Stemmen gjenvinningsstasjon.

  02.06.2017
  Det er utvidede åpningstider i perioden 1. juni til og med 1. september. Mandag  kl. 08:00 - 15:00 Onsdag   kl. 12:00 - 18:00 Fredag    kl. 08:00 - 15:00
  Les mer
 • Regler for hagevanning

  30.05.2017
  Regler for hagevanning Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler: Stranda vannverk Abonnenter med...
  Les mer
 • Lån en drangedøl!

  12.05.2017
  På Drangedal bibliotek kan du nå låne en drangedøl! I tillegg til bøker, magasin, filmer og lydbøker, utvider nå biblioteket tilbudet til å omfatte levende drangedøler. Først ut er ordfører Tor Peder Lohne.
  Les mer
 • Trivselstiltak på sjukeheimen

  11.05.2017
  Sjukeheimen har kjøpt en Triobike  taxi sykkel
  Les mer
 • Tilskudd til sommerarbeid for ungdom

  08.05.2017
  Det er nå muligheter for næringsdrivende å søke om tilskudd til sommerarbeid for ungdom.  Mer informasjon om ordningen finner du her.  Søknadsfrist 1. juni 2017.
  Les mer
 • Ny tilskuddsordning til aktiviteter og arrangementer i sommer

  28.04.2017
  Med en ny tilskuddsordning ønsker vi å stimulere til at det blir lagt til rette for flere aktiviteter, arrangementer og tiltak i Drangedal i sommer. Ordningen retter seg mot tiltak i perioden 16. juni til 20. august. Alle kan søke og søknadsfrist er satt til 20. mai.
  Les mer
 • Vi arrangerer musikalkurs

  26.04.2017
  Er du glad i musikalene fra West End eller Broadway? Er du interessert i musikk, dans og drama? Har du lyst til å opptre på en scene? Er du mellom 10-25 år? Da er kanskje vårt musikalkurs noe for deg!
  Les mer
 • Etterspør kandidater til Drangedal kommunes kulturpris 2017

  26.04.2017
  Kjenner noen som fortjener Drangedal kommunes kulturpris for 2017? Meld inn kandidater! Frist: 1. mai
  Les mer
 • Endring i møteplan.

  25.04.2017
  Det planlagte møtet i formannskapet 9. mai utgår.
  Les mer
 • Høring - lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

  25.04.2017
  Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner, sendes med dette ut på høring. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad,...
  Les mer
 • Informasjon om bålfyring

  04.04.2017
  Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.  Informasjon om bålfyring finner du også under fanen "Teknisk og eiendom" og vis alt. 
  Les mer
 • Stranda vannverk

  17.03.2017
  KOKEVARSEL OPPHØRER, lørdag 18. mars kl 15.30 Vannet ved Stranda vannverk er nå friskmeldt og anbefalingen om koking opphører. Ny info om situasjonen Stranda Vannverk 17.mars kl 13.00 Analyse av vannprøver viser at vannet er rent. Men inntil vi har...
  Les mer
 • Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

  06.03.2017
  Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig...
  Les mer
 • Pressemelding vedr. bosetting av enslig mindreårige flyktninger

  02.03.2017
  Drangedal kommune får 5 færre enslig mindreårige flyktninger enn planlagt
  Les mer
 • Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn 2017

  28.02.2017
  Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i 3-tre uker fra 1. mars 2017. Skattelistene vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes Servicesenter og på sektor for plan, eiendom og...
  Les mer
 • Endret møtetidspunkt

  13.02.2017
  Endring av starttidspunkt for møte Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø den 16. februar. Starttidspunkt for møte i Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø den 16. februar er endret fra kl 13:00 til kl 12:00
  Les mer
 • Pressemelding

  27.01.2017
  Drangedal kommune inngår intensjonsavtale om kjøp av grunneiendom  Drangedal kommune v/Ordfører har 25.01.2017 inngått intensjonsavtale med grunneier Geir Lindheim om kjøp av gbnr 32/67 og tilhørende festetomter 32/67/6, 32/67/7, 32/67/8 og 32/67/14 ve...
  Les mer
 • Bostøtte, endringer i regelverk.

  12.12.2016
  I 2017 kommer det endringer i regelverket for den statlige bostøttetordningen. Det blir endringer i regelverk, søknadsfrist og utbetalingsdato. For mere informasjon: www.husbanken.no
  Les mer
 • Formannskapets forslag til budsjett.

  01.12.2016
  Formannskapets forslag til budsjett er nå lagt ut på kommunens servicekontor til offentlig gjennomsyn. Dokumentet er elektronisk tilgjengelig også her .
  Les mer
 • Forslag til detaljregulering for felt H5 Rytterspranget

  28.11.2016
  Her finner du forslag til detaljregulering for felt H5 Rytterspranget.
  Les mer
 • Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

  24.11.2016
  Arealdelen er en del av kommuneplanen og er en arealplan for Drangedal kommune. Arealbruken den viser er i tråd med den ønskede samfunnsutviklingen for kommunen. 17 november vedtok kommunestyret i sak 82/16 kommuneplanens arealdel 2015-2026. Planen...
  Les mer
 • Kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

  16.11.2016
  Fra og med 15. november åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2017. Søknadsfristen i 2017 er 1. mars. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2018.
  Les mer
 • Kommunestyremøte på WEB-TV

  16.11.2016
  Fra torsdag 17.11.16 overføres kommunestyremøter direkte på WebTV
  Les mer
 • Framlegg kommunal planstrategi Drangedal kommune

  10.11.2016
  Framlegg kommunal planstrategi er lagt ut til offentleg ettersyn i 30 dager jf Plan og bygningsloven § 10-1. Framlegget finn du her på kommunens heimeside  under knappen Høringer og på kommunen sitt servicekontor.
  Les mer
 • Tilskuddsordning til tiltak mot barnefattigdom

  08.11.2016
  Alle lag og foreninger og private aktører kan nå søke tilskudd til tiltak som bidrar til at barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frist: 24/11.
  Les mer
 • Driftsmeldinger fra Drangedal Everk

  06.11.2016
  Driftsmeldinger fra Drangedal everk angående strømforsyningen blir fortløpende lagt ut her.   Etter mye snøfall, advarer Drangedal everk mot følgende: Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand. Trær og andre gjenstander som...
  Les mer
 • En smak av suksess

  31.10.2016
  Inspirasjonsseminar med fokus på nye muligheter i landbruket Eier du et gårdsbruk, skal du kanskje ta over en gårdm er du interessert i landbruket og har lyst til å bli inspirert av mulighetene landbruket kan tilby? Da er "EN SMAK AV SUKSESS" noe for...
  Les mer
 • Ber om innspill til ny struktur i Sør-øst politidistrikt

  19.10.2016
  Drangedal kommune ber om innspill fra innbyggerne, til ny lokal struktur i Sør-Øst Politidistrikt.Politimesterens framlegg til ny lokal struktur er sendt på høring til kommunene, med frist 30. november.
  Les mer

Innhold


Publisert: 28.10.2015 09:47
Sist endret: 28.10.2015 09:47