Aktuelt

 • Melding om vedtak, fastsettelse av planprogram for Områdeplan for Neslandsvatn sentrum.

  15.11.2018
  Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 25.10.2018 sak 49/18 Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling: Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 9 fastsettes...
  Les mer
 • Nytt møtetidspunkt.

  13.11.2018
  Nytt møtetidspunkt Det blir endring i møteplanen for de planlagte møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet den 20.11 . 2018          Nytt møtetidspunkt er kl. 10.00.
  Les mer
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029, varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet.

  31.10.2018
  Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029, varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. *Saksutskrift forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. *Drangedal Kommune planprogram samfunnsplanen 2019 - 2029....
  Les mer
 • Uttalelse fra Drangedal kommune

  30.10.2018
  Ingen «gratispassasjerer» på kommunalt vann- og avløp(VA) i Drangedal. I Drangedalsposten har det kommet påstander knyttet til finansieringen av kommunalt VA som i liten grad har rot i virkeligheten. Bakgrunnen for denne saken er at administrasjonen er...
  Les mer
 • Høring og offentlig ettersyn planprogram for KDP-Drangedal sentrum

  29.10.2018
  Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL), varsles det at   Drangedal kommune igangsetter arbeid med kommunedelplan for Drangedal  Sentrum. Planområdet...
  Les mer
 • Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Tømmeråsen

  29.10.2018
  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 10, legges forslag til detaljreguleringsplan for Tømmerås massetak med bestemmelser, planbeskrivelse og plankart ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill settes til 6 desember 2018. Eventuelle...
  Les mer
 • Influensavaksinering 2018

  17.10.2018
  Informasjon om årets influensavaksinering
  Les mer
 • Endringer i møteplan for oktober

  15.10.2018
  Møtet i: Kommunestyret 18.10.18 er avlyst Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne   23.10.18 er flyttet til 07.11.18 Eldrerådet  23.10.18 er flyttet til 07.11.18 Hovedutvalg for helse og velferd  25.10.18 er flyttet til 07.11.18.  
  Les mer
 • Detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten

  08.10.2018
  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, har Kommunestyret i møte 02.10.2018 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten hyttefelt. Melding om vedtak detaljregulering for Bjønnåsen - Langbråten . Planbeskrivelse Bjønnåsen - Langbråten....
  Les mer
 • Endringer i møteplan.

  18.09.2018
  Det utsatte møtet i kommunestyret 13.09.2018 er flyttet til tirsdag 02.10.2018 kl. 18.00. Det planlagte møtet i formannskapet 25.09.2018 flyttes til tirsdag 02.10.2018 kl. 14.00.
  Les mer
 • Endring i møteplan

  10.09.2018
  Endring i møteplan: De planlagte møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet 18.09.2018 er flyttet til mandag 17.09.2018.
  Les mer
 • Varsel om kraftig regn over Telemark

  07.09.2018
  Meteorologisk institutt melder om kraftig regn over Telemark fredag og lørdag. Det er alltid vanskelig å vite nøyaktig hvor de kraftigste regnbygene kommer til å treffe, men én ting er meteorologene sikre på; det kommer til å bli vått. Lørdag formiddag...
  Les mer
 • Informasjon fra skatteoppkreverkontoret

  04.09.2018
  Fra 01.09.2018 ble Drangedal skatteoppkreverkontor slått sammen og samlokalisert med Kragerø skatteoppkreverkontor. Nytt navn er: Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal. Lokasjon for skatteoppkreverfunksjonen er Kragerø rådhus med besøksadresse:...
  Les mer
 • Temakveld for foreldre

  31.08.2018
  Temakveld for foreldre Tokestua 11. september fra kl. 18-20. Målgruppe: foreldre og lærere, åpent for alle FAU og Drangedal 10 årige skole, med støtte fra Drangedal everk arrangerer temakveld med Barnevakten. Hvordan kan jeg engasjere meg i...
  Les mer
 • Evalueringsmøte frivillige mannskaper skogbranner 2018

  22.08.2018
  Drangedal kommune ved brannvesenet, Ordfører og beredskapskoordinator ønsker å invitere alle frivillige som bidrog under skogbrannene i juli til et åpent evalueringsmøte. Informasjon som kommer frem under evalueringen vil bli tatt med i den lokale...
  Les mer
 • Regionrådssekretær i Grenlandssamarbeidet

  17.08.2018
  Er du vår nye regionrådssekretær ? Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien driver Grenlandssamarbeidet, en organisasjon som skal ta vare på felles interesser i en stor og viktig region på over 120 000 innbyggere. Grenland er en av Norges...
  Les mer
 • Oppheving av totalforbud mot bruk av åpen ild

  14.08.2018
  Skogbrannfaren i Drangedal – brannsjefen opphever vedtak Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endret seg ifht skogbrannfaren. I tillegg ti...
  Les mer
 • Endring i møteplan for august.

  13.08.2018
  Endring i møteplan for august: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne        21.08.18       AVLYST Eldrerådet                                                                     21.08.18       AVLYST Hovedutvalg for helse og velferd             ...
  Les mer
 • Invitasjon til oppstartsmøte Reko-ringen Kragerø.

  13.08.2018
  Det inviteres til åpent møte for alle som er interessert i å kjøpe eller selge lokalprodusert mat! Gjennom REKO-ringer kan du handle varer direkte fra lokale produsenter, uten mellomledd. Tid: Mandag 13.08.2018 Kl. 18.00 - 21.00 Kragerø Cowork, Ytre...
  Les mer
 • Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité : Landbruket må høyne brannberedskapen

  09.08.2018
    Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
  Les mer
 • Informasjon fra Kommuneoverlegen

  03.08.2018
  Høye badevanntemperaturer fører til oppblomstring av vibriobakterier Les informasjon fra kommuneoverlegen her:
  Les mer
 • INNSKJERPING AV TOTALFORDBUD MOT ALL BRUK AV ALL ÅPEN ILD

  03.08.2018
  Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen...
  Les mer
 • FORBUD MOT HAGEVANNING.

  23.07.2018
  Grunnet lang tørkeperiode og økt belastning på kommunens vannverk innfører vi forbud mot hagevanning med spredere ol. Det er fortsatt mulighet for å vanne blomsterbed osv. med håndholdt slange innenfor vanlige vanningstider. Tapp helst i kanner for...
  Les mer
 • Situasjonsrapporter skogbrannsituasjonen

  16.07.2018
  Etter tordenvær fredag 13. juli har det vært rekordmange skogbranner i Drangedal.
  Les mer
 • Oppfordring fra Ordfører

  16.07.2018
  I forbindelse med skogbrannsituasjonen kan Drangedal kommune få behov for frivillig mannskap.
  Les mer
 • Situasjonsrapport skogbrannsituasjonen kl 14:30

  16.07.2018
  Etter tordenvær fredag 13. juli har det vært rekordmange skogbranner i Drangedal
  Les mer
 • Innskjerping av totalforbud

  13.07.2018
  Oppdatert 13.07.2018 fra kl 08.00
  Les mer
 • Områderegulering Neslandsvatn

  05.07.2018
  Med hjemmel i § 12-8 i Plan og bygningsloven (PBL), varsles det at Drangedal kommune igangsetter arbeid med områderegulering for Neslandsvatn. Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet gjør rede for hvilke tema s...
  Les mer
 • TOTALFORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD

  02.07.2018
  Totalforbud i hele Telemark!!
  Les mer
 • Deler du brønn med naboen?

  02.07.2018
  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke t...
  Les mer
 • OSM 2018

  22.06.2018
  Olaf Skoglunds Minneløp, på rulleski, går gjennom bygda den 23.juni. Det vil da bli redusert framkommelighet, og i perioder stengt, i tidsrommet kl 12.00 – 15.00, på strekningen Drangedalstunet - Rundkjøringa – Toke brygge – Bokhandelen – opp gjennom...
  Les mer
 • Detaljreguleringsplan for Bostrak Massetak

  21.06.2018
  Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.06.2018 sak 50/18. Kommunestyrets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas   forslag til detaljreguleringsplan for Bostrak massetak (planid: 20160003) med   plankart, bestemmelser og...
  Les mer
 • Totalforbudet mot bruk av åpen ild er opphevet

  19.06.2018
  Brannsjefen i Drangedal har besluttet å oppheve totalforbudet mot bruk av åpen ild mandag 18. juni. Takket være regn og lavere temperaturer har skogbrannfaren sunket betraktelig.
  Les mer
 • Forbud mot bruk av all åpen ild

  07.06.2018
  PRESISERING
  Les mer
 • Begrensning hagevanning

  05.06.2018
  Forbud mot plenvanning
  Les mer
 • Pressemelding

  01.06.2018
  EKSTREMT TØRT
  Les mer
 • NYE REGLER OM BETALING AV SKATT OG ARBEIDSGIVERAVGIFT FRA 1. JUNI

  01.06.2018
  Skatteoppkreveren har besluttet at skatte- og avgiftskrav ikke lenger kan betales kontant ved kommunehuset fra og med 01.06.2018. Det har tidligere vært anledning til å betale skatt og arbeidsgiveravgift kontant ved kommunehuset i henhold til...
  Les mer
 • Oppdatert info - Vannledningsbrudd Henseid Vannverk

  28.05.2018
  KOKEPÅBUD OPPHØRER 01.06. 2018 kl. 11.40 Alle prøver er tatt av vannet er nå fine og kokepåbudet opphører.  NY INFO 29.05.2018 kl. 14.00: Vannledningsbrudd - Henseid vannverk. Feilen er nå utbedret og vannet er tilbake. Alt vann som skal drikkes og...
  Les mer
 • FORBUD MOT BRUK AV ALL ÅPEN ILD

  23.05.2018
  Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefene vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn kommune.
  Les mer
 • Legekontoret stenger kl. 09.30 torsdag 24.05.18.

  18.05.2018
  Torsdag 24.05.18 er legekontoret stengt fom. Kl. 09.30 pga. Serverbytte. VIKTIGE TELEFONNUMMER: ØYEBLIKKELIG HJELP - 113. LEGEVAKT - 116 117.
  Les mer
 • Offentlig høring revidert handlingsprogram

  15.05.2018
  Offenlig høring revidert handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel.  Dokumentene er nå lagt ut på høring og du finner dokumentene her.  Høringer Drangedal kommune
  Les mer
 • 17 mai program Drangedal

  14.05.2018
  Her finner du oversikten over de ulike 17 mai arrangementene i Drangedal.  17 mai program 
  Les mer
 • Godkjennelse av detaljreguleringsplan for Smibekkhavna.

  09.05.2018
  Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.05.2018 sak 25/18 Kommunestyrets vedtak: Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 12 vedtas detaljreguleringsplan for Smibekkhavna med plankart, planbeskrivelse, og bestemmelser. Detaljreguleringsplanen...
  Les mer
 • Kystlotteriet

  07.05.2018
  Drangedal kommune skal delta i Kystlotteriet og har i den forbindelse inngått samarbeid med Indre Agder og Telemark Avfallsselskap (IATA). Det innebærer at du som innbygger eller besøkende kan plukke "eierløst" søppel som kan leveres gratis. Samtidig...
  Les mer
 • Igangsetting av planarbeid Stemmen Industriområde

  04.05.2018
  Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Gnr32/Bnr1, 32/127, 32/128, 32/189, 32/208, 32/231, 32/473 m/flere i Drangedal, setter i gang arbeid med reguleringsplan, detaljplan, for Stemmen Næringsområde. PLANID: 20170002 Formålet med...
  Les mer
 • Detaljregulering Bjønnåsen - Langbråten hyttefelt

  20.04.2018
  Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 12.04.2018 i sak 17/18  Følgende vedtak ble fattet:  Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-11, legges detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten hyttefelt ut til offentlig...
  Les mer
 • Utvidet åpningstider Stemmen gjenvinningsstasjon.

  18.04.2018
  FREDAGSÅPENT STEMMEN  Iata fortsetter sitt tilbud om å holde åpent fredager på Stemmen i perioden fra fredag 4. mai og til og med 31 august. Nye åpningstider:  Mandag kl. 08:00 - 15:00. Onsdag kl. 12:00 - 18:00. Fredag kl. 08:00 - 15:00.
  Les mer
 • Ny samfunnsdel til kommuneplanen

  05.04.2018
  Drangedal kommune starter nå arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen. I den forbindelse var formannskapet, ledergruppa, tillitsvalgte og noen flere fra kommunen samlet til oppstartsmøte i kommunestyresalen torsdag. - Framover vil vi involvere all...
  Les mer
 • Kommunalt næringsfond 2018

  19.03.2018
  Drangedal kommune ønsker søknader til kommunalt næringsfond 2018. Søknadsfrist er 1.juni. Tiltaket det søkes om støtte til skal føre til ny virksomhet og ha en sysselsettingseffekt. Søknad må kunne innvilges innenfor EØS-regelverket. Søknaden skal...
  Les mer
 • Oppfordring om å kjøre opp løyper for viltet

  14.03.2018
  På bakgrunn av de store snømengdene som har kommet i kommunen denne vinteren, har hjorteviltet problemer med å ta seg frem i den dype snøen. Dette har bl.a. medført større risiko for påkjørsler langs vei og jernbane. Med hjemmel i forskrift for...
  Les mer
 • Søknadsfrist SMIL 2018

  12.03.2018
  Søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 15. mars 2018.  Tiltaksstrategi og retningslinjer for jordbruket i Drangedal og Kragerø 2015-2018 legger føringer for prioritering av innkomne søknader.  Drangedal har for 2018 fått...
  Les mer
 • Høring - mål for forvaltning av hjortevilt

  06.03.2018
  Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har vedtatt å legge forslag til mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 2018-2020 ut på høring. Her finner du mer informasjon om høringen og høringsdokumenter.
  Les mer
 • Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2018

  27.02.2018
  Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten 2018 ut til offentlig ettersyn i 3- tre uker fra 1 mars 2018. Skattelisten vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes servicekontor og på sektor for Bygg, eiendom og...
  Les mer
 • Audition til musikaloppsetning i Tokestua!

  23.02.2018
  I Tokestua kultursal (Drangedal) blir det 20. september premiere på en av de virkelig store musikalske produksjonene i Telemark denne høsten. Da oppføres den egenproduserte musikaloppsetningen “MUSIKAL-LA-LAND – en reise i musikalenes verden”. Det er i...
  Les mer
 • Offentlig høring av kommunedelplan for Gautefallheia

  21.02.2018
  Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.02.2018 sak 6/18 Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14, legge forslag   ti...
  Les mer
 • Ekstraordinær båndtvang for hund i Drangedal kommune

  16.02.2018
  Ekstraordinær båndtvang for hund i Drangedal kommune I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i kommunen, samtidig med at det har vært streng kulde i perioder. Hjorteviltet generelt, og rådyr spesielt, har med dette fått vanskelige forhold i...
  Les mer
 • Godkjenning av detaljreguleringsplan

  13.02.2018
  Godkjenning av detaljreguleringsplan for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule Kommunestyret behandlet saken i møte 8. februar og og godkjente detaljregulieringsplanen.  Dokumenter i saken finner du her:  Saksutskrift kommunestyret Planbeskrivelse...
  Les mer
 • Vinterferieaktiviteter

  09.02.2018
  Tilbud om vinterferieaktiviteter i Drangedal og Kragerø Oversikt over aktiviteter i Drangedal - klikk her Oversikt over aktiviteter i Kragerø - klikk her Skidag på Gautefall
  Les mer
 • Varsel om igangsetting detaljregulering

  26.01.2018
  Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for del av eiendommen Gnr 45 Bnr 1 mm på Laukfjell I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Olav T Vrålstad starter arbeidet med detaljregulering av eiendommen gnr 45...
  Les mer
 • Drangedal everk har ledig stilling som energimontør.

  18.01.2018
  Her kan du lese mere om stillingen.
  Les mer
 • Vigsel

  08.01.2018
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fra 1. januar 2018 overtar kommunene...
  Les mer
 • Forslag til detaljregulering Bostrak massetak

  19.12.2017
  Forslag til detaljregulering for Bostrak massetak.  Underretning om offentlig ettersyn Les mer her
  Les mer
 • HØRING - forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Drangedal kommune og mål for forvaltning av bever 2018 - 2020

  19.12.2017
  Det har kommet en ny forskrift om forvaltning av bever. Administrasjon av beverjakta forenkles gjennom den nye forskriften, men kommunene må åpne for beverjakt på nytt gjennom en ny lokal forskrift. Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald fo...
  Les mer
 • Oppstart av klagesak 2017/503-508

  11.12.2017
  Opptart av klagesak 2017/503-508 - Hunsvik, Helldal, Sandnes, Bostrak, Vedfall og Våje i Drangedal kommune 07.12.2017 mottok Drangedal kommune kunngjøring fra Kartverket om oppstart av klagesak 2017/503-508 (Hunsvik, Helldal, Sandnes, Bostrak, Vedfall ...
  Les mer
 • Møte i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø.

  11.12.2017
  Det blir møte i hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø mandag 18. desember kl. 13:00 Møtet er åpent.
  Les mer
 • Formannskapets forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

  29.11.2017
  Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 vedtatt 28.11.2017 kan lastes ned her.
  Les mer
 • Offentleg høyring: Framlegg til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr.

  18.11.2017
  Drangedal kommunestyre har vedteke å endre forskrift for vann- og avløpsgebyr i Drangedal kommune. * Saksutgreiing til kommunestyret. * Gjeldande forskrift. * Framlegg til ny forskrift (endringar er merka med gult). Eventuell merknader til framlegget...
  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

  17.11.2017
  I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Søknadsfrist: 8. desember 2017.
  Les mer
 • Den Store Kinodagen i Tokestua

  03.11.2017
  Lørdag 4. november blir det årets happening på Tokestua kino. Her blir det halv pris på film hele dagen - gratis frokost- ansiktsmaling - førpremierer - konkurranser - gode tilbud i kiosken og mye mer!
  Les mer
 • Vigsel i Drangedal kommune.

  23.10.2017
  Fra 1. januar 2018 vil borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene.
  Les mer
 • Avlyste møter.

  17.10.2017
  De planlagte møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet 24.10.17, og Hovedutvalg for helse og velferd 26.10.17 er avlyst
  Les mer
 • Endring i møteplan for oktober

  11.10.2017
  Møtedato for hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur endres til 25.10.2017.
  Les mer
 • Informasjon om naturskadeordningen

  04.10.2017
  Fra 1. januar 2017 kom det en ny ordning for naturskader.  Frem til nå har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal skadelidte selv søke via et elektronisk søknadsskjema på nett,...
  Les mer
 • Varsel om revisjon av KDP-Toke med Oseidvann- oppdatert planprogram

  26.09.2017
    Hovedutvalget vedtok i møte 24.08.2017, sak 30/17: Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling: Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11 - 13 legges forslag til revidert planprogram for Kommunedelplan for Toke med Oseidvann ut...
  Les mer
 • Åpent møte om frivillighet

  20.09.2017
  Torsdag 21.september kl.18-20 arrangerer Drangedal kommune, i samarbeid med Tørdal bygdeutvikling et åpent møte på Furuheim, om frivillighet i Drangedal.
  Les mer
 • Offentlig høring av detaljreguleringsplan for G/S veg, Bø Landhandel - Tørdal skule. Planid 20160001

  30.08.2017
  Drangedal kommune, hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtok 24.08.2017 (sak 29/17) iht. plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til detaljregulering for G/S veg, Bø Landhandel-Tørdal skule ut til offentlig ettersyn i perioden 1. september 2017 til 16. oktober.
  Les mer
 • Tokestua kultursal søker leverandør av lyd-/lystjenester

  24.08.2017
  Tokestua kultursal ønsker å inngå avtale med leverandør av lyd- og lystjenester til ulike arrangementer. Avtalen vil ha en varighet på 3 år. Frist for innlevering av tilbud: 15. september.
  Les mer
 • Trenger tilskudd til ditt lag/forening?

  21.08.2017
  Nå kan alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet søke tilskudd til aktivitet, gjennom vår ordning Aktivitetstilskudd. Frist: 1. september.
  Les mer
 • Spillemidler 2018

  21.08.2017
  Alle lag og foreninger eller øvrige sammenslutninger som har planer om å etablere anlegg for idrett (organisert og uorganisert) eller friluftsliv, kan søke spillemidler. Anlegget må først meldes inn til kommunen for en forhåndsgodkjenning (frist 1. september), før endelig søknad (frist 1. oktober).
  Les mer
 • Utleie av Drangedal idrettshall

  15.08.2017
  Alle lag og foreninger eller private som ønsker å leie Drangedal idrettshall kan nå gjøre det. Frist for leie til trening for høst 2018 utgår i løpet av uke 33. Leie av hallen til enkeltarrangementer kan gjøres fortløpende gjennom hele året.
  Les mer
 • Flexiruter 2. halvår 2017

  28.06.2017
  Flexiruter er et kollektivtilbud til alle, et godt tilbud til offentlig og privat service og sosiale treff. Flexiruter er bestillingsruter fra hjemmet til sentrum og hjem igjen. Prisen er kun 35 kroner hver vei. Flexi- og skoleruter tar med alle...
  Les mer
 • Veier stengt under Olaf Skoglunds Minneløp

  28.06.2017
  Olaf Skoglunds Minneløp, på rulleski, går gjennom bygda den 1.juli. Det vil da bli redusert framkommelighet, og i perioder stengt.
  Les mer
 • Sommer i Drangedal

  26.06.2017
  Her finner du en oversikt over noe av det som skjer i Drangedal i sommer.
  Les mer
 • Innhenting av tilbud på riving - Tørdalsveien 1938

  16.06.2017
  Med forbehold om at Drangedal Kommune blir eier av Tørdalsveien 1938, ønsker vi å rive bygningen på denne eiendommen. Vi vil derfor innhente pristilbud på rivningstiltaket. Riving og levering av avfall skal skje etter gjeldene lover og forskrifter....
  Les mer
 • Drangedalsdagene (16-17. juni)

  14.06.2017
  Fredag 16. og lørdag 17. juni er det igjen klart for de tradisjonelle Drangedalsdagene. Det er også i år et fullspekket program med ulike artister, aktiviteter, konkurranser, markedsboder, tilbud i butikkene, utdeling av kulturpris og ellers mye gøy for store og små. Arrangementet finner sted i Drangedal sentrum på fredag og det meste foregår på Toke Brygge på lørdagen. Alt er gratis.
  Les mer
 • Detaljregulering Bjønnåsen / Langbråten

  09.06.2017
  Med hjemmel i plan plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at VA consult Grenland AS på vegne av Peder Rønningen setter i gang arbeid med reguleringsplan for Bjønnåsen og Langbråten hyttefelt GNR. 15 BNR. 6 OG GNR. 15 BNR. 38 i Drangedal kommune. Mer...
  Les mer
 • Endring av åpningstider på Stemmen gjenvinningsstasjon.

  02.06.2017
  Det er utvidede åpningstider i perioden 1. juni til og med 1. september. Mandag  kl. 08:00 - 15:00 Onsdag   kl. 12:00 - 18:00 Fredag    kl. 08:00 - 15:00
  Les mer
 • Regler for hagevanning

  30.05.2017
  Regler for hagevanning Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler: Stranda vannverk Abonnenter med...
  Les mer
 • Lån en drangedøl!

  12.05.2017
  På Drangedal bibliotek kan du nå låne en drangedøl! I tillegg til bøker, magasin, filmer og lydbøker, utvider nå biblioteket tilbudet til å omfatte levende drangedøler. Først ut er ordfører Tor Peder Lohne.
  Les mer
 • Trivselstiltak på sjukeheimen

  11.05.2017
  Sjukeheimen har kjøpt en Triobike  taxi sykkel
  Les mer
 • Tilskudd til sommerarbeid for ungdom

  08.05.2017
  Det er nå muligheter for næringsdrivende å søke om tilskudd til sommerarbeid for ungdom.  Mer informasjon om ordningen finner du her.  Søknadsfrist 1. juni 2017.
  Les mer
 • Ny tilskuddsordning til aktiviteter og arrangementer i sommer

  28.04.2017
  Med en ny tilskuddsordning ønsker vi å stimulere til at det blir lagt til rette for flere aktiviteter, arrangementer og tiltak i Drangedal i sommer. Ordningen retter seg mot tiltak i perioden 16. juni til 20. august. Alle kan søke og søknadsfrist er satt til 20. mai.
  Les mer
 • Vi arrangerer musikalkurs

  26.04.2017
  Er du glad i musikalene fra West End eller Broadway? Er du interessert i musikk, dans og drama? Har du lyst til å opptre på en scene? Er du mellom 10-25 år? Da er kanskje vårt musikalkurs noe for deg!
  Les mer
 • Etterspør kandidater til Drangedal kommunes kulturpris 2017

  26.04.2017
  Kjenner noen som fortjener Drangedal kommunes kulturpris for 2017? Meld inn kandidater! Frist: 1. mai
  Les mer
 • Endring i møteplan.

  25.04.2017
  Det planlagte møtet i formannskapet 9. mai utgår.
  Les mer
 • Høring - lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

  25.04.2017
  Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner, sendes med dette ut på høring. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad,...
  Les mer
 • Informasjon om bålfyring

  04.04.2017
  Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.  Informasjon om bålfyring finner du også under fanen "Teknisk og eiendom" og vis alt. 
  Les mer
 • Stranda vannverk

  17.03.2017
  KOKEVARSEL OPPHØRER, lørdag 18. mars kl 15.30 Vannet ved Stranda vannverk er nå friskmeldt og anbefalingen om koking opphører. Ny info om situasjonen Stranda Vannverk 17.mars kl 13.00 Analyse av vannprøver viser at vannet er rent. Men inntil vi har...
  Les mer
 • Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

  06.03.2017
  Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig...
  Les mer
 • Pressemelding vedr. bosetting av enslig mindreårige flyktninger

  02.03.2017
  Drangedal kommune får 5 færre enslig mindreårige flyktninger enn planlagt
  Les mer

Innhold


Publisert: 28.10.2015 09:47
Sist endret: 28.10.2015 09:47