Aksellastrestriksjoner

Innhold

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, kan det innføres aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Drangedal kommune i teleløysingsperioden. Eventuelle restriksjoner vises ved at det blir satt opp skilt.


Publisert: 02.03.2021 07:56
Sist endret: 02.03.2021 07:58