Begrensning hagevanning

Forbud mot plenvanning

Innhold

BEGRENSING VANNFORBRUK

Drangedal kommune innfører ytterligere begrensning i vannforbruk til hagevanning. Grunnet lang tørkeperiode og økt belastning på kommunens vannverk innfører vi forbud mot hagevanning med spredere ol. 

Det er fortsatt mulighet for å vanne blomsterbed osv med håndholdt slange innenfor vanlige vanningstiderr. Tapp helst i kanner for vanning, dette for å hindre gjenglemming av åpne slanger. 

Forbudet gjelder inntil videre. 

Håper alle forholder seg til dette slik at vi fortsatt kan sikre god vannforyning til alle våre abbonnenter. 


Publisert: 05.06.2018 14:35
Sist endret: 05.06.2018 14:41