Ber om innspill til ny struktur i Sør-øst politidistrikt

Drangedal kommune ber om innspill fra innbyggerne, til ny lokal struktur i Sør-Øst Politidistrikt.Politimesterens framlegg til ny lokal struktur er sendt på høring til kommunene, med frist 30. november.

Innhold

I framlegget ligger blant annet forslag om å legge ned Drangedal lensmannskontor, og å erstatte lensmannen med en kommunekontakt. Kommunen vil behandle saken i kommunestyret før svar sendes til Politimesteren.

På grunn av kort tid, ber vi derfor om innspill fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv innen 15. november.

Skriftlig svar sendes til:

postmottak@drangedal.kommune.no eller Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Merk e-posten eller brevet med "Nærpolitireformen".


Publisert: 19.10.2016 11:59
Sist endret: 19.10.2016 12:02