Detaljregulering for Eikenes etter forenkla prosess § 12-14

Innhold

Administrativt vedtak etter delegert myndighet sak nr.: 9/21

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas søknad etter forenklet prosess for detaljplan for Eikenes hyttegrend, planid 20130001. Endringer i bestemmelsene er merket med rødt. Plankartet er oppdatert.

Mer informasjon finner du på denne siden under Reguleringsplaner.


Publisert: 09.02.2021 11:53
Sist endret: 09.02.2021 11:56