Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn 2017

Innhold

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i 3-tre uker fra 1. mars 2017.

Skattelistene vil bli lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes Servicesenter og på sektor for plan, eiendom og kommunalteknikk samt kommunens hjemmeside. Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av gnr/bnr/fnr/snr, takst, skattenivå, bunnfradrag, grunnlag, promille, skatt og eventuelle fritak. 

Kommunestyret har vedtatt at det for 2017 settes et bunnfradrag per boenhet til kr 100.000 og skattesats til 6 promille (uendret fra 2014).

Mottatt faktura for mars 2017 fungerer som skatteseddel. 

I hht eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag/årsak tidligere.

En slik klage må sendes skriftlig innen seks uker fra offentlig skatteliste er utlagt. 

Klagen sendes: 

Drangedal kommune
Eiendomsskattekontoret
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal

Eiendomsskatt offentlig ettersyn - brev ut

Eiendomsskattelisten


Publisert: 28.02.2017 13:28
Sist endret: 28.02.2017 13:37