Endring i møteplan

Innhold

Endring i møteplan:

De planlagte møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet 18.09.2018 er flyttet til mandag 17.09.2018.


Publisert: 10.09.2018 12:00
Sist endret: 10.09.2018 12:01