HØRING – Forslag til forskrift for motorferdsel på Toke og Bjorvann(ved Bostrak), Drangedal

Innhold

Drangedal kommune v/ Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har vedtatt å sende forslag til forskrift for motorferdsel på Toke og Bjorvann(ved Bostrak), Drangedal kommune, Vestfold og Telemark ut på høring.

Forslaget innebærer en endring av gjeldene regler for motorferdsel på Toke, jf. Forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Telemark, (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-08-30-1564), samt at Bjorvann ved Bostrak er foreslått tatt inn i forskriften.

Høringsfrist er satt til 8. mai 2019.

Høringen er åpen for alle og eventuelle innspill sendes:

Drangedal kommune

Gudbrandsveien 7

3750 Drangedal

eller e-post: postmottak@drangedal.kommune.no

Forslag til forskrift finner du her


Publisert: 15.04.2019 13:29
Sist endret: 15.04.2019 13:34