Informasjon fra Drangedal kulturkontor

Ønsker du å søke tilskudd til prosjekter, aktiviteter eller tiltak innen kulturfeltet, finner du her en oversikt over kommunens frister.

Innhold

Lag og foreninger kan nå søke tilskudd til oppkjøring og drift av skiløyper.
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Lag og foreninger i Drangedal kommune kan søke tilskudd til aktivitetsretta tiltak innen kulturfeltet. Ordningen har 2 tildelinger pr. år, hvorav frist første tildeling er 1. mars 2019. Det kan søkes tilskudd til flere tiltak, inntil kr. 9000 pr. tiltak. Ordningen har eget søknadsskjema.
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg.
Frister: Innen 15. september skal anlegget meldes til kommunen, for innarbeiding i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 1. oktober: Endelig søknadsfrist (alle vedlegg skal ligge ved).

Søknader eller kandidatforslag til kulturpris sendes til:
Drangedal Kulturkontor, 3750 Drangedal, eller e-post: postmottak@drangedal.kommune.no

Publisert: 24.01.2019 15:00
Sist endret: 24.01.2019 15:07