Informasjon om naturskadeordningen

Innhold

Fra 1. januar 2017 kom det en ny ordning for naturskader. 

Frem til nå har skadelidte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Fra 1.1.2017 skal skadelidte selv søke via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. 

Mer informasjon om ordningen finner du her


Publisert: 04.10.2017 10:45
Sist endret: 04.10.2017 10:46