Regler for hagevanning

Innhold

Regler for hagevanning

Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Abonnenter ved de forskjellige vannverkene kan vanne etter følgende faste regler:

Stranda vannverk

Abonnenter med husnummer med partall (2-4-6 osv.) kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med husnummer med oddetall (1-3-5 osv.) kan vanne på dager med datoer som har oddetall. Abonnenter som ikke har husnummer kan vanne på dager med datoer som har partall.

Bostrak og Bø vannverk

Abonnenter med etternavn A - N kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med etternavn O - Å kan vanne på dager med datoer som har oddetall.

Neslandsvatn vannverk

Abonnenter med etternavn A - M kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med etternavn N- Å kan vanne på dager med datoer som har oddetall.

Henseid vannverk

Abonnenter øst for Henseidveien kan vanne på dager med datoer som har partall. Abonnenter vest for Henseidveien kan vanne på dager med datoer som har oddetall.

Følgende gjelder for alle vannverk:

På hver eiendom kan det vannes med slange maks diameter ½” tilboblet en spreder. Vanning med slange og spreder er tillatt i tiden fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på de respektive eiendommene og dagene. Utenom vanningstidene skal slangen være frakoblet.

 

Vannverkene er dimensjonert for å produsere og levere vann til abonnenter som er tilkoblet. Ved hagevanning i sommerhalvåret kan kapasiteten ved vannverkene bli utfordret. Følgende kan utfordre vannverkets leveringskapasitet:

  • normalt vannforbruk
  • vannlekkasjer på ledningsnett
  • hagevanning

Det er derfor viktig at hagevanningsreglene blir overholdt.

Det er en realitet at det i tillegg til normalt forbruksvann hos abonnenter, er lekkasjer på ledningsnettet. Dette er et stort problem ved norske vannverk. Vi er svært interessert i meldinger fra personer som observerer eller mistenker at det kan være lekkasjer eller feil på vann- og avløpsledningsnettet. Vi ønsker hjelp fra observante vann- og avløpsabonnenter og andre for eksempel turgåere.


Publisert: 30.05.2017 15:51
Sist endret: 30.05.2017 15:53