To fakturaer med forfall 20.juli 2020

Innhold

I mars vedtok kriseberedskapen i kommunen sammen med ordføreren å forskyve en faktura for å avhjelpe næringsliv og private, da mange mistet inntekten over natten på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder kommunale avgifter.

I den forbindelse ble det sendt et informasjonsskriv sammen med alle fakturaer for kommunale avgifter sendt i mars, der det ble påpekt at fakturaen for mars får forfall 20/5, april får forfall 20/6, mai og juni får forfall 20/7. Informasjonen ble også lagt ut på kommunens hjemmesider og facebooksider. Det vil si at du ikke har betalt 20/4.

Derfor har de med månedlig faktura nå fått to fakturaer som forfaller 20/7.

Mange har betalt månedlig likevel, slik at de har holdt seg ajour hele veien. De det gjelder vil bli avregnet på forfallsdato.

På fakturaen står det hvilken periode det gjelder, ca midt på arket under «periode». Dette er til og fra – dato.

Dette er forklaringen på at du har mottatt to fakturaer for kommunale avgifter, slik at vi tidligere har informert om.

 

Har du behov for å dele opp fakturaen, gi oss beskjed så ordner vi det.

Vi har altså ikke sendt ut to fakturaer for samme måned. Dette ser du på fakturaen, ca midt på arket under «periode». Der finner du til –og fra – dato.

 


Publisert: 25.06.2020 10:30
Sist endret: 25.06.2020 10:31