Varsel om igangsetting av arbeide med reguleringsplan for Lauvåsen 1 m.fl. i Drangedal kommune

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Gnr32/Bnr1/Fnr117 setter i gang arbeid med reguleringsplan, detaljplan, for Lauvåsen 1m.fl.PLANID: 20180004

Formålet med reguleringen er å omregulere eiendommene 32/1/117 fra boligformål til kombinert bolig/forretningsformål.

Området er i reguleringsplan for del av Drangedal sentrum, planID19840001,og i KDP – Drangedal sentrum, planID19980002, vist som bolig.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Planhuset as, Strandgata 2, 3750 Drangedal, innen 14.02.19, med kopi til Drangedal kommune, Samfunn og kommunikasjon, 3750 Drangedal.

Innspill til planarbeidet kan også sendes på e-post til oddrun@planhuset.no

Kart over område finner du her.


Publisert: 10.01.2019 10:35
Sist endret: 10.01.2019 10:39