Varsel om oppstart detaljreguleringsplan for Bleka Søliane

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid deler av G/Bnr 44/1 - Bleka Søliane med varsel om utbyggingsavtale. Plan-ID 20190001

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø

AS på vegne av grunneier Olav Gautefald starter arbeidet med detaljregulering for

deler av g/bnr. 44/1 Bleka Søliane

Dokumenter i saken finner du her under reguleringsplaner


Publisert: 03.03.2021 11:47
Sist endret: 03.03.2021 11:50