Covid 19 oversikt Drangedal kommune

Innhold

Covid - 19 oversikt Drangedal kommune

Her vil vi legge ut informasjon om smitte, nærkontakter i karantene og hvor mange personer som er testa hver uke. Vi har oversikt over de som har bostedsadresse i Drangedal og som har blitt registrert smittet av Covid-19. Denne oversikten gjelder for perioden 12. mars 2020 frem til og med i dag.

Vi har også en oversikt over nærkontakter i karantene. Dette vil si nærkontakter der kommunen har ansvar for oppfølgingen, det kan være nærkontakter med bostedsadresse i kommunen eller at vi er kontaktet av andre kommuner med informasjon om at vedkommende oppholder seg for tiden i Drangedal kommune. Antall personer i innreisekarantene er ikke med i oversikten.

Riskonivå i Drangedal kommune

Kommunen skal i tillegg publisere hvilket risikonivå kommunen ligger på. Kommunen skal følge den lokale situasjonen og gjøre en lokal risikovurdering basert på indikatorer om smittestituasjon og kapasitet i kommunen. Risikovurderingen kan plassere kommunen i ett av fem risikonivå. Risikonivå ligger til grunn for lokale tiltak og skal ses i sammenheng med nærliggende kommuners vurderinger. Kommunen rapporterer på risikonivå til Statsforvalteren hver mandag.

Oversikt over risikonivå i Vestfold og Telemark finner du her

Totalt antall smitta personer med covid-19 med bostedsadresse i Drangedal i perioden 12. mars 2020 - til i dag:

38 personer

Ukentlig covid-19 oversikt og risikonivå.  Fra 1.1.2021.

Uke 36

Smittetilfeller: 2
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 27

Risikonivå 1

Uke 35

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 1
Personer testa for covid-19: 59

Risikonivå 1

Uke 34

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 89

Risikonivå 1

Uke 33

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 27

Risikonivå 1

Uke 32

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 26

Risikonivå 1

Uke 31

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 28

Risikonivå 1

Uke 30

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 7

Risikonivå 1

Uke 29

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 7

Risikonivå 1

Uke 28

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 14

Risikonivå 1

Uke 27

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 34

Risikonivå 1

Uke 26

Smittetilfelle: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 30

Risikonivå 1

Uke 25

Smittetilfelle: 1
Nærkontakter i karantene: 5
Personer testa for covid-19: 38

Risikonivå 1

Uke 24

Smittetilfeller: 0 
Nærkontakter i karantene: 1
Personer testa for covid-19: 16

Risikonivå 1

Uke 23

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 31

Risikonivå 1

Uke 22

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 36

Risikonivå 1

Uke 21

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 6
Personer testa for covid -19: 53

Risikonivå 1

Uke 20

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 24

Risikonivå 1

Uke 19

Smittetilfeller: 2
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 63

Risikonivå 1

Uke 18

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 24
Personer testa for covid-19: 65

Risikonivå 1

Uke 17

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 47

Risikonivå 1

Uke 16

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 4
Personer testa for covid-19: 31

Risikonivå 1

Uke 15

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid -19: 44

Risikonivå 3

Uke 14

Smittetilfeller: 5
Nærkontakter i karantene: 4
Personer testa for covid-19: 50

Risikonivå 3

Uke 13

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 21

Risikonivå 3

Uke 12

Smittetilfeller: 4
Nærkontakter i karantene: 16
Personer testa for covid-19: 88

Risikonivå 4

Uke 11

Smittetilfeller: 6
Nærkontakter i karantene: 17
Personer testa for covid-19: 65

Risikonivå 3.

Uke 10

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 18
Personer testa for covid-19: 75

Risikonivå 1

Uke 9

Smittetilfeller: 2
Nærkontakter i karantene: 88
Personer testa for covid-19: 129

Risikonivå 1

Uke 8

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 4
Personer testa for covid-19: 25

Risikonivå 1

Uke 7

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 2
Personer testa for covid-19: 40

Risikonivå 1

Uke 6

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 1
Personer testa for covid-19: 36

Uke 5

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 0
Personer testa for covid-19: 52

Risikonivå 1

Uke 4

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 1
Personer testa for covid-19: 55

Risikonivå 1

Uke 3

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 4
Personer testa for covid-19: 37

Risikonivå 1

Uke 2

Smittetilfeller: 0
Nærkontakter i karantene: 1
Personer testa for covid-19: 41

Risikonivå 1

Uke 1

Smittetilfeller: 1
Nærkontakter i karantene: 3
Personer testa for covid-19: 63

Risikonivå 1


Publisert: 02.02.2021 09:51
Sist endret: 02.02.2021 09:56