Kommunereform

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Innhold

På forsommeren 2015 vedtok by- og kommunestyrene i Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan, Kragerø og Drangedal å utrede to alternativer for den framtidige kommunestrukturen i Grenland:

  • Et regionkommunealternativ med alle seks kommunene sammenslått
  • Et 0-alternativ med videreføring av dagens struktur med seks kommuner

Etter konkurranse ble utredningsoppgaven gitt til konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Last ned utredningen

Videre behandling Utredningen vil bli lagt fram for de seks by- og kommunestyrene i Grenland til behandling i februar. Rådmennene vil i denne saken anbefale at utredningen legges ut til offentlig høring.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Morten Næss, tlf. 951 218 48


Publisert: 18.11.2015 09:50
Sist endret: 18.11.2015 09:50